Valio nepriklausoma!
Mes klausome klausome...
Elekstrika, fizika –
Kursai, – tai vis tikrai rizika
Valio katalikiškas!
Su švaicoriais profesoriais.
Ir taip kad visi tiktai broliai ir seserys.
Ir taip kad nevisai tiktai Afrika!
In Slabodkes
Abgebrant spišečny fabrika
Mit di gance pastroikes.
Op, op, Nauji metai –
Seni demokratai.
Vadinas, sacharinas
Vadinas, kaka . . . inas
Vadinas, tiktai vaidinos?
Vadinas, krikščionių krikštynos.
Amnestija – bestija.
Politiškas, reiškia prestupnikas.
Ponai, prašau!
Echt – lietuviškas krupnikas!
Akružnas lietuviškas cudas
Ponas asilas
Su ugalovnu dielu.
Jau per vėlu!
Jonišky didelis sudas.
Žmonės renkas.
Kas čia?
Ūkio Bankas –
Šalin rankos!
Roza vianet ot moroza
Ciocia Roza nikogda.
Op, op, Nauji metai
Kaune pagada.
Doleris
Doler
Doliary
Dolioroza.
Doleris doleriu
O tas pasikorėlis
Išlošė 365 dolerius.
Metropoly Konstantinopolis.
Pabučiavimų lioterija.
Pana Valerija
Pataikė kakta į adveriją.
Širdingoji, mes rods pasižįstava?
Prosze do towarzystwa!
Kauno miestas brukavotas
Oi, oi, ratavokit!
Mane jau nužvalgė.
Draugas Vincas
Proklamacijų pūdą suvalgė.
Varva laisvės aliejum
Portfelis be ministerio:
Tamsta, ei, tamsta!
Sustok!
Gib a'svistok!
Ir nelaimės,
Ir bėdos' –
Lietuva nuo rydienos!

Keturių vėjų pranašas. - Kaunas, 1922 m. vasario 16 d.