Romualdas Granauskas. Išvarytieji. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 208 p.

Dešimt naujų prozos meistro apsakymų, kuriuose atgyja klasikiniai novelės ypatumai – pasakojimo intriga, ryškūs personažai, lakoniška išraiška. „Kartais atrodo, kad už mane viską rašo gailestis: to, kas buvo, to, ko nebuvo, to, kas galėjo būti…“ – prisipažįsta autorius.

Leonardas Gutauskas. Fragmentai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 464 p.

Nauja žinomo rašytojo ir dailininko trumposios prozos knyga. „Intymiai ir atvirai užfiksuota daug asmeninio gyvenimo momentų. Visa susipina į plačią patirčių pynę, perteikia pasaulio įvairovę ir pilnatvę.“

Aidas Marčėnas. Tuščia jo. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013. – 168 p.

Vienuoliktas žinomo poeto eilėraščių rinkinys. „Lyrikos motyvų bei formų įvairovė lemia improvizacinį knygos pobūdį. Meditacinė raiška kaitaliojasi su nuotaikinga žaisme.“

Valentinas Sventickas. Guriniai. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2013. – 270 p.

Nauja literatūros kritiko knyga, kurioje vyrauja „laisvi savaime atsiradę užrašai, dažniausiai lakoniški, parašyti socialinio, literatūrinio, leidybinio gyvenimo dalyvio“. Antrame knygos skyriuje – „Dar apie Justiną Marcinkevičių“ – pateikiama daugiau žinių apie poeto asmenybę, diskutuojama su oponentais.

*

Ema Mikulėnaitė. Gyvenimas ir dvi novelės. – Vilnius: Homo liber, 2013. – 176 p.

Prozininkės ir dramaturgės prisiminimų ir novelių knyga. Sutinkame daug garsių kultūros žmonių: J. Lebedį, D. Sauką, M. Račkauską, J. Miltinį ir kt. Gausu taiklių „ikisąjūdinės“ ir dabartinės Lietuvos gyvenimo įžvalgų.

*

Rasa Kutkaitė. Iš rūko. Vilnius: Naujoji Romuva, 2013. – 80 p.

Pirmasis autorės eilėraščių rinkinys, pasižymintis ne tik vizualumu, tapybiškumu, tiksliu kalbos jausmu, bet ir dramatizmu, egzistenciniais išgyvenimais, „taupia ir negailestinga atviro nervo lyrika“.