Accessibility Tools


***

Viešpatie
jeigu šiąnakt numirsiu
apmegzk mano vaikus
dobiliukais nuo Persetkalnio
sutaisyk tėvo svirtį
kad niekas daugiau
nenorėtų ant jos
pasikarti
vaikaičių kojūgaly
patupdyk
patį pilkiausią vieversėlį
va suklus Tavo
klonuotas avinėlis:
kokių giesmių būta
Viešpatie
esmi Tavo blakstienos
plaukelis
pagirdytas Magdalietės
ašara***
Sapnavau upę
kuri nuplukdydavo
mano jaunų tėvų maldas
ir kojų prakaito kvapą
pakeliui į bažnyčią

sapnavau upę
su smėlėtais puslapiais
užsilikusią atminties bibliotekoje
su slėnyje snaudžiančia
kumele ir kumeliuku

sapnavau upės vingį
ties tiltu į Smalėnus

moteris
atėjusi iš Avino žvaigždyno
gaudė joje dideles žuvis

rankomis
kaip šlapius rąstigalius
traukė iš vandens
ir mėtė į krantą

vanduo nesiekė jos šakumo
upės tėkmė nešė palšą rūką

moters glėbyje regėjau
vis naują miegančią žuvį

įbridau ir aš į vandenį
pradėjau ieškoti jų guolių
vanduo buvo šaltas
gelmė grėsminga

žuvis apžiojo mano ranką
į krantą iškėliau
rąstigalį

Žuvų žvaigždyne
mano mylimųjų nėraTėvo baimė

vėjo sidabras topoliuos
vėjas šukom per beržą
vėjas kutena žolę
ir atmintį mano taršo

vėjas saulės kaujoplūdžiu
džiaugės tarytum budelis
galvą dėjo ant aukuro
tėvas kiekvieną rudenį

dėjo pavasariui auštant
ir žaibui plėšant dangų
sniegu per kryžių vėjas
tėvas stovi už langoDĖDĖS

1. Petras

už aulo šaukštas
transliuoja
visų aplinkinių ežerų
                       programas

pro eketę čiuoždams Pietys
skelbia lydekaičių viliotinį

žuvis yra mano išganymas
atlaidžiom akim
dėkoja
už kantrybę

 
2. Antanas

jo dantys
         kaip arklio
nusinešė Anapilin
niekam neįkandęs visą pyktį
          suvaręs į peilį
kuriuo
viduržiemį
skerdė kiaules

juka per
        sniegą
vijosi horizontą
        užliedama
žuvusį sūnų ir
         saulės pėdas

tėvas braukė
         per peilį šiaudais
tai dėkui tau Antan
                        dėkui

 
3. Jonas

baltas tarp brolių
                  aštuonių
skrendantis pažeme
nuo horizonto –
           iš mažo į didelį plazdesį
su kišenėje
       taboka aplipusia
                              karamele

plyšio danguj
              nesurado
ir giesmė vis ne ta
atleisk jam, Dieve, –
              tik kartą vieversiu, į nebūtį
tabokinė karamelė
              įstringa mano
                           gerklėjeMagdė

vyrai šnabždėjos
strėnos kaip kumelės
jos buvo
visos giminės vartai
pro juos
pulkas sūnų
          vykusių ir nelabai
pulkas dukterų
mirusių
       ir tokių pat
                  strėningų

strėnos siaurėjo
karta iš kartos
o ji vis dar
siūbuodama
kairėn dešinėn
kairėn dešinėn
kaip siaubingai
savo giminės
            nuodėmėm
              nupenėta žąsis

2003 02 22Dėdės Jeronimo pasipiktinimai pavasariu

I

išlindo
begėdiškai
smailagaliai

aistringai
būriais
pasileidėliai

kekėmis
neriniuoti
kas kvietė

drėgni
vėl į lietų
pamišėliai

į šalnas
nesulaukę
lakštingalų

Sodoma
Gomora
gegutės

neišgirdę
kaštonai
pražydo.

 
II

per sodą vyšnių burės
kasmet bet neišplauks
į vaikišką kepurę
prisirpusio lietaus

virpėjo droviai nuogos
ir siautėsi jos vėju
viltim pasruvę uogos
krešėjo ir krešėjo

2004 04 20Kur pradingo Veronika?

Dievakregždės dangaus bebalsės žuvelės rinko
ir minkė debesų trupinius nešė pavasariais paseilintą
metų molį krovė lizdą Veronikos pažasty ji
stebėjos: didelis aptakus vos pakeliu laukė kaip
vien moterys moka kas išsiris kas ims kūkčioti

pavasario pėdose pražydo kūkaliai vasara krito po
dalgiais baltas rugių kraujas suvešėjo į rudenį

lizdas prarijo pažastį bet nieks neprasikalė
atbulom tik atbulom ropojo gilyn į Veroniką
dievakregždės siuvo ir žiemą per krūtį kairę
ir dešinę trupinėlių grublėtu lanku apjuosė Veronika
atbulom atbulom kol pati į lizdą įkrito

vėl suslogavo stogai kirmėlytes baltas vaikės varnėnai
gelsvai pūkuoti kačiukai veisėsi ne tik ant medžių

Dievakregždės užlipdė akis ir atodūsius mintis
sukrovė ant dugno baltom lelijom apkaišė lizdas
didelis aptakus ant jo pakraštėlių sutūpusios
bebalsės žuvelės netikėtai graudžiai pragydo
kur pradingo Veronika kėlė žmonės akis į dangų bet
jis buvo skaisčiai švarus dievakregždės rausės į žemęBendrakeleivė

pienės žiedą
     kaip Ostiją
apkabina lūpomis
geria medų
ilgis nuogų sutemų
rafinuota geiša
      be kimono
ar eilinis posmas
      pavasario scenoj***

      Juditai Vaičiūnaitei

lyg tėvas naktį su liktarna
ėjai išlydėti Juditos

virpėjo lietuje lieknos
irisų žvakelės

rašaluoti delnai
nuslydo nuo bokštų

plunksna ties Antakalniu
įkrito į dangaus plyšį

Vilnius pagarbiai
nusiėmė kepurę
vasarį paklojo po kojomNidos kopose

su lazda
įmerkta
į Kuršių marias
su tarpupirščiais
grybo išėstais
su sermėga
iš pirkios
užpustytos
prieš tris
šimtus metų
su žuvies
kauleliu tarp
dantų
su varnos
kranksėjimu
akiduobėse
su vikingų
vėjais
plaukuos
su gintaro
liepsnele
žaizdotuos
žvejo
delnuos
po mano
protėvių
vilties kupra
smėlynų
Dievas
akylai
saugojo
Napoleono
karių
kaulelius***
Dievas žaidė dangaus lankose golfą
vienas kamuoliukas įkrito į mano širdį
ketvirtą dešimtį apsimetu
kad jo neturiu
jeigu lig šiol nepasigedo
tai gal ir pamirš?Įsiklausius

vidurnaktį
kai Dievas smilkė
alyvas mieste
kai Marcelijaus katinas
nelindo į akis su savo mirtim
kai Erika sėmė
laikinumą iš jūros
kai Rimvis uždarė
eilėraščių barą
Alyvų kalno tyloj
išgirdau
ne Viešpatį kala
gyvenimas klaupias
tarytum arklys
numesdams
seniai
sudūlėjusį
raitelį***
palaidojau save
niekam neprasitarus
kad nesurastų
net benamės katės

akiduobių tamsoj
kaip sielos tunelyj
gyvenimas
neišbučiuotom
lūpom matės***
šimtai
       krutančių
                 lūpų

ir vienut vienos
             paskui
ką tik
     mano
          keliu
             nubėgusią
                        akį***
rašo vyrai protingi
apie dulkes ir mirtį
šaukia tartum pasaulį
gimdytų

o aš tik meldžiuosi
kad lytų kad lytų kad lytų***
pumpuruojantis nerimas
tvinksi venomis
paukščių takas
vyzdžiuose sukas
kai ne graikas
o vis dėlto Zorba
skelia
     meilę
        kulniukais***
pilsto ugnį kvailys
ir vis ragina gerti
o gegužė saldi
per kamienus beržų

susimerkiu su ja
ir taurelę kilnoju
savo meilę aklą kačiuką
sielos liūne vis skandinu***
aš girta nes baisiai nelaiminga
laukianti kol rytas patekės
nusilaužei vakare it smilgą
šiaip sau eidamas iš pakelės

pamojuosi spragtelsi tarp pirštų
ir numetęs syktelsi kitos
smilgos stiepias auga miršta
gal jų dulkėm tavo rankos užsiklos***
mama
kas dabar bus
mano vaikas
pražilusios moters
akim pasižiūri***
išėjai vėjuota gatvele
tartum ne savas duris uždarius
juk ne nuodėmės gulėjai patale
o slenki lyg nuodėmę padarius


pažvelgi atgal ir paspringsti
vien tik šauksmas būti ar nebūti
o į priekį veržiasi kiti
pro tave ir angelą iš nuovargio prisnūdusį***
visą gyvenimą ieškojau
meilės apibrėžimo
atsitiktinai ant laiptų
paėmei mane už rankos
dievų geldele nuslydau
atgal į motinos įsčias
saldūs vandenys
užliejo man lūpas
radau