Alesius Razanavas (Ales’ Razanau, g. 1947) – baltarusių poetas, pasaulėjauta ir kūrybiniu braižu ryškiai išsiskiriantis savo šalies poezijos panoramoje. Rašo eilėraščius, poemas, versetus, punktyrus, yra išleidęs keliolika poezijos knygų. A. Razanavas yra puikus lietuvių literatūros vertėjas. Jis moka lietuvių kalbą, jaučia jos specifiką, semantinius klodus. Tai rodo ir skaitytojų dėmesiui pateikiami paties autoriaus lietuviškai parašyti punktyrai.

 

*

Jaunatis ragina?..

Sraigė

iškelia ragelius.

 

*

Papuošalai:

išdabino

pušį lašai.

 

*

Taikosi –

takas

teka mišku.

 

*

Meldžiasi?..

Tvenkinyje

linguoja meldai

melodingai.

 

*

Gieda gaidys:

pranašauja

dieną nakčia.

 

*

Vakaras artinasi:

išdidžiai

tešmenį neša karvė.

 

*

Eisiva mudu!.. –

Apsikabina

dūmas su ugnimi.

 

*

Gojus žaliuoja –

gegutė kukuoja:

tegu!.. tegu!..

 

*

Klysta?..

Varveklis

laša –

ir lysta.

 

*

Upė patvinsta:

gluosnis

atvaizdą glosto.

 

*

Aš vis dėlto esu

čia ir dabar!.. –

Delčia

dėbso iš už debesų.

 

*

Tirpsta tamsa:

sušvinta

ryto rasa –

tyra.

 

*

Dalingas!..

Sustingsta

dalgis prieš dagį

su pagarba.

 

*

Sukasi ten ir šen:

viešnagėn

siūlosi viesulas.

 

*

Kur aš atsidūriau?..

Aidas

dairosi girioje.

 

*

Rėkdamas –

upę

krausto krioklys.

 

*

Valdoma tik vilties?..

Į tolį

niekieno valtis slysta –

lytis.

 

*

Gaudžia ir džiaugiasi –

dangumi

gražina žemę varpas.

 

*

Aukite!.. –

Siunčia

dugnas dangun nendrelių

draugiją.

 

*

Paukščiai pakyla –

žemę

paaukština šitiek ir tiek.

 

*

Be balso geriausia!.. –

Tulpė

kalbasi su bite.

 

*

Spigina:

ginasi

eglė spygliais.

 

*

Pati atsirado čia:

žydi

virš prarajos radasta.

 

*

Stabteli šaltis šalia:

šaltinis

nepriima

puošmenų.

 

*

Kur nors –

iš rudens

sklendžia voratinklis

veik besvoris.

 

*

Svirpia:

sirpina

vakarą žiogas –

stropus.

 

*

Galbūt nubusi?.. –

Lietus

akmenį įkalbinėja.

 

*

Kamelija nebesusigaudo –

kamanė

nulekia:

kam?..

 

*

Kas slėpta, bet skelbiasi:

skalbiniai

kabo kieme.

 

*

Liepa pražydo:

liepsną

įpučia bitės

bičiuliškai.

 

*

Netenka pusiausvyros

ir vėl atgauna:

valtis

supasi upėje.

 

*

Klega varnai –

kolegialiai

vardija vakarą.

 

*

Šaka – ji degi!..

Ugnis

krosnyje šoka

ir gieda.

 

*

Spalvota tatuiruotė:

tau ant peties

nutūpė peteliškė.

 

*

Taip, eiguliauja:

speigas

tiria medžius.

 

*

Tikrai savo noru?..

Virsta

dūmai oran

iš trobos.

 

*

Lapai ir paukščiai lekia:

lieka

lizdas plikas.

 

*

Varlės kurkuoja –

pelkę

kelia kažkur.

 

*

Dega:

šešėliai

žavisi žvakele.

 

*

Iškvietė?..

Siekiasi

su lietumi sliekai.

 

*

Pumpuras pūpso –

pursta:

pas gėlę

purpsi drugys.

 

*

Rūkas tirštėja:

iš kur

išneria rytas?

 

*

Voras kabina tinklą

varteliuose:

kas įklius?

 

*

Liepos kepenė:

lieptas

lepinasi upelyje.

 

*

Skolinga?..

Kalena

pušį genys.

 

*

Angimis –

jūra į krantą

ritasi bangomis.

 

*

Iki akiračio:

kirai

skiriasi su erdve.

 

*

Nori kažko paklausti?..

Moja

paukščiams kaliausė

rankovėmis.

 

*

Mėto lapus –

įgyja

medis metus.

 

*

Sugavo!..

Trykšlys

vaivorykšte žaidžia.