Juozas-Mikuckis-fotoAutobiografija

 

Gimiau šeimynoj, kur nežino

Kas tai svajonės, kas jausmai.

1891 m.

Varge tęsiau aš savo dienas,

Dainoj ilgėjausi giedros ...

Širdis — liepsna, krūtinė — plienas

Aš laukiu smarkesnės audros ..

.

J. Mikuckis

 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.