Poezijos pavasaris 2012. Dailininkas Tomas Mrazauskas       Gegužės 14 d. Rašytojų sąjungos Baltojoje salėje pristytas Poezijos pavasario almanachas. 48-asis Poezijos pavasario leidinys kitoks nei iki šiol – jis sudarytas ne iš poetų pateiktos kūrybos, kaip būdavo iki šiol, o iš įdomiausių praeitų metų poezijos publikacijų kultūrinėje spaudoje („Literatūroje ir mene“, „Metuose“, „Nemune“, „Kultūros baruose“, „Naujojoje Romuvoje“).

       Kūrybą atrinko Giedrė Kazlauskaitė, Marius Burokas ir Benediktas Januševičius, festivalio svečių tekstus – Donatas Petrošius, kompaktinę plokštelę „Poezija ir balsas“ – Mindaugas Nastaravičius. Be poezijos, almanache yra ir du straipsniai: Virginijaus Gasiliūno „Maironianos trupiniai“ ir Donato Petrošiaus „Apibaublinimai“. Devyni poetai atsakė į anketos klausimus. Knygą apipavidalino dailininkas Tomas Mrazauskas, suteikęs jai visiškai naują pavidalą. Išleido Rašytojų sąjungos fondas.

 

       Almanacho pristatyme dalyvavo Poezijos pavasario 2012 almanacho sudarytojai, savo eilėraščių skaitė poetai.

 

       Dominykas Norkūnas:

 

 

       Ieva Gudmonaitė:

 

 

       Jonas Kalinauskas:

 

 

 

       Ramunė Brundzaitė:

 

 

 

       Stasė Lygutaitė-Bucevičienė:

 

 

 

       Simonas Bernotas:

 

 

 

       Žiemos žodžiai

       2012-05-16