Laura Sintija Černiauskaitė. Apie gražiąsias dulkes ir Valentinos eketę

Vytautas Rubavičius. Eilėraščiai

Jolita Skablauskaitė. Balsas. Apysaka

Lidija Šimkutė. Baltos vaivorykštės. Eilėraščiai

Vydas Astas. Sesuo Elenytė. Apsakymas

Julija Almanis. Jūržolių giesmė. Eilėraščiai

Ispanų apsakymai. Óscar Noguera Carrasco. Tristanas Morovičius.

Miguel Angel Gonzalez Gonzalez. Viskas pasikeitė. Vertė Bronius Dovydaitis

Sylvia Plath. Eilėraščiai. Vertė Rima Bertašavičiūtė ir Virginija Cibarauskė

 

Maironiui – 150

 

Viktorija Daujotytė. Maironio skaitymo fragmentai

 

Istorija ir rašytojas

 

Vladas Turčinavičius. Vincas Krėvė politikos liūne (1920–1926)

 

„Metų“ anketa

 

Požiūriai. Algis Kalėda, Vytautas Čepas

 

Apie kūrybą ir save

 

Paslapties dvelksmas. Poetė Tautvyda Marcinkevičiūtė atsako į Romo Daugirdo klausimus

 

Akiratis

 

Jaan Kaplinski. Jei Heideggeris būtų buvęs mordvis. Vertė Rūta Viljamaa

 

Kelionių dienoraštis

 

Tomas Venclova. Tolimųjų Rytų užrašai (Tęsinys)

 

Recenzijos, anotacijos

 

Vitas Areška. Meilė beveik be sintaksės (S. Gedos „Freskos“) * Viktorija Daujotytė. Kita gravitacija (G. Bleizgio „Sodas“) * Alfredas Guščius. Į tą pačią lentyną (V. Kalvaičio „Sustiprinto režimo barakas“) * Edita Norkevičiūtė. Su lietuviškais botais per Londoną (Z. Čepaitės „Emigrantės dienoraštis“)

 

Tėvynės varpai

 

Erika Drungytė. Apie poeziją, Lietuvą ir pasaulio pabaigą