Poezijos_antologija_Vainikai_1921

 


Redakcijos žodis

 

Šis rinkinys yra bandymas duoti mūsų naujosios poezijos vaizdą to laikotarpio, kuris jau dabar mėginama vadinti pomaironiniu. Aiškaus savito veido naujoji poezija dar neįsigijo, tačiau naujų kelių ieškojimai aiškiai numatomi, taip jos lyty, taip ir turiny.

Visų čia poetų autorių kūryba stengtasi atvaizduoti keletu labiau charakteringų dalykėlių, kurie buvo parinkti atsižiūrint pačių autorių nurodymų.

 

Redakcija taria nuoširdų ačiū autoriams, maloniai sutikusiems peržiūrėti savo poezijų pluoštus ir atsiuntusiems savo nors trumpas autobiografijas.

 

K. B.


 

Naujesniosios poezijos antologija „Vainikai“. Spaudai paruošė K. Binkis. „Švyturio“ bendrovės leidinys, Kaunas, Vilnius, 1921.