Liudvikas Jakimavičius. Skaptorystė 3

Nijolė Miliauskaitė. Kelionė Karaliaučiun. Eilėraščiai 7

Guido Michelini. Kristijonas Donelaitis. Pjesė (Pabaiga) 9

Simonas Bernotas. Eilėraščiai 30

Vytautas Varanius. Novelės 34

Vladas Baltuškevičius. Eilėraščiai 45

Saulius Vasiliauskas. Svetimkūnis. Apsakymas 49

Albinas Galinis. Iš Viešpaties dienpelnio LDK kanceliarijos

raštininko Jono Mykolo P. dienoraščio. Eilėraščiai 56

Bernard Werber. Reliatyvaus ir absoliutaus pažinimo enciklopedija.

Vertė Lanis Breilis 63

Kristijonui Donelaičiui – 300

Jonas Juškaitis. Nesibaigiantis Donelaitis 79

Apie kūrybą ir save

Keliauju per pasaulį vėjuota, ir nesigailiu. Rašytoja Gintarė Adomaitytė

atsako į Birutės Jonuškaitės klausimus 90

Įžvalgos

Rita Repšienė. Lietuvių ir lenkų tapatumų bendrybės:

istorinės paralelės, sankirtos ir vizijos 96

Iš praeities

Algirdas Grigaravičius. Jonas Basanavičius Vilniuje 1914–1927 m. 104

Akiratis

Taras Prochasko. FM Galicija. Vertė Vytas Dekšnys 115

Atsiminimai. Dienoraščiai. Laiškai

Neringa Markevičienė. „Aš esu vėl, nepaisant visų vėjų, pilnas tikėjimo“ 121

Balys Sruoga. Laiškai iš Štuthofo 126

Recenzijos, anotacijos

Jūratė Baranova. Nekasdieniški kasdienybės sakiniai (A. Marčėno „Sakiniai“) * Viktorija Daujotytė. Anapus tuštybės, arba Šiaudinis šuo (A. Marčėno „Tuščia jo“) * Deimantė Daugintytė. Salomėja Nėris repo ritmu (S. Paliulytės „Sonatos“) * Alfredas Guščius. Apie ribas savyje ir kosmose (P. Venclovo „Peržengti ribą“) 140

Tėvynės varpai

Leszek Bugajski. Lenkų literatūros piramidė 153

Antrajame viršelyje: Miglė Kosinskaitė. „Blue moon“, 2012

Trečiajame viršelyje: Arvydas Baltrūnas. Praėjusių amžių atspindys, 2013