Čiuto, lingo, čiutela,
Kas te teka? čiutela,
Čiuto, čiutela.
Sode, sode, lapė.
Kas te teka? lingo,
Lėliu, lapė, lėliu.
Sode lapė, lingo,
Marti teka, lingo,
Lėliu, lapė, lėliu.
Čiuto, lingo, čiutela,
Kas te teka? čiutela,
Čiuto, čiutela,
Marti teka, čiutela
Žalia rūta, čiutela.
Čiuto lingo, čiutela.
Per dvarelį, čiutela
Ką neš marti? čiutela
Stuomenėlį, čiutela,
O kam duos? čiutela,
Dieverėliui, čiutela,
Nepriėmė, čiutela.
Čiuto, lingo, čiutela,
Išrugojo, čiutela,
Storai verpta, čiutela,
Retai austa, čiutela.

Užrašyta per Antaną Juškevičę
Kalba autentiška

Keturių vėjų pranašas. - Kaunas, 1922 m. vasario 16 d.