Accessibility Tools


marija_saulaitytemarija_saulaitytePRAĖJAI

 

Bronziniai lapai, sidabrinės šaknys.

Apokalipsės medžiai nušvinta

skaidriai įprasmintu

įaugimu

į geležinę žemę.

 

Marija Jurgita Saulaitytė. VIENA SAULĖ DANGUJE: eilėraščiai. Išleido akademines skautijos leidykla „Gaiva“. Čikaga, 1971.

 

 

 

SAULĖTEKIS

 

Lietėme saulę pirštais,

delnais, lūpomis.

Duona trupo rankose,

žemė slydo iš po kojų.

 

Burtažodžiais kalbėjomės.

Žodžiai degėsiais slinko,

kur žodžių nereikėjo,

tik apsaugos.

 

Anuomet žemėje gyveno

ir saule mito milžinai.

Mes irgi ankstyvą pavasarį pradėjome gyventi.

 

Marija Jurgita Saulaitytė. VIENA SAULĖ DANGUJE: eilėraščiai. Išleido akademines skautijos leidykla „Gaiva“. Čikaga, 1971.

 

 

 

TREMTY GIMĘS

 

Prie namų slenksčio

stovėjome ir verkėme,

kol ašarų pritrūko.

 

Paguldykime ant žemės kūdikį,

kad visad prisimintų

žemės skonį.

 

Ugnyje gimęs,

ugnyje mirs.

 

Bet tarpe

regul bus vasara aitri

ir guodžianti

šiltu slenksčiu

nepaveldėtos žemės.

 

Marija Jurgita Saulaitytė. VIENA SAULĖ DANGUJE: eilėraščiai. Išleido akademines skautijos leidykla „Gaiva“. Čikaga, 1971.

 

 

 

PIRMA PAVASARIO DIENA

 

Po truputį sugrįšim

įpraston tvarkom:

suksis ratai, pasvaras kris,

dūmai kils aukštyn.

 

Tai bus antra

pavasario diena.

 

O šiandien

saulė užtekėjo vakaruose,

ir laimė netikėtai nusileido

nuo šiaurės.

 

Marija Jurgita Saulaitytė. VIENA SAULĖ DANGUJE: eilėraščiai. Išleido akademines skautijos leidykla „Gaiva“. Čikaga, 1971.

 

 

 

KAIP TU

 

Nendrėje paslaptis.

Nendrėje ugnis.

Papūsk, ir sužėrės.

 

Sulaikyk — uždus.

 

Nendrės stačios auga,

kol jėga nenulaužtos,

ir šlama linkdamos, kol nesukapotos.

 

Kaip tu,

kaip tu.

 

Marija Jurgita Saulaitytė. VIENA SAULĖ DANGUJE: eilėraščiai. Išleido akademines skautijos leidykla „Gaiva“. Čikaga, 1971.

 

 

 

EPILOGAS

 

Net dabar,

kai galiu saulę pasiimti į namus

ir puošti ja

kas dieną išgyvenamą stebuklą,

 

net dabar

aš noriu prisiglausti prie rudens

ir pasakoti jam,

tik jam vienam

 

ir tiktai vieną kartą,

kokia baisi kadaise buvo

neviltis.

 

Marija Jurgita Saulaitytė. VIENA SAULĖ DANGUJE: eilėraščiai. Išleido akademines skautijos leidykla „Gaiva“. Čikaga, 1971.