Marcelijus Martinaitis. Apie Maironį, kurio nėra knygose

Stasys Stacevičius. Eilėraščiai

Leonardas Gutauskas. Apeigos. Lapių medžioklė. Valkatos monologas. Šešiolika kalbos įsakymų

Paulina Žemgulytė. Nida. Paskui keliaujantį smėlį. Eilėraščiai

Kazys Saja. Volas. Trijų paveikslų scenarijus tragikomedijai

Rasa Kutkaitė. Eilėraščiai

Agota Stašytė. Džekas. Apsakymas

Michael Augustin. Kas gero iš to, kad žinosi. Vertė Antanas A. Jonynas

Leena Krohn. Netikras langas. Vertė Aida Krilavičienė

 

Literatūros mokslas ir kritika

 

Viktorija Šeina. Laisvė duobėje, arba Egzistencijos absurdo akivaizdybė (A. Ambraso ir R. Midvikio pjesė „Duobė“)

 

„Metų“ anketa

 

Požiūriai. Viktoras Rudžianskas, Gintaras Grajauskas, Gintaras Bleizgys

 

Apie kūrybą ir save

 

Suvaldyti klyksmą. Rašytoja Dalia Jazukevičiūtė atsako į Romo Daugirdo klausimus

 

Iš praeities

 

Eugenija Ulčinaitė. Du miestai: Vilniaus ir Rygos aprašymai XVI–XVIII amžiaus literatūroje

 

Polemika

 

Algimantas Bučys. Kaip vadinsime „1262 metų chronografą“ – lietuvišku ar judėjišku (žydišku)?

 

Kelionių dienoraštis

 

Tomas Venclova. Tolimųjų Rytų užrašai (Pradžia)

 

Recenzijos, anotacijos

 

Nerijus Cibulskas. Vaizdas pro kambario langą (A. A. Jonyno „Kambarys“) * Elžbieta Banytė. Išganymo moteriškumas ar moteriškumo išganymas? (L. S. Černiauskaitės „Medaus mėnuo“) * Dovilė Kuzminskaitė. Knyga, liudijanti kančią (A. Šlepiko „Mano vardas – Marytė“) * Donata Mitaitė. Apie poetą ir jo advokatą (V. Sventicko „Apie Justiną Marcinkevičių“)

 

Tėvynės varpai

 

Marijus Širvinskas. Vartotojų kartos vox vocis