LIUDVIKAS JAKIMAVIČIUS. Jubiliejinių metų didaktika

ALGIMANTAS MIKUTA. Eilėraščiai

BIRUTĖ JONUŠKAITĖ. Maranta. Romano fragmentas

ALGIMANTAS BALTAKIS. Gimtadienio posmai

RENATA ŠERELYTĖ. Teisėjas ir Raudonoji Mirtis. Vabalų kambarys. Novelės

RIMAS UŽGIRIS. Vieno pasaulio skeveldros. Vertė Marius Burokas

JOSE EMILIO PACHECO. Mūšis dykumoje. Apysaka. Vertė Bronius Dovydaitis

 

Literatūros mokslas ir kritika

 

VALENTINAS SVENTICKAS. Rankraščiai kaip rankdarbiai

 

Akcentai

 

VIKTORIJA DAUJOTYTĖ. Romualdas Granauskas – mokytojams

 

Apie kūrybą ir save

 

Reikia negailėti savo eilėraščių. Poetas Aivaras VEIKNYS atsako į Sauliaus VASILIAUSKO klausimus

 

Iš praeities

 

ALGIRDAS GRIGARAVIČIUS. Jonas Basanavičius prie lietuviško meno ištakų Vilniuje

 

Akiratis

 

BARBARA TORUNCZYK. Perskilęs Giedroycas. Vertė Kazys Uscila

 

Recenzijos, anotacijos

 

DOVILĖ KUZMINSKAITĖ. Belaukiant Spangio (J. Kalinausko „Ar Spangis ateis“) * NERIJUS BRAZAUSKAS. Sibiro kartos atmintis (E. Gudonytės „Karta nuo Sibiro“) * INGA MILČIŪTĖ. Susigūžusios vaikystės liudijimai (A. Veiknio „Paukštuko liudijimai“) * ELENA BALIUTYTĖ. Kas tas Rapolas Mackonis? (A. Lapinskienės „Atėjęs Vilniun: rašytojas ir publicistas Rapolas Mackonis“)

 

vynės varpai

 

EUGENIJUS IGNATAVIČIUS. In memoriam. Nebijojęs būti savimi (Juozapas Girdzijauskas)

KĘSTUTIS NASTOPKA. In memoriam. Šiapus nebūties (Alfonsas Nyka-Niliūnas)

JŪRATĖ SPRINDYTĖ. In memoriam. Išminčius po laikrodžiu (Jonas Mikelinskas)