TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2006 m. Nr. 12. (gruodis)

TURINYS

REGIMANTAS TAMOŠAITIS. Laikas krosnis kūrenti
ROBERTAS KETURAKIS. Dešimt eilėraščių
GRIGORIJUS KANOVIČIUS. Šėtono apžavai (Pradžia) Vertė A. Paulauskienė
INEZA JUZEFA JANONĖ. Eilėraščiai
ADOLFAS VENCKEVIČIUS. Buvo tiltas. Kiauras arklys. Novelės
DALIA TAMOŠAUSKAITĖ. Iš vabalų gyvenimo. Eilėraščiai
RICHARD BRAUTIGAN. Upėtakių žvejyba Amerikoje. Vertė S. Repečka
Vengrų poetai. JÁNOS OLÁH, KATALIN MEZEY, GÁBOR ZSILLE. Eilėraščiai. Vertė M. Liugaitė

             L I T E R A T Ū R O S   M O K S L A S   I R   K R I T I K A
RIMANTAS KMITA. Sigito Gedos lyrikos recepcija sovietmečiu

             A P I E   K Ū R Y B Ą   I R   S A V E
Tarp subtilios poezijos ir prozos erezijos. Poetas Gintaras GRAJAUSKAS atsako į literatūrologės Vitalijos PILIPAUSKAITĖS klausimus

             „ M E T Ų    A N K E T A
Požiūriai. Gintarė ADOMAITYTĖ, Vytautas V. LANDSBERGIS, Renata ŠERELYTĖ

             T A U T O S A K A .  M I T O L O G I J A
GINTARAS BERESNEVIČIUS. Burtai ir tikėjimai Vilniaus krašte ketvirtame XX a. dešimtmetyje

             A K I R A T I S
Wisława Szymborska – būties poezija. Parengė B. Jonuškaitė

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S
RAMUTĖ DRAGENYTĖ. Saros poezija (S. Poisson „Pasienis“)
EUGENIJA VAITKEVIČIŪTĖ. Apie neigimo simptomus ir drąsą (V. Ivanovos „Girgždantis žvirgždas“)
DONATA MITAITĖ. Pagaliau sulauktas „Kitaip“ (T. Venclovos „Kitaip“)
NERIJUS BRAZAUSKAS. Po skirtingais arkados skliautais (T. Kačerausko „Arkada“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I
HERKUS KUNČIUS. Sezono metas

V. MOTIEJŪNAS. Kaziui Inčiūrai – 100
L. ARNATKEVIČIŪTĖ. Amžino ryto pradžia
B. KLIMAŠAUSKAS. Kas garsina bažnytkaimį prie „žaliosios upės“
Atodangos: nuo Nobelio iki Mikės Pūkuotuko. Parengė A. VALIONIS
Z. MAŽEIKAITĖ. Apie kultūros kanoną Danijoje ir Švedijoje

2006 m. „Metų“ 1-12 nr. turinys

             GAUTA PAMINĖTI

 

M i e l i   s k a i t y t o j a i ,
ar neužmiršote 2007-iesiems užsisakyti
Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalo „Metai“?

Prenumeratą priima visi Lietuvos pašto skyriai.
Mūsų indeksas 5049.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt