Accessibility Tools

Daina Pranckietytė. Palaimink liūdinčiojo langą. – Vilnius: Homo liber, 2012. – 72 p.
„Knygos eilėraščiams būdinga stipraus dramatiško jausmo poetizacija, „širviškas" miškų, nusinešusių saulę, leitmotyvas, nerimastinga egzistencinė nuojauta."

 

Oskaras Milašius. Sutemų dainos. – Vilnius: Homo liber, 2012. – 160 p.
Garsaus lietuvių kilmės prancūziškai rašiusio poeto ir diplomato Oskaro Milašiaus (1877–1939) poezijos rinktinė, kurią sudaro Vaclovo Šiugždinio (1911–1988) išversti kūriniai. Įžangos straipsnį parašė Algirdas Patackas.
*
Jonas Juškaitis. Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2012. – 63 p.
Žinomo poeto eilėraščių rinkinys, išleistas serijoje „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė". Anot autoriaus, „2009 m. išėjo vienuoliktas rinkinys „Žemei labiausiai patinka žmogaus šešėlis", dabar išleidžiamas kitas, visiškai naujas, kuris balansan trauktinas kaip dvyliktasis – „Nusigandusi širdis".
*
Emilija Liegutė. Bonjour, madame! – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. – 160 p.
Naujas rašytojos romanas, kurio veiksmas vyksta Prancūzijoje ir Lietuvoje. Pasakojama intriguojanti meilės istorija, susikerta įvairių tautybių veikėjų gyvenimo linijos.
*
Juozas Tumas-Vaižgantas. Kas buvo ir kas yra. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 792 p.
Lietuvių literatūros klasiko Juozo Tumo-Vaižganto (1869–1933) prozos rinktinė, išleista serijoje „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius". Knygoje spausdinami „Rimai ir Nerimai", „Dėdės ir dėdienės", „Nebylys", „Pragiedruliai". Sudarė, įžangos straipsnį „Savos tautos ir kultūros tarnas" parašė Ilona Čiužauskaitė.

Arvydas Juozaitis. Gyvųjų teatras. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 488 p.
Šešiose istorinių asmenybių dramose aprėpiama Lietuvos istorija nuo 1236 m. iki 1945 m. (Mindaugo sūnus Vaišvilkas, imperatorienė Luizė, M. K. Čiurlionis ir kt.). „Dramose daug netikėtų požiūrio kampų, faktų, istorinio laiko refleksijų, dabarties prielaidų."

 

Pavasaris bus kaip visuomet. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 208 p.
Šiuolaikinės latvių poezijos antologija, kurią sudarė ir vertė Erika Drungytė. Šešiolikos poetų rinktinė atspindi dabartinę latvių poezijos padėtį, skirtingus braižus bei tendencijas. Spausdinami Nepriklausomybės laikotarpio eilėraščiai.