Accessibility Tools


A B C

A
A   A
A A A A
TTTTTTTTTTTT
OOOOOOOOOOOOO
MMMMMMMMMMMMMM
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
NNNNNNNNNNNNNNNNNNN
ĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖĖ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
OOOOOOOOOOOOOOOOO
MMMMMMMMMMMMM
BBBBBBBBBBBBB
A  A  A  A  A  A
A  A  A  A
A  A
A
!
CIKT
CAKT
CIT
?

 

D

1 — infarktas
2 — psichozė
3 — vėžys
4 — aidso sprintas —
tempuoja šie sprinteriai stadione
ir auga rajos Giltinės apetitas
seniai tapęs amžina jos svajone

dabar išsipildo svajonė — rekordai
kurių dar nematė pasaulis — valio!
ją lydi vienų čempionų eskortai
ir kiek dar medalių jos laukia kvailių!

štai išsirikiavo eilutė prie morgo
lyg prie alkoholio! Juodoji Dama
dar tiek nepatyrė pasaulyje vargo
į sporto varžybas kasdien eidama

išpampo jau miestai — numirėlių miestų
pridygo kaip grybų po gero lietaus
ak nors Eskulapas mums ranką ištiestų —
makabriškas sportas pakirs iš vidaus

tačiau DIAGNOSTIKA žengia kas kartas
į koją su Giltine vis atkakliau
ir klesti
1 — prichozė
2 — vėžys ir
3 — infarktas
4 — aids
5 — narkomanija
6 — ir t t

 

E

EROZIJOS ERA yra arti —
dirvožemiui ozonui atmosferai
EROTIKAI ir sielai — ir kt
barjerai projektuojami jos ERAI
EROZIJOS ERA tai dykuma
paverčianti širdies mintis ir proto
jausmus susvetimėjimo guma —
EROZIJOS ERA BUS BE EROTO
eilėraštis — EREZIJA paklus
taip pat EROZIJAI o ne ERATAI
ERA kaip ERGAS smėlio — jis veiklus
kaip EGO — jo EROZIJOS ERA tai
erelio skrydis žvirblio nutūpimas —
EROZIJA EREBO SUTAPIMAS

 

F (e)

e S e S e S e S e S e S e S
t r T r t r T r t r T r t r
a a a a a a a a a a a a a a
D a d a D a d a D a d a D a
T r t r T r t r T r t r T r
a a a a a a a a a a a a a a
K a i p N e T e P t i r A t a I
p E r P e R p E r P e R p E r P e R
g R u O d Ą t A I P e R o D ą
B a T a I d U o D a D u O a
G a l g A I G a L g A l G a L
v A v A v A v A v A v A v A v A
p A p A p A p A p A p A p A p A
v i r V i R v i r V i R v i r
t o T o t o T o t o T o t o
į į į į į į į į į į į į į į į į į į į
P u O p U o P u O p U o P u O
D ą D ą D ą D ą D ą D ą D ą D ą
? e S e S e S t R a T r A t R a D a A ?

 

G

genas genas kaip orangutangas
auką žmogų — auga jo trauka
nukleinas išlaikytas vynas
geno informacijos sauga

mutagenas genas — antigenas
auga — genas jo vėžių auka
bet eksperimentas — ir mutantas
kaip titanas — jo baisi trauka

genoinžinerija sužėrė
geną ir į planą — paslauga
šimtmečiams jau pabraukė prieš šerį —
ar netaps tik genas jos auka?

 

H

Homo sapiens — kur tavo protas
(tiek nuveikęs!) kad dabar kiši
galvą po peiliu? tau ešafotas
paruoštas lyg nuostabiai graži

dovana po eglute kaip vaikui —
argi iki šiol tau ne gana
to kas buvo šsisiautus klaikui?
rūpi raketa — giljotina?

tau gražiausia dovana tai protas —
hono sapiens! jis kitados
amžių amžiams tau padovanotas —
ir negeisk jau dovanos kitos

 

I

I Z O
T O
P A S
M I
Z A N
T R O
P A S
Į S I
S O
P Ę S
I K I
SO
T I
E S

K Ą
E Z O
P A S
S A
K Y
T Ų
D Ė L
E U
R O
P O S
H O
M I
N I
D Ų

G R Į
Š I
M E
P O
I Z O
T O
P Ų
G A L
A T
G A L
P R
I E
T E
L A
N T
R O
P Ų

(?) ! (?)

A (tominė)
S (totis)
Kai (mynė
    ateitis)
L (imitas)
E (nergijos)
P (rarytas)
I (r dargi)
J (os maža)
A (tomą vis)
U (žveža)
! (?????)

P (riveržki žvėrį)
A (tomą — jis gėrį)
D (augint privalo)
Ė (dus jis be galo)
K (andis šakalo
!)

 

J

slėpkim
jambą —
skamba
bomba
maigo
bomba
taikų
jambą

bomba
sprogo
guldo
žmogų
vieną
kitą —
sut
var
ky
ta!

tero
ristas
sprunka
ristas —
moto
ciklas
antras ginklas

gaudyk vėją
kaip i
dėją
jo nė
kvapo —
pasi
mels
kite
prie
ka
po

taip be
karo
biznį
daro —
bomba
tampa
žemės
bamba —
kišk į
š — tam
pą sa
vo jam
bą!

 

K

iš karo į karą
į karą iš karo —
o argi taip dera?
ir kas gi čia gero?

kapojam kapojam
ir galvas ir kojas —
kareivis ir kojom
ir galva aukojas

su kojom į karą
be kojų iš karo —
o argi taip dera?
ir kas gi čia gero?

o jeigu griaustinis
raketom trankysis
tai bus paskutinis
ko gero Didysis

po karo po gero
po bado po maro —
ir kas gi taip daro
ir kas gi čia gero?

 

L

lazeris jau rašo žodį tą kurį
Baltazaras perskaitė ant sienos —
menetekelfares — bus puota žiauri
kai užaugs dykumoje hienos

lazeris hienos akimis aukos
ieško erdvėje pasaulio tyruos
ir nebus nuo šito žvilgsnio apsaugos
jo vyzdžių hipnozę jau patyrus

lazeris gal gėris gal lemtis gal kris
kaip bausmės ranka ant žydro gaublio
tars gal Cezaris gal kitas juokdarys
veni vidi vici — po pavaulio!

lazeris tai bus pavasaris jei va-
saris švies kaip saulašarės varis
jei akis (ke gero!) nužiūrės kreiva
lazeris bus menetekelfares

 

M

ESM esm
ė — esam žai
sme su pra
sme — supra
hominem esam
pagimdę ESM
golemą — tęsiam
tolimą Pita
goro taupytą
sumą iki vi
zijos — duokdie
likim gyvi —
stiebkis mintie
iki žvaigždžių
skaičiaus — lips
ESM tuo pačiu
iki — gal? — bega
lybės
(o — a propos —
EM tai mano
inicialai o S
įsiterpus mano
tarp E ir M
tai mano mei
lė — ad rem
mano giesmėm
užprogramuota
mano romano
tai E. S. M.)

 

N

narko narko narkoMANIJA
tvarko tvarko tvarko ŽMOGŲ
darko darko darko MANIJA
margo margo margo ŠOKO
vergo vergo vergo AMATO
darkų smarkų žargų MOKO
(ergo Argo sargo PAMATO
nebetenka) tvarko ŽMOGŲ
narko narko narkoMANIJA
vergo vergo vergo ANOMALIJA

 

O

aut O aut O aut O aut O aut O aut O
matasmatasmatasmatasmatasmatasmatas
gaudO gaudO gaudO gaudO gaudO gaudO
(mitas!) metas (mitas!) metas (mitas!)
širdžiai širdžiai širdžiai širdžiai
gintis gintis gintis gintis gintis
kirčiai kirčiai kirčiai kirčiai k-čiai
mintys mintys mintys mintys mintys
senka senka senka senka senka senka
jaučia jaučia jaučia jaučia jaučia
ranką ranką ranką ranką ranką ranką
skaudžią skaudžią skaudžią skaudžią
jau tO jau tO jau tO jau tO jau tO
autO autO autO autO autO autO autO
matO matO matO matO matO matO matO
metO susilaukėm — autO autO autO vetO!

 

P

PI
RA
MI

IR
AT
ON
AS
RA —
PI
RA
MI

IR
AT
OM
AS —
RA
KE
TA

NIE
KO
NAU
JO —
TIE
KK
AR
IAU
JU!

 

R

R ooooooooo O
B ooooooooo O
T ooooooooo O

P ppppppppp P
R ooooooooo O
T ooooooooo O

R ooooooooo O
D ooooooooo O
S sssssssss S

R ooooooooo O
P ooooooooo O
T iiiiiiiii I

D ooooooooo O
R ooooooooo O
T iiiiiiiii I

R ooooooooo O
T iiiiiiiii I

G aaaaaaaaa A
N aaaaaaaaa A

O ooooooooo O
T ooooooooo O

A aaaaaaaaa A
N nnnnnnnnn N
T ttttttttt T
R ooooooooo O
P ooooooooo O
O ooooooooo O

P ppppppppp P
R ooooooooo O
T ooooooooo O

T — ie — K
J ooooooooo G

N aaaaaaaaa U
J ooooooooo O
A aaaaaaaaa A
D ooooooooo O
M ooooooooo O

O ooooooooo O
M mmmmmmmmm M
Ei ei ei ei ei Ei
P aaaaaaaaa A
K aaaaaaaaa A
K sssssssss S

O ooooooooo O
K ooooooooo O
K sssssssss S
R ooooooooo O
J uuuuuuuuu S!

 

S

S (eks) S
S (eka) S
S (ielo) S
S (eklio) S

S (omo) S
S (koma) S
S (alsvo) S
S (palvo) S

S (amti) S
S (alti) S
S (krajo) S
S (vajo) S

S (apna) S
S (epsi) S
S (ena) S
S (kepsi) S

S (ėklo) S
S (murta) S
S (ielo) S
S (kurda) S

 

Š

 

T

ką žmogui TRANSPLANTACIJA padės
jei ir neleisim jam ramiai numirti
ir vietoj surūdijusios širdies
įdėsime jam geležinę širdį

arba geriausiu atveju galbūt
ir donoro ar kiaulės veiklią pompą?
dar straipsnių bus — bus daug gražių kalbų
nes visa tai gal in humano skamba

ką reiškia — pagalvokime rimtai —
išgelbėtas vos vienas egzempliorius
kada kas dieną žūsta čia šimtai
tokių kurių tos pompos dar padorios?

nes kol šeimininkauja čia kulka
ir bomba-pompa prastas bus garantas
o TRANSPLANTACIJA bus tik menka
paguoda ir puikus EKSPERIMENTAS

 

U

ugnis pasaulį išganys
kol drąsiai Prometėjo
kadaise pagrobta ugnis
dar čia neišprotėjo

ugnis pasaulį nuganys
jei nebeteks to proto
kurį žmogus — darbštus genys —
jau pavertė aruodu

ugnis — kūrenas židinys —
ir aš linkiu kad degtų
per amžius amžina ugnis —
kitų nenoriu faktų

ugnis tik pagarbą pelnys
jei elgsis — Prometėjo
įsakymu — kaip ta ugnis
kuri talkon atėjo

 

V

vizija deja ne televizija
(žydrame tos nimfos ekrane
prisižiūrim — ačiū! — tiek jau viso jog
per akis turbūt gana) o ne —

vizija tai dangiška iliuzija
ar aliuzija kuri gana
smarkiai lenkia mes į savo pusę jei
švysteli lyg fatamorgana

vizija skaudi svajų kolizija
su tikrovės — moteries klasta
tai žydra gėlelė — ji iš viso dar
nerasta bet ir neprarasta

visoje mechanikoje vizija —
gal vienintelė — aš ir tikiu
kaip atrodytų pasaulis linzėje
jei netekčiau sieloje akių?

 

Z

zylė nedidelė mano idilė —
ji gal vienintelė dar nenuvylė

nors mėlynosios man paukštės besotė
zylė turbūt ir negali atstoti

bet nesulaukęs tos dangiškos paukštės
aš prieš likimą nelinkęs tik šiauštis

man ir zylutės pakanka — to šilo
žalio hieroglifo — siela sušilo

nes jį dar šifruodama siela suprato
kad dar gyvybei ne laikas iš ratų

o argumentas — žalia mano zylė
ji šiuo pasauliu dar nenusivylė

džiaugiasi akys kiekvieną man kartą
kai lyg kaimietė ji lašinius kerta

ir kai čia vyksta gamtos išdavystė
zylę dar laikosi kaip optimistė

ir kol pasauliui rašau šį paskvilį
beldžias į langą snapu mano ZYLĖ

 

Ž

Žinoma — tu čia esi jau bemaŽ
Modelis tam eksperimentuojamaM
Opusui naujo alchemiko kolboje — O
Gal ir homunkulas — tikima joG
Užprogramavus tą opusą antigenU
Sumodeliuotas bus superžmoguS

PS

gal venias tiek dabar visus
išgąsdinęs ne toks baisus?


Mieželaitis, Eduardas. Laida. – Vilnius: Vaga, 1992.