Valdemaras Kukulas. Vertybių apžvalgos ratas. – Kaunas: VšĮ „Kauko laiptai“, 2012. – 432 p.

Knygoje spausdinamos 2004–2011 m. savaitraštyje „Nemunas“ publikuotos kultūrinės spaudos apžvalgos. Poetas, literatūros kritikas V. Kukulas (1959–2011) įdėmiai skaitė, reflektavo ir profesionaliai tyrinėjo literatūros kasdienybę. Ši „aktualioji šiandienos literatūros kritika daro stiprų įspūdį, o ateityje bus svarus liudijimas ir šaltinis akademiniams lietuvių literatūros tyrinėjimams“.

*

Mykolas Karčiauskas. Artuoliai. – Vilnius: Homo liber, 2012. – 104 p.

Naujas žinomo rašytojo eilėraščių rinkinys. Lietuvos kelio apmąstymai, praeities ir dabarties sankirtos perkeliamos į japoniško pavyzdžio trieilius ir penkiaeilius, kuriuos autorius prisodrina lietuviškų gamtovaizdžių, realijų ir tarmybių.

*

Vytautas Čepas. Vienišų moterų meilė. Vilnius: Versus aureus, 2012. – 424 p.

Romanas, kurio veiksmas vyksta Lietuvoje, Estijoje ir kituose tolesniuose kraštuose. Nevaldomų aistrų šėlsmas, savianalizės proveržiai, paauglių ir studentų gyvenimo vaizdai, saviti personažų charakteriai – visa tai sudaro originalią įvairiaspalvę meninę visumą.

*

Ignas Šeinius. Belaukiant. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 672 p.

Lietuvių literatūros klasiko Igno Šeiniaus (1889–1959) prozos rinktinė, išleista serijoje „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Knygoje spausdinami romanai „Kuprelis“, „Stebuklo belaukiant“, apysaka „Vasaros vaišės“. Sudarė, įžangos straipsnį „Lietuvos ir Švedijos rašytojas“ parašė Sigutė Radzevičienė.

Vidas Morkūnas. Reportažas iš kiaušinio. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 122 p.

Antrasis prozininko apsakymų rinkinys. Autorius „stengiasi atskleisti gyvybės ir mirties, žmogaus prigimties ir socialinius ryšius, kuria paslaptingą, mistifikuotą atmosferą“.

Vaclovas Mikailionis. Jotvingių laisvės šokis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 240 p.

Knygoje spausdinama apysaka „Placidas“, romanas „Grūdzielius“. Autorius bando „atsekti tautos kelią ir nuopuolio ženklus“. Kūrinių veiksmas vyksta Dzūkijoje, kur prasiveržia jotvingiškas etnosas.