tomas arunas rudokasSĖDĖJAU BARE IR, AIŠKU, GĖRIAU. GALVOJE PŪTĖ PAVASARIO VĖJAS. BUVAU GIRTAS NĖ NEPRADĖJĘS GERTI. ŠIRDIS PLAKĖ GREITAI IR LINKSMAI. KO AŠ NORĖJAU? NORĖJAU SUSITIKTI SU VIENIŠA MERGINA, NES AŠ PATS BUVAU VIENIŠAS VILKAS. PILKAS VILKAS. BARE SĖDĖJO VYRAI IR GĖRĖ.

ATSIDARĖ DURYS. ĮĖJO SENAS ŽMOGUS SU ŠACHMATŲ LENTA PO PAŽASTIMI. AŠ PAGALVOJAU, KAD MAN VAIDENASI - SENAS ŽMOGUS SU ŠACHMATŲ LENTA? ALAUS BARE, TEN, KUR NĖRA NIEKO, TIK VYRAI IR ALUS. IR DVI KEKŠĖS, KURIOS, BE ABEJO. ŽAISTI ŠACHMATAIS NEMOKA, NEGALI IR NENORI.

 

- AR JŪS NEGALĖTUMĖTE NUPIRKTI ŠACHMATŲ? - PAKLAUSĖ SENAS ŽMOGUS.

 

JO AKYS BUVO LIŪDNOS.

 

VISI NUSIJUOKĖ.

 

- EIK, SENI, NAMO! - ŠŪKTELĖJO KAŽKAS.

AŠ IŠGĖRIAU ALŲ IR PAKLAUSIAU:

 

- KIEK?

- DEŠIMT LITŲ. - ATSAKĖ SENAS ŽMOGUS SU ŽVĖRIŠKAI LIŪDNOMIS AKIMIS.

- KARALIUS - PENKI, KARALIENĖ - PENKI, VISI KITI - UŽ DYKĄ! - PASAKIAU.

 

VISI NUSIJUOKĖ.

 

- TAI VISAS MANO TURTAS. - PASAKĖ SENAS ŽMOGUS SU LIŪDNOMIS AKIMIS.

 

AŠ, BŪDAMAS JAUNAS IR ĮŽŪLUS, PASIŪLIAU SUŽAISTI VIENĄ PARTIJĄ IŠ DEŠIMTIES LITŲ.

 

JIS SUTIKO.

 

NUPIRKAU JAM ALAUS. VIENA PARTIJA TRUKO VIENĄ VALANDĄ. TOSIOS KEKŠĖS VISĄ LAIKĄ PATARINĖJO MUMS ABIEMS. KAIP REIKIA LAIMĖTI.

 

NĖ VIENAS IŠ MŪSŲ Į TOKIAS NESĄMONES NEKREIPĖ DĖMESIO.

BLOGIAUSIA, KAD AŠ LAIMĖJAU, IR ABI KEKŠĖS SUSIGINČIJO DĖL MANĘS KAIP LAIMIKIO.

 

SENAS ŽMOGUS SU LIŪDNOMIS AKIMIS, PALIKĘS ŠACHMATŲ LENTĄ, NUĖJO PRIE BARO IR GRĮŽO SU DEGTINĖS BUTELIU.

VISI UŽSIČIAUPĖ.

 

- TAI KODĖL JŪS NORĖJOTE PARDUOTI ŠACHMATUS? - PAKLAUSIAU.

- AŠ NORĖJAU SUTIKTI ŽMOGŲ, KURIS GALĖTŲ LAIMĖTI.

- TAI KAD AŠ NEMOKU LOŠTI, - PASAKIAU.

- NESVARBU, - PASAKĖ SENAS ŽMOGUS, IR JO AKYS TAPO LINKSMOS. - UŽTAT JŪS LAIMĖJOTE!

 

IR STAIGA AŠ PASENAU, IR PASENO KEK ŠĖS, IR PASENO VISI DIEVAI.

 

IŠGĖRĖME TĄ BUTELĮ, PASKUI PALYDĖJAU SENĮ NAMO. GYVENO TIESIOG VIRŠ TO PATIES BARO. KAMBARĖLYJE STOVĖJO STALAS, KĖDĖ IR LOVA. NEBUVO NET PAGALVĖS. SENAS ŽMOGUS BUVO PAVARGĘS IR GIRTAS. ATSIGULĖ IR UŽMIGO. JO UŽMERKTOS AKYS ŠYPSOJOSI. PAKIŠAU ŠACHMATŲ LENTĄ JAM PO GALVA IR IŠĖJAU.

 

DAUGIAU NIEKADA JO NEBESUTIKAU.

 

O JEIGU ATVIRAI, MAN LABIAU PATINKA ŽAISTI BILIJARDĄ.

 

Kalba netaisyta

 

Literatūra ir menas, 2002-05-10 nr. 2898