Pavadinimas
Dalia Striogaitė. Kaip Kazys Boruta lietuvių literatūrą kreipė į modernizmą (2004)
Darius Pocevičius. „Aktingos“ literatūros šauklys (Kazys Boruta. Kryžių Lietuva, 1927)
K. Linas [Kazys Boruta]. Tysliavos „Nemuno rankose” (1924)
Kazys Boruta: „Jūs, ne kas kitas, sumynėt po kojų asmens, spaudos, žodžio laisvę“ (Vytautas Kubilius. Kazio Borutos kūryba, 1980)
Kazys Boruta. Apysakų rinkinys „Drumstas arimų vėjas“ (1928)
Kazys Boruta. Eilėraščių rinkinys „A-lo!“ (1925)
Kazys Boruta. Eilėraščių rinkinys „Duona kasdieninė“ (1934)
Kazys Boruta. Fragmentai iš atsiminimų knygos „Gyvenimas drauge su draugu“ (1999)
Kazys Boruta. Ištrauka iš romano „Baltaragio malūnas arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte“ (1945)
Kazys Boruta. Poema „Artojų maištas“ (1927)
Kazys Boruta. Poema apie berną (1927)
L. Miškinas. Kazys Boruta arba revoliucinis romantizmas (1953)
Literatūros almanachas „Pirmas darbas“ (1932). Kazys Boruta. Apysaka apie paukštį buką (1)
Literatūros almanachas „Pirmas darbas“ (1932). Kazys Boruta. Apysaka apie paukštį buką (2)
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Kazys Boruta. Autobiografija
Naujosios poezijos antologija ANTRIEJI VAINIKAI (1936). Kazys Boruta. Poezija
Raketa. Kazys Boruta. Paklausimas Liudui Girai
Trečias frontas Nr.2 Kazys Boruta. Laukiant traukinio
Trečias frontas Nr.2 Kazys Boruta. Nauji eilėraščio faktai
Trečias frontas Nr.2 Kazys Boruta. Su minia