Albinas Bernotas, „Kaustytos žąsys“Albinas Bernotas, „Kaustytos žąsys“Albinas Bernotas. Kaustytos žąsys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 288 p.

Žinomo poeto Albino Bernoto (1934–2012) autobiografinė beletristika ir eilėraščiai – paskutinis rankraštis, kurį autorius pats įteikė leidyklai. Pabaigos žodį „Čia gražu“ parašė V. Sventickas.

 

Liudas Gustainis. Dagilio, šuns ir kiti šešėliai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 448 p.

Romano siužetas sukasi apie giminės šventę, skleidžiasi trijų kartų santykiai ir problemos, realistiniai šiuolaikinio gyvenimo vaizdai praplečiami fantastiškomis, absurdiškomis istorijomis.

 

Artūras Valionis. Apytiksliai trys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 104 p.

Antras poeto eilėraščių rinkinys. Pasak autoriaus, „tai kalbos ir tostai įvairioms progoms, sąnašų ir išnašų rinktinė, ironiškai romantiška lyrika, tradicinis postmodernizmas“.

 

Nerijus Cibulskas. Nutrinami. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 72 p.

Pirma jauno autoriaus eilėraščių knyga, kurioje „mėginama įvardyti racionalaus ir emocinio krūvio sandūras žmoguje, jo apčiuopiamoje tikrovėje“.

*

Algimantas Mikuta. Blakutės. – Kaunas: VšĮ „Kauko laiptai“, 2012. – 208 p.

Knygoje skelbiami pramanyto autoriaus Povilo Pažemecko vardu užrašyti sąmojingi posakiai, kurių diapazonas nuo buitiškų pašmaikštavimų ligi filosofinių paradoksų.

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2012 Nr. 11 (lapkritis)

 

Albinas Bernotas. Kaustytos žąsys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 288 p.

Žinomo poeto Albino Bernoto (1934–2012) autobiografinė beletristika ir eilėraščiai – paskutinis rankraštis, kurį autorius pats įteikė leidyklai. Pabaigos žodį „Čia gražu“ parašė V. Sventickas.

 

Liudas Gustainis. Dagilio, šuns ir kiti šešėliai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 448 p.

Romano siužetas sukasi apie giminės šventę, skleidžiasi trijų kartų santykiai ir problemos, realistiniai šiuolaikinio gyvenimo vaizdai praplečiami fantastiškomis, absurdiškomis istorijomis.

 

Artūras Valionis. Apytiksliai trys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 104 p.

Antras poeto eilėraščių rinkinys. Pasak autoriaus, „tai kalbos ir tostai įvairioms progoms, sąnašų ir išnašų rinktinė, ironiškai romantiška lyrika, tradicinis postmodernizmas“.

 

Nerijus Cibulskas. Nutrinami. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 72 p.

Pirma jauno autoriaus eilėraščių knyga, kurioje „mėginama įvardyti racionalaus ir emocinio krūvio sandūras žmoguje, jo apčiuopiamoje tikrovėje“.

*

Algimantas Mikuta. Blakutės. – Kaunas: VšĮ „Kauko laiptai“, 2012. – 208 p.

Knygoje skelbiami pramanyto autoriaus Povilo Pažemecko vardu užrašyti sąmojingi posakiai, kurių diapazonas nuo buitiškų pašmaikštavimų ligi filosofinių paradoksų.

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2012 Nr. 11 (lapkritis)