metai 2013 3nrVanda Zaborskaitė. Autobiografijos bandymas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 383 p.

Įžymios literatūrologės Vandos Zaborskaitės (1922–2010) autobiografinė knyga, kurioje „iškyla komplikuotas jos gyvenimo kelias, lig šiol mažai kam žinomi jos santykiai su V. Mykolaičiu-Putinu, A. Vienuoliu, V. Kubiliumi, J. Lebedžiu ir kitais literatūros žmonėmis“.

Romualdas Granauskas. Šventųjų gyvenimai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 136 p.

Naują žinomo rašytojo apysaką sudaro vienuolika novelių. „Reikšmingi siužetai, raiškūs personažai, gyva kalbos tėkmė su žemaitybių intarpais, autobiografinės patirtys.“ Šventieji – paprasti žmonės, gyvenę dramatišku pokario laikotarpiu.

*

Brigita Speičytė. Anapus ribos: Maironis ir istorinė Lietuva. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – 262 p.

Nauja monografija apie lietuvių literatūros klasiko Maironio (1862–1932) kūrybą. „Atstumą tarp Maironio ir dabarties be vargo įveikia jo satyrų ironija. Karštligiškai sklaidome jo raštus, smelkiamės tarp eilučių, siekiamės dokumentų, ieškodami kito Maironio.“

Gediminas Mikelaitis. Kilti ir kelti: Šatrijos Raganos literatūros teologija. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – 232 p.

Literatūros klasikė Šatrijos Ragana (1877–1930) monografijoje vertinama kaip viena religingiausių XX a. pradžios lietuvių rašytojų ir kaip viena žymiausių krikščioniškosios pedagogikos kūrėjų, jos kūryba nagrinėjama literatūros teologijos požiūriu.

*

Viktorija Daujotė. Gīvenu vīna / Gyvenu viena. – Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2012. – 176 p.

Literatūrologės Viktorijos Daujotytės (Daujotės) poetinių tekstų gimtąja žemaičių (varniškių) tarme ir bendrine lietuvių kalba knyga. „Sielovaizdžiai yra ir sieložaizdžiai, daiktažodžiai ir žodžiadaikčiai, tos rasos, tie ratai, tos verpstės su raštais, tie dalgiai…“ – rašo autorė.

*

Nijolė Simona Pukinskaitė, Ramūnas Čeponis. Visuma be chaoso. – Vilnius: Dailės artelė, 2012. – 108 p.

Poetės ir dailininko, poezijos ir tapybos dialogas: „kelionė skaidriomis anapusybės erdvėmis bei šiapusybės prieblandomis.“