Accessibility Tools

Kazys Boruta, „Man vėtra sesuo“Kazys Boruta, „Man vėtra sesuo“Kazys Boruta. Man vėtra sesuo. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 496 p.

Literatūros klasiko Kazio Borutos (1905– 1965) prozos ir poezijos rinktinė, išleista serijoje „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Knygoje spausdinami romanai „Mediniai stebuklai“, „Baltaragio malūnas“ ir pluoštas eilėraščių. Sudarė, įvadinį straipsnį parašė D. Striogaitė.

 

Aidas Marčėnas. Ištrupėjusios erdvės: devynių gyvenimų eilės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 240 p.

Naujas žinomo poeto eilėraščių rinkinys, „kuriame skleidžiasi kasdien patiriami išgyvenimai, dabartinio pasaulio ir žmogaus būsenos, aktualūs apmąstymai. Akivaizdi saiko ir tvarkos pozicija: visą rinkinį sudaro tik lakoniškosios tankos, tam tikra jų sistema“.

 

Vytautas Kaziela. Užklumpa šviesa. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 120 p.

Utenoje gyvenančio poeto aštuntoji lyrikos knyga – „tai rimta, bent kiek elegiška kalba apie dabartį, ji pasižymi pokalbio, tolydaus galvojimo intonacijomis, lakoniška išraiška“.

 

*

Sigitas Birgelis. Septintas nakty. – Punskas: Punsko „Aušros“ leidykla, 2012. – 154 p.

Punske (Lenkija) gyvenančio poeto naujas eilėraščių rinkinys, kuriam įžanginį žodį parašė M. Martinaitis: „Ten, kur atsiranda poetas, niekas negali panaikinti tų vietų vardo, istorijos. Su poetų vardais išlieka upių, kalnų, ežerų pavadinimai. Toks savo krašto poetinis sargybinis ir yra Sigitas.“

 

*

Justinas Kubilius. Prasmė – kaip gyvybė. – Vilnius: Versus aureus, 2011. – 240 p.

Straipsnių, esė, etiudų apie knygas rinkinys. Autoriaus braižui būdingas mąslumas, filosofinė minties raiška, gilinimasis į literatūros paslaptis, kūrybos absoliuto teigimas. Kritikos tekstai įtaigiu ir vaizdingu žodžiu atveria savitus mąstymo klodus.

 

Kęstutis Keblys. Smulki kritikos rasa. – Vilnius: Versus aureus, 2011. – 432 p.

Knygoje skelbiami išeivijos literatūros kritiko tekstai, rašyti per keletą dešimtmečių. Juose dominuoja išeivijos literatūros tematika ir problematika, autoriaus stilius išsiskiria vertinimų taiklumu, objektyvumu, šmaikštumu.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2012 Nr. 7 (liepa)