Accessibility Tools

Herkus Kunčius. Rašytojai, naršytojai ir buhalteriai

Jonas Jakštas. Buvau ir tau sukurtas. Eilėraščiai8

Kęstutis Lenkšas. Benamė. Obelis, ištvėrusi žaibus. Apysaka

Vytautas Stankus. Skaičiai

Petras Venclovas. 1863-ieji. Ilgesys. Apsakymas

Dainius Dirgėla. Eilėraščiai

Marytė Kontrimaitė. Piktoji ugnis. Apsakymas

Romas Daugirdas. Dulkių pripumpuotos lėlės. Poesizmai

Jon Fosse. Alesė. Romanas. Vertė Alma Ločerytė Dale

Poetai iš Hercegovinos. Zdravko Kecman, Ljiljana Lalić,

Milenko Stojičić. Eilėraščiai. Vertė Laima Masytė1

 

Metų“ anketa

 

Kristijonui Donelaičiui – 300. Eugenijus Ališanka, Donatas Petrošius

 

Sąjūdžiui – 25

 

Česlovas Laurinavičius. Klausimai praėjus ketvirčiui amžiaus nuo Sąjūdžio gimimo

 

Kūryba ir likimai

 

Marijus Šidlauskas. Kairiarankio kentauro pėdomis

 

Apie kūrybą ir save

 

Liesti žaizdas, kol visuomenė riktels. Rašytojas Marius Ivaškevičius atsako į Romo Daugirdo klausimus

 

Svarstymai

 

Tomas Kavaliauskas. Blynų hermeneutika

 

Patirtys

 

Tomas Rekys. Narkotinės miniatiūros, arba Gyvenimo simfonija

 

Mūsų publikacija

 

Erika Fischer-Lichte. Performatyvumo estetikos pagrindimas.

Vertė Austėja Merkevičiūtė

 

Recenzijos, anotacijos

 

Jūratė Sprindytė. Rašymai, užrašymai – į sąmonę ar į griovį? (R. Granausko „Šventųjų gyvenimai“) * Donata Mitaitė. Intelektualinės savistabos knyga (V. Zaborskaitės „Autobiografijos bandymas“) * Reda Griškaitė. Knyga XIX a. Lietuvos istorijos gurmanams (T. Bairašauskaitės „Mykolas Juozapas Römeris / 1778– 1853“) * Dalia Čiočytė. Per biografiją apie tautos istoriją (P. Vyturio „Dialogai su Viešpačiu ir Šėtonu“)

 

Tėvynės varpai

 

In memoriam: Marcelijus Martinaitis

Viktorija Daujotytė. Vakar ir visados