Accessibility Tools

Blaise’as Cendrars’as (tikrasis vardas – Frėdėricas Sauser, 1887–1961) – šveicarų kilmės prancūzų poetas, prozininkas, žurnalistas, scenaristas. Su jo poema „Pasakojimas apie Sibiro eks­presą ir mažąją Joaną Prancūzietę“ (1913) ir trumpa biografija, kurioje šmėsteli nepaprastai spalvinga poeto asmenybė, lietuvių skaitytojas jau turėjo progos susipažinti („Metai“, 2007, Nr. 3).

Poemoje „Panama, arba Septynių mano dėdžių nuotykiai“ viešpatauja avantiūrizmo ir ne­numaldomos aistros kelionėms tema. Atskira knyga su iliustracijomis, vaizduojančiomis detalius traukinių maršrutus, pasirodė 1918 m. Poemoje septynių dėdžių klajonės po pasaulį ir skirtingi likimai persipina su paties subjekto klajonėmis, klaidžiojimais ir išgyvenimais, kurių aprašymuo­se tikros biografinės detalės varijuoja su biografinėmis mistifikacijomis. Poemos žemėlapis be galo platus, ir tasai plotis glaudžiai susijęs ir su ekspansyvia ekonominių siekių genama koloni­jine politika, kuri atveria kelius į pasaulį, į kupinus nepaprasto grožio ir egzotikos kampelius, bet kartu negailestingai traiško žmonių likimus bei sėja mirtį. Panamos kanalo istorija, kuri sudrebina poemos subjekto vaikystę, būtent tokia. Šios daugialypės, prieštaringos ir sielą draskančios realijos tampa nervingo modernistinio kalbėjimo atspirties tašku. Poemos tekstas labai dinamiškas, ekspresyvus ir asociatyvus, konstruojamas kaip koliažas ar sukamas kaip vaiz­dinių kaleidoskopas, kuriame kaitaliojasi stilistika ir dinamika, trumposios eilutės trupa kaip patirčių bei vaizduotės fragmentai, o ilgosios lūžinėja – kaip likimai.

VERTĖJAS


 


Edmondui Bertranui –

barmenui Matašine

 

Knygos

Apie Panamos kanalą pasakoja knygos

Nežinau ką sako bibliotekų katalogai

Nesidomiu laikraščių skiltimis apie finansus

Nors biržos biuleteniai tapo mūsų kasdiene malda

 

Panamos kanalas giliai įsirėžė į mano vaikystę...

Tada žaisdavau po stalu

Preparuodavau muses

Motina man pasakodavo istorijas apie septynis brolius

Apie mano septynis dėdes

O kai gaudavo laiškus

Tai bent!

Jie ateidavo su gražiais egzotiškais pašto ženklais ir

Rimbaud eilėmis ant vokų

Bet tą lemtingą dieną ji man nepasakojo nieko

Ir aš liūdnas likau tūnot po stalu

 

Maždaug tuo metu perskaičiau apie žemės drebėjimą Lisabonoj

 

Bet esu įsitikinęs

Panamos krachas1 svarbesnis

Nes būtent jis sukrėtė mano vaikystę.

 

Savo gražioje knygoje su paveikslėliais

Pirmąkart pamačiau

Banginį

Storą debesį

Jūrų vėplį

Saulę

Didžiulį jūrų vėplį

Lokį liūtą šimpanzę barškuolę ir musę

Musę

Siaubingą musę

Mama, musės! Musės! Ir medžių kamienai!

Miegok, miegok, vaikeli.

Ahasveras – tikras kvailys

 

Turėjau gražią knygą su paveikslėliais

Didelį kurtą vardu Durakas

Auklę anglę

Bankininkas

Mano tėvas

Prarado 3/4 turto

Kaip ir daugelis garbių žmonių praradusių savo pinigus

ano kracho metu,

 

Bet mano tėvas

Ne toks jau kvailys

Prarado ne savo o kitų pinigus –

Revolverio šūvis.

Motinos raudos.

Ir tą vakarą mane pasiuntė miegot su aukle angle.

 

Po keleto prailgusių dienų...

Privalėjom persikraustyt

Ankšti mažo buto kambariukai

Buvo užgriozdinti baldais –

Tai tau ne mūsų pajūrio vila,

Ištisas dienas tūnodavau vienas

Tarp suverstų baldų

Man netgi nieks netrukdė daužyt indų

Draskyt fotelių

Laužyt pianino

Kol galiausiai po daugybės nykių dienų

Iš vieno mano dėdės atėjo laiškas:

 

Panamos krachas mane pavertė poetu!

Puikumėlis

Tai nutiko visai mano kartai

Tie jauni žmonės

Patyrė netikėtus rikošetus

Mes nebežaidžiam su baldais

Nebežaidžiam su sendaikčiais

Visur ir visada daužom indus

Sėdam į laivus

Medžiojam banginius

Dobiam jūrų vėplius

Baiminamės musės cėcė

Nes miegot mes nemėgstam“2.

 

Tasai lokys liūtas šimpanzė barškuolė mane išmokė skaityt

Ak, tas pirmasis laiškas kurį pats išskaičiau

buvo turtingesnis už bet kokią literatūrą

Mano dėdė rašė:

Galvestone dirbu mėsininku

Skerdyklos stūkso už 6 mylių nuo miesto

Vakarais palei jūrą gabenu kruviną skerdieną

Kai važiuoju leidžiantis saulei

Į paviršių išnyra aštuonkojai

Yra dar kai kas

Liūdnumas

Ir tėvynės ilgesys.“

 

Mano dėde, tu išnykai 1895-ųjų ciklono metu

Vėliau tą miestą atstatė, lankiausi jame, vaikštinėjau jūros

pakrante kuria tu gabendavai kruviną skerdieną

Po pinučių stogine grojo pučiamųjų orkestras

Man pasiūlė puodelį kavos

Tavo lavono taip ir nerado

O kai man suėjo dvidešimt metų paveldėjau tavo sutaupytus

400 dolerių

Iki šiol turiu tą skardinę dėžutę sausainiams kuri tau

atstojo relikvijorių

Joje tilpo visos tavo varganos šventenybės:

Uniformos saga

Kabilų pypkė

Kakavos sėklos

Šūsnelis tavo lietų akvarelių

Ir premijuotų gyvulių nuotraukos, jose gigantiški jaučiai

kuriuos laikai už pavadžio

O pats vienmarškinis su balta prijuoste

 

Aš taip pat myliu gyvūnus

Vienas

Po stalu

Žaidžiu su kėdėm

Spintom durim

Langais

Modernaus stiliaus baldais

Sugalvotais žvėrim

Karaliaujančiais namie

Kaip prieštvaninių gyvūnų maketai muziejuose

Taburetė tampa stumbru!

Išdaužiu stiklus

Ir viską išmetu lauk

Suėst savo šuniui –

Paveikslus

Knygas

Auklę

Svečius

Tai bent smagumėlis!

 

Kaipgi galiu ruoštis egzaminams?

Jūs mane siuntėt į visus Europos pensionatus

Licėjus

Gimnazijas

Universitetus

Kaipgi galiu ruoštis egzaminams

Kai po durim guli laiškas

Kuris ir yra

Pati puikiausia pedagogika!

Jos klajones pamačiau nuėjęs į kiną

Iki manęs ji keliavo šešiasdešimt aštuonias dienas

Pilna mano antrojo dėdės

Ortografijos klaidų:

Vedžiau moterį kuri visoje apygardoje kepa pačią

skaniausią duoną

Iki artimiausio kaimyno man trys dienos kelio

Šiuo metu Aliaskoj ieškau aukso

Niekada savo semtuvėly jo neradau daugiau kaip už

500 frankų

 

Gyvybė čia nieko verta!

Nušalau tris pirštus

Speiguota...

Yra dar kai kas

Liūdnumas

Ir tėvynės ilgesys.“

 

O, mano dėde, mama man viską išklojo

Bėgdamas iš namų su savo broliais pavogei arklius

Krovininiam laive įsitaisei junga

Šokai iš važiuojančio traukinio ir susilaužei koją

Išėjęs iš ligoninės sėdai į kalėjimą, nes užpuolei diližaną

Įkvėptas Musset rašei poeziją

San Franciske

Perskaitei apie generolą Suterį kursai Jungtinėms

Valstijoms iškovojo Kaliforniją

Ir prarado savo milijardus po to, kai jo žemėse aptiko daugybę

aukso

Tu daug metų medžiojai Sakramento slėny vėliau ten dirbau

grunto tyrėju

Bet kas gi nutiko

Suprantu tau buvo kuo didžiuotis

Valgei skaniausią apygardoj duoną ir kėlei pavydą

kaimynams

mat 1000 kvadratinių kilometrų plote tebuvo 12 moterų

Tave rado

Karabinu peršauta galva

Tavo žmonos su tavim nebuvo

Tavo žmona antrąkart susituokė su turtingu džemo

pramonininku

 

Mirštu iš troškulio

Po velniais

Po velniais sakau

Po velniais!

Norėčiau paskaityt La Feuille d’Avis de Neuchâtel arba

le Courrier de Pampelune3

Atlanto vidury ne taip patogu kaip redakcijoj

Lyg voverė sukuosi meridianų narve

Štai žiūrėk, simpatiško veido rusas

Jis taip pat nežino kur link pasiduot

Kur palikt savo bagažą

Leopoldvilyje4 ar Nazarete, pas poną Junodą ar mano

senąjį draugą Perlą

Konge Besarabijoj Samoa

Aš žinau visus eismo tvarkaraščius

Visus traukinius jų kelių susikirtimo linijas

Atvykimo valandą ir išvykimo valandą

Visus garlaivius visus tarifus ir visus mokesčius

Man vienodai rodo

Adresų aš turiu

Patogumų man nereikia

Iš Amerikos grįžau Volturno deny, už kelionę iš Niujorko iki

Roterdamo tesuplojęs 35 frankus

 

Tai tikras kelionės krikštas

Mechanizmai garsiai spardosi

Aplink kieti vyrukai

Raudos

Vandens kubilai

Kažkoks amerikietis rašalu suteptais pirštais beldžia į taktą

Tikras belaidis telegrafas

Mes šokam krentam keliais ant apelsinų žievių

trypiam tarp tuščių konservų dėžučių

Pas kapitoną delegacija

Revoliucionierius rusas

Erotinės patirtys

Pats vulgariausias vengriškas žodis –

Gaupa

Globoju 8 mėnesį nėščią neapolietę markizę

Taip pat gabenu emigrantus iš Kišiniovo į Hamburgą,

1901 metais pamačiau pirmąjį automobilį –

Sugedęs stovėjo gatvės kampe

Mažą traukinuką Zoloturno gyventojai vadina lygintuvu,

Tuoj paskambinsiu konsului ir pasakysiu:

Nedelsiant išduokite man trečios klasės bilietą

Į The Uranium Steamship

Užsimokėsiu pats!

Laivas jau prieplaukoj

Vartai plačiai atverti

Ir kaip kokią nešvarią kekšę

Pats visas aptriušęs palieku pakrantę

 

Kelionėn!

Neturiu popieriaus nusišluostyt

Tad kaip dievas Tangaloja kursai meškere iš vandenų

ištraukė pasaulį

Išsitraukiu paskutinį savo trečiojo dėdės laišką:

Papetė, 1887 rugsėjo pirmoji.

Mano sese, mano brangioji sese,

Esu budistas ir vienos politinės sektos narys

Atvykau čion užpirkt dinamito

Jį pardavinėja bakalėjininkų parduotuvėlėse

Mažuose pakeliuose

Tarsi kokią cikoriją

Paskui grįšiu į Bombėjų sprogdinsim anglus

Bus karšta

Daugiau tavęs nepamatysiu...

Yra dar kai kas

Liūdnumas

Ir tėvynės ilgesys.“

 

Valkatavau

Sėdėjau Marselio kalėjime, per prievartą vedė mane

į mokyklą

 

Visi balsai susilieja į riksmą

Gyvūnai ir akmenys

Pati gražiausia kalba – nebylio

Buvau patvirkęs ir per laisvai elgiausi su pasauliu

O jūs, tikintieji, kodėl laiku neatėjot į pagalbą?

Kažkada, dėde,

Buvai gražus berniukas ir puikiai grojai kornetu

Tai štai kas tave pražudė:

Taip stipriai mylėjai muziką kad bombų ūžesys tau buvo

mielesnis už juodais kostiumais grojamas simfonijas

Bagavapūro apylinkėse geležinkelio statybose

Dirbai su linksmuoliais italais

Būdamas tikru išdaigų meistru

Tapai jų lyderiu

Tavo giedra nuotaika ir nuostabus choristo balsas

Varė iš proto barakų moteris

Paskui tarsi Mozė5 užmušei brigadininką

Ir pasprukai

12 metų iš tavęs nebuvo jokios žinios

Žaibas tave kaip Liuterį privertė patikėt Dievu

Savo vienatvėj

Išmokai bengalų ir urdu kalbas nes norėjai išmokt gamint

bombas

Palaikei ryšį su slaptaisiais Londono komitetais

Būtent Vait Čaplyje6 ir aptikau tavo pėdsakus

Buvai įkalintas

Tavo gyvenimą apipjaustė

Galėjau bet ką nužudyt kad tik tave pamatyčiau

Nes niekada tavęs nemačiau

Tau ant kaktos turėjo būti didelis randas

 

Ketvirtasis gi dėdė buvo generolo Robertsono

kariavusio su būrais7 liokajus

Jis retai teparašydavo, jo laiškai buvo tokie:

Jo Didenybė malonėjo man pakelti atlyginimą 50 £“

Arba

Jo Didenybė į karą pasiima 48 poras batų“

Arba

Kiekvieną rytą Jo Didenybei dailinu nagus...“

 

Bet aš žinau

Kad jis jautė dar kai ką

Liūdnumą

Ir tėvynės ilgesį.

Mano dėde Žanai, buvai vienintelis dėdė, kurį mačiau

Tu grįžai į tėvynę dėl ligos

Parsitempei didžiulę diržais apjuostą skrynią iš begemoto odos

Gydeisi vienas užsidaręs kambary

Kai tave išvydau pirmą kartą, miegojai

Tavo veide buvo įsirėžus siaubinga kančia

Apžėlęs ilga barzda

Miegojai jau porą savaičių

O kai palinkau prie tavęs

Nubudai

Iš pamišimo

Norėjai nugalabyt mūsų senelę

Tave uždarė į beprotnamį

Štai čia tave pamačiau antrąjį kartą

Su tramdomaisiais

Kurie tau neleido pabėgt

Tu tik vos vos judinai rankas

Tarsi norėtum irkluoti

Transvalis

Buvot karantinuojami laive

Į kurį karališkoji kavalerija laikė nukreipusi patranką

Pretorija8

Vienas kinas tavęs vos nepasmaugė

Tugela9

Mirė lordas Robertsonas

Grįžai į Londoną

Jo Didenybės garderobas įkrito į vandenį ir šitai tau

pervėrė širdį

Mirei Šveicarijoj Sen Obeno psichiatrinėj ligoninėj

Tavo beprotybė

Tavo pakasynos

Per jas pamačiau tave trečiąjį kartą

Snigo

O aš, slinkdamas už katafalko, ginčijausi su laidotuvių biuro

tarnautojais dėl jų arbatpinigių

Tu temylėjai du dalykus pasaulyje:

Savo kakadu

Ir rožinius Jo Didenybės nagus

Nebėr vilties

Užtai reikia dirbti

Uždaras gyvenimas pats intensyviausias

Šventųjų Tėvų gatvėj 71 gyvena Remy de Gourmont10

Sprogmens virvutė o gal įpakavimo virvutė

Kalnas niekada nesutinka kito kalno bet išskirti žmonės

gali susitikti“

Sako žydų patarlė

Prarajos susieina

Kai 1896-aisiais

Buvojau Neapoly

Gavau Petit Journal Illustré

Nuotraukoj priešais karių rikiuotę iš Dreifuso atimamas

kapitono laipsnis

O mano penktasis dėdė rašė:

Esu viešbučio-klubo Čikagoje virtuvės šefas

Mano valdžioje 400 virėjų

Bet jankių virtuvės nemėgstu

Užsirašykit mano naująjį adresą

Tunisas...

Linkėjimai nuo tetos Adelės

Užsirašykit mano naująjį adresą

Biarica...“

 

O mano dėde, tu vienintelis nejautei tėvynės ilgesio

Nica Londonas Budapeštas Bermudai Sankt Peterburgas

Tokijas Memfis

Dėl tavęs varžosi visi prabangiausi viešbučiai

Tu didis meistras

Sukūrei daugybę saldžių patiekalų juos pavadino tavo

vardu

Toks jau tavo tas menas

Atsiduodi parsiduodi ir tave valgo

Nieks nežino kur esi

Nemėgsti užsibūt vienoj vietoj

Kiek žinau turi dvylikatomę Visų amžių ir visų tautų virtuvės

istoriją

In octavo11

Su visų laikų žymiausių konditerių portretais

Tavo žinioj – visi pasaulio įvykiai

Tavęs visur pilna

Galbūt dabar esi Paryžiuj.

Tavo sukurtas meniu –

Tai naujoji poezija

 

Mečiau visa tai

Laukiu

Giljotina – vaizduojamojo meno šedevras

Jos spragtelėjimas

Nesustabdomas mostas

Banditų kraujas...

Nuo šviesos giesmių įsisiūbuoja bokštai

Ant miesto srūva spalvos

Jis lyg didžiulė afiša

Pravira ir rėkiančia burna

Kurioj mes degam

Kaip trys jauni liepsningi žmonės

Hananijas Misaelis Azarijas12

Adam’s Express Company13

Už Operos teatro

Tenka žaisti aviną14

Rupšnojančią avį

Moteris-tramplinas –

Gražus reklaminis žaisliukas –

Į kelią!

 

                         Simeonai, Simeonai

                                                    Sudie Paryžiau

Ech, smagumėlis

Pagaliau išmušė valanda

Iš Orsė krantinės – į Sen Nazerą!

Norėdami patekt į kitą pasaulio kraštą – greit užsisegt diržus! –

mes turim pralėkt po Eifelio bokštu

Paskui jau ramiai tęsti kelionę

Saulės katapultos atakuoja irzlius tropikus

Čia turtingas perujietis – guano15 kasyklos savininkas

Angame

Acaraguan Bananan

Medžių šešėly

Svetingi mulatai

Šiose palaimingose salose praleidau ne vieną žiemą

Ten akį veria žavusis paukštis sekretorius

Gražuolės pilnakūnės damos

Terasoje gurkšnojam gėrimus su ledukais

Tolumoj kaip cigaras dūmija torpednešys

Ananasų laukuose žaidžiam polą

Mangrovės teikia pavėsį uolioms mergaitėms

My gun

Šūvis

Observatorija vulkano atšlaitėj

Išdžiūvusioj upėj – didžiulės gyvatės

Kaktusų gyvatvorė

Iškėlęs uodegą trimituoja asilas

Žvaira jaunutė indė nori išvykt į Buenos Aires

Muzikantas vokietis iš manęs pasiskolina botagą su

sidabrine rankena ir porą švediškų pirštinių

O štai storas olandas yra geografas

Laukdami traukinio kortuojam

Švenčiam vienos pažįstamos malaizietės gimtadienį

Galop gaunu siuntinį kuriame 200 000 pesetų ir laiškas nuo

mano šeštojo dėdės:

Palauk manęs kontoroj iki ateinančio pavasario

Gerai pasilinksmink pagirtuokliauk ir netaupyk moterims

Geriausias vaistas

Mano sūnėne...“

Buvo dar kai kas

Liūdnumas

Ir tėvynės ilgesys.

 

Mano dėde, aš tavęs laukiau visus metus o tu negrįžai

Su būriu astronomų buvai išvykęs į Vakarų Patagoniją

kur jie ketino žvalgyt dangų

Buvai jiems vertėjas ir gidas

Tavo patarimai

Patirtis

Nė vienas kaip tu nemokėjo naudotis sektantu tyrinėjant

horizontą

Stabilūs elektromagnetiniai instrumentai

Ugnies Žemėj

Pasaulio pakrašty

Šviečiant elektrinėms žuvims fiorduose jūs gaudėt bangų

nešamą planktoną

Rinkot aerolitus16 iš geležies oksido

O sekmadienio ryte

Išvydai iš vandenų išeinantį vyskupą su mitra

Jis turėjo žuvies uodegą, tave šventino

Ir tu kaip sužeistas lemūras staugdamas pabėgai į kalnus

Tą pačią naktį

Uraganas sugriovė stovyklavietę

Tavo bendražygiai prarado viltį rast tave gyvą

Jie rūpestingai surinko mokslinius užrašus

Ir po trijų mėnesių,

Apgailėtini intelektualai,

Vieną vakarą priėjo laužą su aplink sėdinčiais gaučais

kurie kalbėjo kaip tik apie tave

Atvykau tavęs pamatyt

Tupa17

Graži gamta

Tarpusavy kergiasi eržilai

Riaumoja 200 juodų jaučių

Argentinietiškas tango

 

Bet kas iš to

Kurgi visos tos gražios istorijos

Šventųjų gyvenimai

Das Nachtbuechlein von Schuman

Cymbalum mundi

La tariffa delle Puttane di Venegia18

Jano Struyso kelionės, Amsterdamas, 1528

Shalom Aleļchem

Sen Marteno krokodilas

Strindbergas įrodė kad žemė nėra apvali

Gavarni19 išjuokė geometriją

Pampos20

Diskas

Pašėlusios irokėzės

Aštrus padažas

Brangakmenių spiralė

Maggi21

Byrrh22

Daily Chronicle

Jūra – akmens skaldykla kur audra lyg skulptorius tašo

didelius luitus

Amžiais

Nuo pat pasaulio pradžios

Putų kvadrigos griebia dantimis žąslus

Aš švilpauju

Aplink laivo nuolaužos

 

O kas su tavim nutiko

Mano septintasis dėde, nieks nežino

Sako esu panašus į tave

............................................................................................................

Šią poemą skiriu būtent Jums

Pone Bertranai

Tai Jūs man davėt spiritinių gėrimų apsisaugot nuo kanalo

karštinės

Tai Jūs užsiprenumeravot Argus de la Presse norėdamas

turėt visas su manim susijusias iškarpas

Šią poemą skiriu būtent Jums

Paskutinysis Panamos prancūze (jų neliko nė 20)

Barmene iš Matašino

Toj vietoj kur dabar stovi žaižaruojantis baras mirė

tūkstančiai kinų

Jūs varot degtinę

Praturtėjot iš užsikrėtusiųjų cholera laidojimo

Atsiųskit man nuotrauką su kamštinių ąžuolų giraitės

vaizdu, kur stūkso 400 prancūzų paliktų lokomotyvų

Tie gyvieji numirėliai

Kur į orchidėjom apaugusio keltuvo pintinę įaugusi palmė

Tukanų apkapoti Aspinvalio23 rąstai

Draga vėžliams gaudyti

Dujomačiuose su išmuštais dugnais įsitaisiusios pumos

Kardžuvių pradurstytos šliuzų užtvaros

Iguanom užsikimšusios siurblių žarnos

Vikšrų invazijos sustabdyti traukiniai

Milžiniškas inkaras su Liudviko XV herbu, iš kur jis

atsirado miške, man taip ir nesugebėjot paaiškinti

Kiekvienais metais jūs keičiat savo užeigos duris su

įpjaustytais vardais

Tų kurie pas jus lankėsi

Visos tos 32 durys – puikios liudytojos

Gyva iškalba to prakeikto kanalo kurį taip branginot

 

Šis rytas tai pirmoji pasaulio diena

Štai sąsmauka

Iš kur vienu metu galim matyt visus dangaus kūnus

Ir visas augmenijos formas

Neprilygstamus pusiaujo kalnus

Ši vietovė nepaprasta

Čia tebėr Amidon Paterson24 garlaivis

Spalvoti Atlantic-Pacific Tea-Trust kompanijos inicialai

Los Angeles limited išvyksta 10.02 ir parvyksta trečią parą

Tai vienintelis pasauly traukinys su kirpyklos vagonu

Bagažas sąmyšis vaikiški vežimėliai

Viskas norint jus išmokyt gyvenimo abėcėlės paklūstant

išvykimo sirenoms

Toyo Kisen Kaisha25

Turiu duonos ir sūrio

Mano apykaklė švari

Poezija – tai šiandiena

Aplink kaklą – Paukščių Takas

Prieš akis – abu pusrutuliai

Visu greičiu pirmyn

Daugiau jokių sustojimų

Jei turėčiau laiko taupyt pinigus dalyvaučiau oro lenktynėse

Užtai užsirezervavau vietą traukiny kuris pirmasis skros

tuneliu Lamanšą

Aš pirmasis hidroplanu perskrisiu Atlantą

Žemė Žemė Vanduo Vandenynas Dangus

Jau ilgiuosi tėvynės

Seku visus veidus ir baidausi pašto dėžučių

Miestai tai pilvai

Aš nebesilaikysiu kelių

Trasų

        Trosų

                    Kanalų

                             Nei pakabinamų tiltų!

Saulės mėnuliai žvaigždės

Apokaliptiniai pasauliai,

Jūs dar parodysit ką galit,

O dabar rotondoj

Čiaudi sifonas

Tarsi stiklinės dugne

Toliau tęsiasi niekam neįdomus

Literatūrinis kankanas

LAUKIU

Norėčiau būt kad ir penktuoju vežimo ratu

Audra

Pusiaudieniu keturioliktą valandą

Niekuo bet visur

 

 

                                               Paryžius ir jo apylinkės

                                               1913 m. birželis–1914 m. birželis

 

Versta iš:

Blaise Cendrars. Du monde entier. Poésies completes 1912–1924.

Gallimard, 2004

 

PAAIŠKINIMAI

1 Panamos krachas – prancūzus, kurie pirmieji ėmėsi statyti Panamos kanalą, ištiko tikras krachas. Maliarija, karštinė ir kitos ligos pakirto statybininkus. Per 1881–1889 m. jų vykdomas statybas mirė apie 22 000 prancūzų. Jų bendrovės bankrutavo, o statybas 1904 m. perėmė amerikiečiai.

2 Musė cėcė – nuo jos įkandimo užsikrečiama afrikine mieglige.

3 La Feuille d’Avis de Neuchātel („Nošatelio žinių puslapis“) – 1738 m. Šveicarijoje įkurtas dienraštis prancūzų kalba, pats seniausias šia kalba leidžiamas laikraštis.

4 Leopoldvilis – miestas, pavadintas Belgijos karaliaus Leopoldo II garbei. 1920–1960 m. buvo tuometinio Belgijos Kongo administracinis centras, nuo 1960 m. Nepriklausomos Kongo DR (laikinai vadinto Zairu) sostinė. Nuo 1966 m. – Kinšasa.

5 Tarsi Mozė... – Mozė, egiptiečių faraono dukters įsūnis, vienąkart labai pasipiktino žiauriu egiptiečių elgesiu su vergais izraelitais, tad užmušė vieną egiptietį prižiūrėtoją. Kai apie tai sužinojo faraonas, Mozei teko bėgti iš Egipto.

6 Vait Čaplis (angl. White-Chapel) – Londono rajonas, XIX pab. garsėjęs skurdu, prostitucija ir nusikalstamumu. Čia siautėjo legendinis Džekas Skerdikas. XX a. šis rajonas tapo reformatorių, revoliucionierių ir anarchistų centru.

7 Būrai – turimi omeny afrikanai, arba afrikaneriai, dabartinės Pietų Afrikos Respublikos (PAR) baltųjų tauta, kalbanti germanų kalbų grupei priklausančia būrų (afrikanų) kalba. Būrams įkūrus savo valstybes, pvz., Oranžiją ar Transvalį, buvo susidurta su augančiais Britanijos interesais. Todėl Pietų Afrikoje prasidėjo Pirmasis (1880–1881), o vėliau kilo ir Antrasis (1898–1902) anglų–būrų karai. 1902 m. Didžiosios Britanijos pajėgos nugalėjo būrus ir afrikanų respublikos buvo aneksuotos bei apjungtos į Pietų Afrikos Sąjungą, kuri 1961 m. tapo Pietų Afrikos Respublika.

8 Pretorija – miestas, kurį 1855 m. įkūrė afrikanų lyderis Martinas Pretorijus. Dabar viena iš trijų PAR sostinių, afrikanų kultūros centras.

9 Tugela – upė ir krioklys, krentantis iš 947 m. aukščio (PAR).

10 Remy de Gourmont’as (1858–1915) – viena iškiliausių XIX a. pab.–XX a. pr. literatūros figūrų Prancūzijoje. Dvasiniu anarchistu vadinamas poetas, romanistas, dramaturgas, eseistas, koja kojon su simbolistais žengęs įtakingas kritikas B. Cendrars’ui, taip pat G. Apollinaire’ui ir kitiems kėlė didelį susižavėjimą. Dėl vilkligės subjauroto veido buvo priverstas gyventi užsidaręs savo namuose Šventųjų Tėvų (Saints-Pčres) gatvėje, kur visą laiką skyrė rašymui.

11 In octavo – leidinio formatas, sudarytas iš tris kartus sulenkto popieriaus lapo, kurį lankstant gaunami aštuoni lapai, arba šešiolika puslapių.

12 Hananijas, Misaelis ir Azarijas, kitaip dar Šadrachas, Mešachas ir Abednegas – ST Karalių knygos personažai, trys išmintingi jaunuoliai, turėję pranašavimo galių, tarnavę karaliui Nabuchodonosarui. Kai šie nepakluso nusilenkti karaliaus pastatydintai Aukso statulai, buvo įmesti į didžiulę krosnį, tačiau ugnis jiems nekenkė (Dan 3, 94).

13 Adam’s Express Company – amerikiečių investavimo trestas.

14 Avinas – turimas omeny žaidimas, kada šokinėjama per pasilenkusius partnerius.

15 Guanas (isp. guano, iš kečua huanu – „mėšlas“) – bekvapė medžiaga, natūraliai susidaranti iš jūrų paukščių ar šikšnosparnių suirusių išmatų likučių, turinti daug fosforo junginių. Naudojamas kaip efektyvios azoto ir fosforo trąšos. Dideli guano klodai yra Pietų Amerikoje (Bolivijoje), Pietų Afrikoje (Namibijos pakrantėje), Ramiojo vandenyno salose. XIX a. žinoma guano gavybos vieta buvo Peru. Guaną tenai kasė kelis šimtmečius. Peru pakrantėse, smulkiose uolėtose salelėse, kur neprieidavo keturkojai plėšrūnai ir žmonės, buvo susidarę didžiuliai guano telkiniai.

16 Aerolitai – akmeniniai meteoritai, sudarantys devyniasdešimt penkis procentus visų meteoritų.

17 Tupa – aukščiausias gvaranių dievas, pasaulio kūrėjas. Gvaraniai – viena gausiausių Pietų Amerikos indėnų tautų, gyvenanti daugiausia tarp Urugvajaus ir Paragvajaus upių: dabartiniame Paragvajuje ir Argentinoje. Kalba gvaranių kalba, kuri priklauso tupių-gvaranių kalboms.

18 La tariffa delle Puttane di Venegia („Venecijos kekšių kainynas“) – 1535 m. anonimo parašyta poema, kurioje autorius pateikia tikslias kainas, nusako daugelio Venecijos prostitučių darbo kokybę, jų elgesio ypatumus bei specializaciją.

19 Paul’is Gavarni – žymus XIX a. prancūzų karikatūristas.

20 Pampos (isp. Las Pampas) – regionas Pietų Amerikoje, kuriame driekiasi didžiuliai lygumų, paprastai ganyklų, plotai, veši pampų žolė.

21 Maggi – 1883 m. šveicarų verslininkas ir kulinaras mėgėjas Julius Maggi atrado būdą, kaip ilgam išlaikyti aromatingą auksaspalvį mėsos sultinį – išdžiovinti ir supresuoti. Išdidus atradėjas produktui suteikė savo pavardę – pavadino jį „Maggi“ auksiniu kubeliu. Jo populiarumas pranoko visus lūkesčius, tad jau 1901 m. J. Maggi pastatė pirmąją gamyklą užsienyje – Prancūzijoje.

22 Byrrh – XIX a. pab. sukurtas katalonų aperityvas, vertintas kaip „higieniškas gėrimas“, buvęs labai populiarus iki Antrojo pasaulinio karo.

23 Williamas H. Aspinwallis (1807–1875) – amerikiečių verslininkas, vienas iš „Panama Railroad“ kompanijos, kuri pastatė tarpokeaninį geležinkelį ties Panamos kanalu, įkūrėjų. Didžiųjų statybų metu Atlanto vandenyne esančioje Manzanilo saloje buvo įkurtas miestas, pavadintas Aspinvalio vardu (dab. Kolonas). Vietovė, kupina kolonijinės medinės architektūros, tapo tikru pasilinksminimų rojumi. Buvo pasakojama, kad dumblėtų miesto gatvių, prie kurių stovėdavo barai, net nereikėdavo kloti žvyru, nes jos buvo nusėtos tuščiais buteliais. Pastačius Panamos geležinkelį, miestas kurį laiką buvo labai ištuštėjęs.

24 Amidon Paterson, Atlantic-Pacific Tea-Trust, Los Angeles limited – amerikiečių kompanijos, ženklinančios amerikiečių įsigalėjimą 1904 m. perėmus iš prancūzų Panamos kanalo statybas.

25 Toyo Kisen Kaisha – 1896 m. įsteigta stambi japonų navigacijos kompanija, siekusi įsigalėti Ramiajame vandenyne.

 

Parengė Dainius Gintalas