Accessibility Tools

sadunaite_danguolesadunaite_danguole        Danguolė Sadūnaitė (g.1931) – vyresniosios egzodo kartos poetė. Gimė Amaliuose (Kauno r.), 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus. Mokėsi Detmoldo ir Greveno (Vokietija) lietuvių gimnazijose. Didžiojoje Britanijoje, Šiaurės Velso universitete studijavo vokiečių ir anglų literatūrą. Nuo 1963 m. gyvena JAV. Pirmieji jos eilėraščiai pasirodė „Ateityje“, vėliau bendradarbiavo su „Europos lietuviu“, „Lietuvių dienomis“, „Aidais“ ir kt. Pirmasis eilėraščių rinkinys „Vasaros medžiuose“ (1961) pasižymėjo tematikos ir stiliaus originalumu. Vėlesniuose rinkiniuose „Kai tu arti manęs“ (1965), „Tu esi mano žemė“ (1968), „Laiškai Dievui“ (1970), „Pakeliui į Emmaus“ (1974), „Baltas Ievos medis“ (1977, Lietuvių Rašytojų Draugijos premija) vyrauja „religinė komunikacija“ su gamta: gėlė, lapas, medis – Dievo atspindžiai. Keisti, nekasdieniški vaizdai ir religiniai simboliai derinami su intymaus paprastumo tonu.

 

        D. Sadūnaitė išleido tris eilėraščių rinkinius anglų kalba: „To Regions of No Admitance“ („Kraštai, kur draudžiama įžengti“, 1968), „Recollections of a Childhood“ („Vaikystės atsiminimai“, 1971) ir „And There Was the Moon Throwing Stones at Birds“ („Ir buvo mėnulis, svaidęs akmenis į paukščius“, 1978). „D. Sadūnaitė atstato žmonių iškreiptą pirminį santykį su gamta – ne jos pavergimas, o jos kontempliavimas ir per ją susitikimas su visatos Leidėju – Didžiuoju Sodininku. D. Sadūnaitė – iškili moderniosios religinės poezijos atstovė susitelkimo bei kontempliacijos keliu eidama laisvu eiliavimu reiškia gilų žvilgsnį į visatą bei jos Kūrėją.“ (Vladas Kulbokas)

 

 

***

 

1.

 

The sun comes

 

          running,

          racing,

          hurling towards me,

like a young school-boy.

 

2.

 

It is spring.

 

And the grass yaps at my feet,

          like a small puppy.

 

 

 

SPRING

 

1.

 

                     The Grass

stands in the garden,

back-to-back.

 

With its shoulder-blades

                     touching.

 

2

 

And the sun is a great barn —

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

All the animals that have wintered

                    there are coming out.

 

 

 

THE HEAT-WAVE

 

The sun has put up her hands

                    to her mouth — — —

 

Watch out!

Her face is becoming deranged.

 

She's going

to scream!

      scream!

      scream! scream,

and scream.

 

 

 

THE SUN

 

1.

 

Oh sun!

          (Little sister,

          Little brother!)

 

In the summertime,

you took up my whole view.

You filled each door, each window!

 

2.

 

Now you stay in your room,

 

Playing cards

All day long,

in your old dressing-gown.

          (Little sister,

          Little brother!)

 

With the moon

that mad seamstress...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

You reek of fish and of beer.

 

END OF THE SUMMER

 

Already,

it is the end of the summer.

 

The sun

raises her head from

                       weeding;

 

(Sneezes)

 

Takes off her gardening

                       gloves...

 

And slowly, disappears

through the door

of the orangery.

 

 

 

THE FUGITIVE

 

1.

 

A river of leaves has moved

          right up to my door

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

It has come to collect my skeleton.

 

2.

 

"I am coming!

I am coming!", I reply.

With my eyes on the curve in the road.

 

Shedding quickly,

(one by one)

My tight-fitting clothes.

 

 

 

AUTUMN:

A WALK IN THE PARK

 

1.

 

Red

coloured leaves.

 

Voices

shells

ornaments!

 

2.

 

Bright-coloured

            pictures

 

for my soul to look through,

to examine at leisure — —

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

While the sun fights

at the Front.

 

 

 

THE LITTLE INN

 

1.

 

The moon has put up

at a little inn.

 

At the little inn

(beyond the street's

            dark corner.)

 

2.

 

Between

white sheets he sleeps:

At a little inn,

 

Counting his money.

 

 

 

WINTER

 

1.

 

In winter,

time is measured

by the shape of a field

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

The sun says little.

She has made her camp with us;

(She lives off silver fishes...)

 

2.

 

Tramping and tramping

and tramping and tramping —

 

From morning,

                     until late afternoon.

 

She looks for survivors:

                    (in the woods,

                    in the fields) —

 

For trails blazing,

                    Everywhere.

 

 

 

FALLING ASLEEP

 

1.

 

                   The night has

moved in.

 

He's filling my room

with black suitcases... .

 

2.

 

He's giving away my clothes

from his dark pavillion.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Soon, we shall board a ship:

 

                  An ocean-liner,

 

God has provided

for our long voyage.


 

LITUANUS. LITHUANIAN QUARTERLY JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES
Volume 16, No.3 – Fall 1970. Editors of this issue: Antanas Klimas, Ignas K. Skrupskelis