TEKSTAI.LT
<< Atgal
 
 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis
Literatūra, kritika, eseistika

„METAI“
2006 m. Nr. 1. (sausis)

TURINYS

LIUTAURAS DEGĖSYS. Mergina su plaktuku
AIDAS MARČĖNAS. Eilėraščiai
JONAS MIKELINSKAS. Mūsų emocijų vagis. Apysaka (Pradžia)
ILZĖ BUTKUTĖ. Eilėraščiai
VIDA MIKNEVIČIENĖ. Novelės
LUKAS MIKNEVIČIUS. Eilėraščiai
JURGITA JASPONYTĖ. Eilėraščiai
VAHAGN GRIGORIAN. Paukščio siela. Apysaka (Pradžia). Vertė M. Kontrimaitė
KURT SCHWITTERS. Eilėraščiai. Vertė G. Norvilas

             S V A R S T Y M A I

Jaunųjų rašytojų situacija: ryšiai ir atotrūkiai. Pokalbyje dalyvavo rašytojai Ugnė BARAUSKAITĖ, Gintaras BLEIZGYS, Marius BUROKAS, Laura Sintija ČERNIAUSKAITĖ, Laurynas KATKUS, Mindaugas KVIETKAUSKAS, Tomas STANIULIS

             S U K A K T Y S

VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Pamokslo išmintis mokslo tekstuose (Rimvydo Šilbajorio jubiliejinei sukakčiai ir šviesiai atminčiai)
RIMVYDAS ŠILBAJORIS. Mirtis ir žodis poezijoj

             E S Ė

ARVYDAS ŠLIOGERIS. …tokia graži, tokia mirtinga

             A T S I M I N I M A I .  D I E N O R A Š Č I A I .    L A I Š K A I

JŪRATĖ SPRINDYTĖ. Vytauto Kubiliaus dienoraščio traukos lauke
VYTAUTAS KUBILIUS. Iš „Dienoraščio“ (Pradžia)

             A K I R A T I S

JAMES CLIFFORD. Apie etnografinį siurrealizmą. Vertė V. Šarkovas

             R E C E N Z I J O S,   A N O T A C I J O S

NERIJUS BRAZAUSKAS. Lietuvių mentaliteto beieškant (G. Beresnevičiaus „Paruzija“)
RAMUTĖ DRAGENYTĖ. Sodri poezija, jeigu poezija (V. Rudžiansko „Miesteliai.lt“)
SIMONA KALCAITĖ. Vienišėjimo džiaugsmas (E. Striogaitės „Vienišėja“)
VALENTINAS SVENTICKAS. Kas išsipildė (V. Braziūno, A. Klovos „Iš naminio audimo dainos“)

             T Ė V Y N Ė S   V A R P A I

PETRAS DIRGĖLA. Atspindžių mozaika

2005 m. Lietuvos nacionalinių premijų laureatai
M. MARTINAITIS. J. Bobrowskis ties Brandenburgo vartais
A. VALIONIS. Nekrologo poetika
Z. MAŽEIKAITĖ. Kraštutinumai kuriant literatūrą

GAUTA PAMINĖTI

M i e l i  s k a i t y t o j a i ,
ar neužmiršote 2006-iesiems užsisakyti
Lietuvos rašytojų sąjungos žurnalo „Metai“?

Prenumeratą priima visi Lietuvos pašto skyriai.
Mūsų indeksas 5049.

Į viršų

tekstai kuriami. jie niekada nebus sukurti
info@tekstai.lt