Eitminavičius Stepas. Kelionės
į aukštąsias akimirkas 4 3
Gailius Marijus. Niekam nelinkėčiau 1 3
Gutauskas Leonardas. Trys
Vilniaus vaizdeliai 10 3
Keturakis Robertas. Pasitikrinimas –
kas mus nugalės 3 3
Kunčius Herkus. Rašytojai,
naršytojai ir buhalteriai 5–6 3
Kvietkauskas Mindaugas. Kultūros
genetika kintančioje mokykloje 7 3
Nastaravičius Mindaugas. Žodis tėvui 11 3
Račickas Vytautas. Svečiuose pas mešką 12 3
Šerelytė Renata. Bulvaro tiesiojoje 2 3
Vanagas Rimantas P. Mes – iš girios... 8–9 3

Originalioji proza

Aškinytė Rasa. Žmogus, kuriam nieko
nereikėjo. Romano fragmentas 11 19
Baltrušaitytė Monika. Benzinas.
Invazija. Apsakymai 10 47
Bieliauskas Alfonsas. Joana Smiltė.
Romano fragmentas 10 12
Čepliauskas Vytautas. Mintijimai 8–9 64
Čigriejus Henrikas Algis. Du apsakymai 4 12
Granauskas Romualdas. Pasijos
pagal Joną 3 13
Grybauskas Almis. Trys apsakymai 12 55
Gudavičius Henrikas. Žmonės,
kas gi čia darosi?.. 2 45
Inis Laimonas. Novelės 4 25
Kasparavičius Ramūnas.
Paskutinieji vyro metai. Romanas 8–9 12
Kontrimaitė Marytė. Piktoji ugnis.
Apsakymas 5–6 60
Kunčius Herkus. Tapti savimi.
Pasakiški Bordo memuarai 1 12
2 14
Lenkšas Kęstutis. Benamė. Obelis,
ištvėrusi žaibus. Apysaka 5–6 13
Marčėnas Aidas. Sakiniai.
Menkoji eseistika 3 44
Minkevičius Jonas. Novelės 1 59
Norbutas Vytautas. Gyvenimo
preliudija. Apsakymas 10 62
Opolskaitė Daina. Iškyla. Apsakymas 3 32
Puišytė Aldona Elena. Ką gyvenimas
įrašė 7 44
Šerelytė Renata. Kokono baladės.
Ištrauka iš romano 12 38
Tamošaitis Domantas. Kai nėra
klausimo. Apsakymas 1 42
Tumasonytė Jurga. Romanas.
Ištrauka iš romano 4 43
Venclovas Petras. 1863-ieji.
Ilgesys. Apsakymas 5–6 50
Zingeris Markas. Liovočka. Apsakymas 7 14

Originalioji poezija

Bakas Vainius. Eilėraščiai 10 42
Bandzevičiūtė Deimantė. Eilėraščiai 1 38
Bozytė Dalia. Eilėraščiai 10 57
Cibulskas Nerijus. Eilėraščiai 7 18
Daugirdas Romas. Dulkių
pripumpuotos lėlės. Poesizmai 5–6 69
Daujotytė Nijolė. Eilėraščiai 12 35
Dirgėla Dainius. Eilėraščiai 5–6 56
Grajauskas Dovydas. Eilėraščiai 8–9 60
Gražys Remigijus. Eilėraščiai 4 8
Imbrasas Vytenis. Eilėraščiai 12 51
Jakštas Jonas. Buvau ir tau
sukurtas. Eilėraščiai 5–6 8
Janonė Ineza Juzefa. Nors į
sopulį dėk. Eilėraščiai 4 38
Jonauskas Stasys. Eilėraščiai 10 7
Juškaitis Jonas. Eilėraščiai 11 34
Kajokas Donaldas. Eilėraščiai 3 7
Keleras Julius. Eilėraščiai 2 58
Macijauskienė Marija. Eilėraščiai 7 41
Mačiukevičius Jonas. Paskutinieji
eilėraščiai 4 21
Marčėnas Aidas. Jazminui ir
varnalėšai. Eilėraščiai 7 8
Martinaitis Marcelijus. Eilėraščiai.
Iš užrašų 11 7
Mažeikaitė Zita. Eilėraščiai 2 41
Mikuta Algimantas. Eilėraščiai 2 8
Patackas Gintaras. Mažoji
dieviškoji Co. Pragaras. Poema 1 50
Platelis Kornelijus. Eilėraščiai 8–9 7
Rudžianskas Viktoras. Eilėraščiai 8–9 38
Stankus Vytautas. Skaičiai.
Eilėraščiai 5–6 44
Stulpinas Vytautas. Eilėraščiai 11 65
Šimkutė Lidija. Mįslingi laiškai.
Eilėraščiai 3 29
Venclova Tomas. Eilėraščiai 1 7
Venclova Tomas. Eilėraščiai 12 10
Visvydas Pranas. Eilėraščiai 8–9 76
Zelčiūtė Dovilė. Eilėraščiai 3 40

Originalioji drama

Juozaitis Arvydas. Napoleonas.
101-oji diena 11 40
Melnikas Jaroslavas. Imperatorius.
Farsas alegorija 8–9 43
Michelini Guido. Kristijonas Donelaitis.
Pjesė 12 15
Veršulis Virgilijus. Karalius Akūbas 7 22

Verstinė proza

Baitov Nikolaj. Mirties liudijimas.
Apsakymas. Vertė B. Januševičius 10 79
Bankovskis Pauls. Uždaras kiemas.
Apsakymas. Vertė J. Banevičius 7 62
Fante John. Palūkėk pavasario,
Bandini. Vertė G. Pulokas 11 70
Fosse Jon. Alesė. Romanas.
Vertė A. Ločerytė Dale 5–6 74
Huseinbeili Elčin. Saulė spigina
į akis. Apsakymas. Vertė H. Kobeckaitė
ir M. Gamzajevas 4 58
Lotynų Amerikos novelės. Alicia
Steimberg. Šventųjų pokalbis. Izabel
Allende. Labiausiai užmiršta užmarštis.
Josefina Plć. Veidas ir šuo.
Vertė D. Kuzminskaitė 2 63
Lotynų Amerikos novelės. Teresa
de la Parra. Istorija apie panelę
Dulkių Gumulėlį, Saulės šokėją.
Adela Zamudio. Pirmasis traukinys.
Vertė D. Kuzminskaitė 12 69
Smilevski Goce. Zigmundo Froido
sesuo. Vertė L. Masytė 1 70
Soave Mónica. Apsakymai.
Vertė B. Dovydaitis 8–9 80
Vananurm Ilmar. Pagalbos šauksmas.
Apsakymas. Vertė A. Kalm 3 77

Verstinė poezija

Bukowski Charles. Eilėraščiai.
Vertė A. Patiomkinas 1 65
Donne John. Eilėraščiai.
Vertė T. Venclova 10 75
Hercegovinos poetai. Zdravko
Kecman, Ljiljana Lalać,
Milenko Stojičić. Eilėraščiai.
Vertė L. Masytė 5–6 105
Lee Li-Young. Eilėraščiai.
Vertė D. Šarakauskaitė 4 54
Lotynų Amerikos eilėraščiai. Blanca
Varela, Idea Vilarin~o.
Vertė D. Kuzminskaitė 2 71
Oravecz Imre. Eilėraščiai.
Vertė R. Viljamaa 8–9 87
Prévert Jacques. Bandymas aprašyti
galvų vakarienę Paryžiuje, Prancūzija.
Vertė R. Kasparavičius,
paaiškinimus parengė M. Nemanytė 3 68
Sexton Anne. Eilėraščiai.
Vertė R. Bertašavičiūtė
ir V. Cibarauskė 7 57
Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz.
Eilėraščiai. Vertė V. Dekšnys 12 65

Kristijonui Donelaičiui – 300

Tamošaitis Regimantas. Donelaitis
kaip duona 12 84

„Aušrai" – 130

Grigaravičius Algirdas. Jonas
Basanavičius: „Aušros" link 2 78

Sąjūdžiui – 25

Laurinavičius Česlovas. Klausimai
praėjus ketvirčiui amžiaus
nuo Sąjūdžio gimimo 5–6 118

Literatūros mokslas ir kritika

Guščius Alfredas. Savistaba ir
nuostaba, arba Pasvarstymai
apie Aš ir Tai 10 84
Jurgutienė Aušra. Alberto
Zalatoriaus novatoriškumas
lietuvių literatūrologijoje 1 91
Lazdynas Gintaras. Herojinis epas:
didžioji lietuvių tautos liga 7 77
Mitaitė Donata. Poeto portretas
epochos fone (Juozas Macevičius) 12 74
Važgėlaitė Raminta. Sąlyginės figūros
Kosto Ostrausko dramose 11 87

Akcentai

Šuminskaitė Dovilė. Rudoji saulė irgi
teka, arba Postfašizmas 3897-aisiais 10 94

„Metų" anketa

Kristijonui Donelaičiui – 300.
Marcelijus Martinaitis, Vaidas Šeferis 1 85
Kristijonui Donelaičiui – 300. Viktorija
Daujotytė, Giedra Radvilavičiūtė 3 84
Kristijonui Donelaičiui – 300. Eugenijus
Ališanka, Donatas Petrošius 5–6 111
Kristijonui Donelaičiui – 300. Henrikas
Algis Čigriejus, Marijus Šidlauskas 8–9 92
Kristijonui Donelaičiui – 300. Rimvydas
Stankevičius, Raimondas Kašauskas 11 94

Svarstymai

Balčius Jonas. Pasakėlės iš rūsio,
arba Kodėl mes vis dėlto ne europiečiai? 2 97
Daujotytė Viktorija. Tautiškumas /
nacionalumas: kultūros lygmuo 8–9 98
Kavaliauskas Tomas. Blynų
hermeneutika 5–6 139
Literatūra tarp dramos ir žaidimo, arba
Ar tikrai „rašyti gali kiekvienas"?
2012-ųjų knygos. Jūratė Sprindytė,
Laimantas Jonušys, Rimantas Kmita,
Jurga Tumasonytė, Solveiga
Daugirdaitė, Elena Baliutytė 4 69
Martinkus Vytautas. Šiandienės
lietuvių literatūros versmės: amžinos
ir išnykstančios 3 91
Rubavičius Vytautas. Vietovė–
kultūra–lietuvybė 12 97
Stoškus Krescencijus. Per
ekstremalumų kultą – į „kultūrą"
be kriterijų 11 111
12 103
Tamošaitis Regimantas. Literatūra
ant debesies 3 94

Atsigręžus atgal

Jakonytė Loreta. Sovietmečio skaitytojai:
„eilinio" poreikiai XX a. 8-ajame
dešimtmetyje 7 92

Apie kūrybą ir save

Apie literatūrų lyginimą ir gyvybingąją
žuvelę. Vengrų filologas, baltistas
Endre Bojtćras atsako į Lauros
Laurušaitės klausimus 8–9 118
Balti vyrų marškiniai, nerimo
vidurnakčiai. Rašytoja Birutė
Jonuškaitė atsako
į Romo Daugirdo klausimus 7 100
Be kritikos greit išsikvėptume.
Literatūros kritikas Vitas Areška
atsako į Romo Daugirdo klausimus 2 87
Gyventi – vienintelė žmogui
pasiekiama laimė. Su rašytoju
Romu Sadausku
kalbasi psichologė
Leonarda Bruverė 11 104
Įsimylėjimas per šimtus puslapių.
Rašytą Leną Eltang kalbina
Vladas Braziūnas 10 99
Liesti žaizdas, kol visuomenė riktels.
Rašytojas Marius Ivaškevičius
atsako į Romo Daugirdo
klausimus 5–6 134
Skaičiau viską, ką rasdavau.
Poetą, vertėją Marių Buroką
kalbinas Antanas Šimkus 1 98
Tebūsiu prakeiktas, jei poezija
neveda aukštyn. Poetas Rimvydas
Stankevičius atsako į poeto
Gintaro Bleizgio klausimus 4 88
Žmogus – kito dangaus kiaušinis.
Poetas Gintautas Dabrišius
atsako į Romo Daugirdo klausimus 3 99
Žodžiais atverti naujus horizontus.
Vertėjas Ramutę Ramunienę ir
Jonę Ramunytę kalbina Kazimiera
Kazijevaitė-Astratovienė 12 89

Kūryba ir likimai

Andrijauskas Antanas. „Amžiaus dvasią
pažinau būtent čia" (Mstislavas
Dobužinskis ir jo įnašas į
Lietuvos dailės raidą) 1 117
Šidlauskas Marijus. Kairiarankio
kentauro pėdomis (Sigitas Geda) 5–6 126

Rašytojo žvilgsniu

Mikelinskas Jonas. Kas gena
lietuvį iš Lietuvos 4 96

Mūsų publikacija

Bibichin Vladimir. Apie simbolį.
Vertė A. Merkevičiūtė 11 129
Celan Paul. Meridianas.
Vertė I. Bartkuvienė 1 105
Cioran E. M. Kartėlio silogizmai.
Vertė L. Rybelis 2 120
Fischer-Lichte Erika. Performatyvumo
estetikos pagrindimas.
Vertė A. Merkevičiūtė 5–6 155
Huxley Aldous. Dvi esė.
Vertė G. Kirvaitis 3 122
Orwell George. Lyras, Tolstojus
ir Juokdarys. Vertė G. Kirvaitis 7 126
Takćcs Reka Madaras. Moderniosios
tibetiečių literatūros raida ir
paradoksai. Vertė R. Viljamaa 10 113

Akiratis

Banytė Elžbieta. Mitas modernistų
poezijoje 12 124
Gudavičiūtė Elzė. Federico Garcķos
Lorcos poetinė atmintis iš
teatro po smėliu 10 124
Kłoczowski Piotr. Miłoszo pamokos.
Vertė K. Uscila 4 109
Montefiore Simon Sebag. Jeruzalė:
biografija. Vertė L. Jonušys 3 113
Žukauskaitė Odeta. André Malraux
atvertys: autentiškos būties paieškos 7 113

Sukaktys

Wyka Marta. Jausmų smarkumas
(Apie Albert'ą Camus jo šimtmečio
proga). Vertė K. Uscila 11 123

Richardui Wagneriui – 200

Gamziukaitė Raminta. Richardas
Wagneris – vieno aktoriaus teatras 8–9 127

Atsiminimai. Dienoraščiai. Laiškai

Baltakis Algimantas. Apsisprendimo
ir ryžto žmogus (Keli štrichai Vandos
Zaborskaitės portretui) 2 103

Iš praeities

Bruveris Jonas. MKČ laiškas 10 111
Čiurlionis Mikalojus Konstantinas.
Brangiausieji Tėveliai. Vertė A. Kalėda 10 109
Juozaitis Arvydas.
Paslaptingiausias laiškas 10 108
Katilius Algimantas. Seinų kunigų
seminarijos klierikų lituanistinė veikla 3 106
Mastianica Olga. Keli nežinomi
Mečislovo Davainio-Silvestraičio
kūrybos puslapiai 7 108

Pažintis

Gamziukaitė Raminta. Kurtuazinė
Rainerio Marijos Rilke's vienatvė 4 120
Jonuškaitė Birutė. Czesławo
Miłoszo mylimos moterys 8–9 151

Esė

Zagajewski Adam. Du miestai.
Vertė K. Uscila 8–9 144

Patirtys

Rekys Tomas. Narkotinės miniatiūros,
arba Gyvenimo simfonija 5–6 146
Rekys Tomas. Karšta vasara,
arba Rūpinimasis žmogumi 12 112

Recenzijos, anotacijos

Bakas Vainius. Trykštančių šaltinių
versmė (V. Braziūno „Fontes amoris") 1 140
Balčėnienė Daiva. Atmintis bus
graži (S. Stacevičiaus „Stiklinė") 2 143
Banytė Elžbieta. Proziškas tekstas
apie poezijos almanachą
(„Poezijos pavasaris 2013") 10 141
Banytė Elžbieta. Negraži grožinė
literatūra, diewa ži (A. Valionio
„Apytiksliai trys") 12 142
Brazauskas Nerijus. Tamsos partneriai
ir aukos (S. Parulskio
„Tamsa ir partneriai") 10 137
Braziūnaitė Martyna. Besisukantis
poezijos vilkelis (G. Norvilo
„Išlydžių zonos") 4 137
Černiauskaitė Laura Sintija. Ar tikrai
Tyruliukuose viskas gerai? (V.
Šoblinskaitės Aleksos „Tyruliukuose
viskas gerai") 3 143
Čiočytė Dalia. Per biografiją apie
tautos istoriją (P. Vyturio „Dialogai
su Viešpačiu ir Šėtonu") 5–6 178
Daujotytė Viktorija. Nauja ir paskutinė:
autobiografija trioleto sukiniuose
(A. Bernoto „Kaustytos žąsys") 2 135
Daujotytė Viktorija. „mano sodo vagis
man yra giminė" (J. Kalinausko
„Mano sodo vagis") 7 137
Genys Giedrius. Kalbos vainikai
(G. Latako
„Nekalendoriniai šventieji") 8–9 175
Griškaitė Reda. Knyga XIX a.
Lietuvos istorijos gurmanams
(T. Bairašauskaitės
„Mykolas Juozapas Römeris") 5–6 173
Griškaitė Reda. Mokslas ir maištas
(„Tadas Vrublevskis: mintys ir darbai") 7 145
Guščius Alfredas. Tesaugo taškas
ir žanras (R. Sadausko „Gyvenimas
prie vieškeluko") 2 147
Kazlauskaitė Giedrė. Proza kaip
drabužis (A. Kisarauskaitės
„39 salto mortale") 4 145
Kuzminskaitė Dovilė. Neriant
kalbą (I. Butkutės
„Karavanų lopšinės") 1 144
Kuzminskaitė Dovilė. Ragaujant
kalbą (V. Morkūno
„Reportažas iš kiaušinio") 10 145
Kuzminskaitė Dovilė. Ačiū, biso
nereikia (D. Zelčiūtės
„Džuljetos suknelė") 11 144
Laurušaitė Laura. Kai poetai skraidė
dirižabliais (L. Katkaus
„Judantys šešėliai") 4 143
Martinkus Vytautas. Punktyrinė
kelionė į vidinės dramos aukštupius
(P. Venclovo „Iš tamsos į tamsą") 3 132
Martinkus Vytautas. Kitokie klevai
(L. Eltang „Akmeniniai klevai") 8–9 178
Mitaitė Donata. Intelektualinės
savistabos knyga (V. Zaborskaitės
„Autobiografijos bandymas") 5–6 169
Pukėnaitė Viktorija. Prancūziškos
laimės paslaptys ir lietuviško
optimizmo paieškos (J. Melniko
„Paryžiaus dienoraštis") 11 149
Radzevičiūtė Fausta. Giesmė apie
kasdienybės apeigas (D. Molytės-
Lukauskienės „Baltojo kiro giesmynai") 3 141
Radzevičiūtė Fausta. Mėnuliai,
veidrodėliai ir sapno siūlelis
(E. Noreikos „Povų ežeras") 11 147
Radzevičiūtė Fausta. Pozityviai
(G. Dabrišiaus „Joju vienas") 12 140
Skujytė Asta. Šuoliavimas siaura
linija (R. Šerelytės „Vėjo raitelis") 3 137
Skujytė Asta. Žirafų periodo parkas
(K. Navako, A. Žilionytės
„Visi laiškai – žirafos") 7 142
Smaleckaitė Vakarė. Vingiuotais
laiko aukštais, stringančiu liftu
(T. Marcinkevičiūtės
„Greitaeigis Laiko liftas") 8–9 169
Sprindytė Jūratė. Rašymai,
užrašymai – į sąmonę ar į griovį?
(R. Granausko „Šventųjų gyvenimai") 5–6 167
Sprindytė Jūratė. Mutacijos
sovietmečio rūke (R. Šavelio
„Šiek tiek mėnesienos") 11 141
Stražinskaitė Asta. Maištingo žaidimo
žavesys (K. Sabaliauskaitės
„Danielius Dalba & kitos istorijos" 4 140
Sventickas Valentinas. Kategoriška
poezija (J. Juškaičio „Eilėraščiai") 2 139
Šerelytė Renata. Romantiška tremtis
(D. Jazukevičiūtės „Jo vardas Sibiras") 7 139
Šidlauskas Marijus. Rasti laiko
kelią (J. Kelero „Vėliau, gerokai vėliau") 12 136
Šoparaitė Simona. Kelionė į save
ar nuo savęs? (E. Karnauskaitės
„Ievos laiškai iš Galudienių miesto") 10 147
Tamošaitis Regimantas. Esmių
mąstymo teritorija (V. Daujotytės
„Laisvojo mąstymo properšos") 1 136
Valionis Arvydas. Poetinis Latvijos
pavasaris („Pavasaris bus
kaip visuomet") 12 145
Vasiliauskas Saulius. Pelėsiu
nedvelkia (M. Gailiaus
„Šlapias spalis") 8–9 172
Važgėlaitė Raminta. Vilniaus laiko
beieškant (N. Cibulsko „Nutrinami") 1 146

Tėvynės varpai

Daujotytė Viktorija. In memoriam.
Emigravusi į šalį, vardu SUTEMA
(Liūnė Sutema) 2 156
Daujotytė Viktorija. In memoriam.
Vakar ir visados
(Marcelijus Martinaitis) 5–6 181
Daujotytė Viktorija. Lobynas 7 150
Januševičius Benediktas. Vilniaus
knygų mugė 2013:
parašai po nuotraukomis 3 155
Jonuškaitė Birutė. In memoriam.
Tylos tiltai (Stasys Stacevičius) 2 151
Jonuškaitė Birutė. Literatūros
seimelis Krasnagrūdoje 10 151
Kasparavičius Ramūnas.
Don Kichotas raudoname fone 4 149
Poisson Sara. Nuo laisvės
iki stoties ir atgal 12 149
Rekys Tomas. Pasaulio pabaiga 1 149
Stacevičius Stasys. Mykolo ir kiti
žvaigždynai 3 148
Stepanauskas Leonas. Mažųjų
archyvų slėpiniai 8–9 182
Tamošauskaitė Dalia. Nėra nieko
makabriškesnio už atmintį 11 153

Adomaitytė G. Trise valtyje ir dar... 1 152
Andriuškevičius A. Antjausminė
poezija (Vytautui Skripkai – 70) 5–6 187
Bradūnienė O. Vakaras angelų
apsuptyje 11 157
Bubnys V. In memoriam. Gyvas mūsų
širdyse ir knygose (Mykolas Sluckis) 4 152
Černeckis G. Dūzgia bibliofilų
avilys žemaičiuose 4 156
Čerškutė J. Apie gausą ir badą:
2012 metų lietuvių autorių knygos 3 157
Čėsnaitė J. Penktieji trumposios
prozos skaitymai „Imbiero vakarai" 1 154
Daugirdas R. In memoriam.
Valdas Gedgaudas 5–6 185
Drungytė E. Kai „viršūnės" dar nori,
o „apačioms" jau nereikia... 7 152
Januševičius B. Velenė,
Lirikonfest 2013 8–9 189
Keleras J. Apie Jurgį Lebedį ir jo epochą 4 154
Lietuvos rašytojų sąjunga
In memoriam. Rytis Trimonis,
Bronius Mackevičius,
Vytautas Skripka,
Kazys Paulauskas 7 156
Mažeikaitė Z. Strindbergas,
kurio nepažįstame 1 156
Mažeikaitė Z. Seku seku pasaką... 4 158
Mažeikaitė Z. Vydūno paminėjimas
Detmolde 7 158
Mažeikaitė Z. Miegokime į sveikatą 10 157
Mitaitė D. Įteikta pirmoji
Vytauto Kubiliaus premija 1 153
Mitaitė D. Laisvas žmogus, atėjęs
iš Jerubiškių (Vytautui Martinkui – 70) 7 153
Parnell Ch. Moll tonacijos pasakojimai
(Mykolui Sluckiui atminti) 4 153
Radzevičiūtė F. Nepaklūstant laikui 3 158
Radzevičiūtė F. „Mano
nenugyventas gyvenimas" 5–6 188
Radzevičiūtė F. Ką gi veikei,
skaitytojau, rugsėjo dešimtosios vakarą? 10 156
Staliūnas D. Sukilimas 5–6 186
Stepanauskas L. Vokiečių baltistų
konferencija 1 155
Šiaulys P. „Varpams"
užprogramuota jaunystė 5–6 190
Vaičiūnas A. Vytautui Tamulaičiui – 100 1 155
Valionis A. Atodangos 1 158
Valionis A. Atodangos 4 157
Valionis A. Atodangos 5–6 190
Valionis A. Atodangos 8–9 190
Valionis A. Atodangos 10 158
Valionis A. Atodangos 11 159
Valionis A. Šv. Jeronimo premijų
laureatai – M. Loodusas ir P. Gasiulis 11 157
Viskaitienė R. Donaldas Kajokas –
šeštasis Liudo Dovydėno premijos
laureatas 7 154

Reprodukcijos

Baltrūnas Arvydas 8–9
Daniliauskas Jonas 7
Dobužinskis Mstislavas 1
Furmanavičiūtė Monika 11
Grikevičius Ramūnas 11
Kuras Algimantas 3
Linčiūtė-Vaitiekūnienė Filomena 10
Marcinkevičius Vilmantas 10
Martinėnas Raimondas 7
Norkutė Dovilė 2
Paukštelis Viktoras 8–9
Pilipavičius Daumantas Tomas 12
Radzevičius Romualdas 5–6
Rudinskas Egidijus 4
Savickas Augustinas 12
Skrabulienė Genovaitė 3
Skrabulis Simonas 2
Strazdas Robertas 4
Žirgulis Vytautas 5–6