Accessibility Tools

Juozas Grušas, „Laimingasis“Juozas Grušas, „Laimingasis“Juozas Grušas. Laimingasis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011. – 704 p.

Įžymaus dramaturgo ir prozininko Juozo Grušo (1901–1986) kūrybos rinktinė, išleista serijoje „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Knygoje spausdinamos dramos „Tėvas ir sūnus“, „Herkus Mantas“, „Meilė, džiazas ir velnias“, „Barbora Radvilaitė“, apsakymai „Už saulę gražesnis“, „Rūstybės šviesa“, „Laimingasis – tai aš“ ir kt. Sudarė G. Mikelaitis, įvadinį straipsnį parašė V. Martinkus.

Vytautas Martinkus. Dvylika lieptų. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011. – 213 p.

Žinomo prozininko skirtingais metais rašytų dvylika novelių. Autorius derina tradicines ir naujas (dažniausiai – eseistines) raiškos galimybes, kiekviena novelė – žingsnis astronominiu laiko ratu (knygos paantraštė – kalendorinės novelės). Intriguojantys siužetai atskleidžia pasakotojo kartos žmonių likimus ir dvasinę jų patirtį.

 

Ramutė Skučaitė. Ant skilusio akmens. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011. – 248 p.

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės rinktinių eilėraščių knyga, kurioje atsiskleidžia poetės kūrybos kelias nuo 1965 metų iki šių dienų. Tai gražios kalbos, melodinga poezija, tvirtinanti humanizmą ir gėrį.

 

Imelda Vedrickaitė. Kelionė. Keliautojas. Literatūra. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010. – 226 p.

„Knygoje analizuojami ryškiausi lietuvių kelionių literatūros tekstai <…>, stebima, kaip kinta keliautojo vaidmenys nuo Radvilos Našlaitėlio piligrimo ir riterio iki Jurgio Savickio diogeniškojo dendi.“

 

*

 

Senosios Lietuvos literatūra 1253–1795. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2011. – 398 p.

Didelio būrio literatūrologų, istorikų ir kalbininkų iš Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Baltarusijos straipsnių apie senosios Lietuvos raštiją ir žymiausius jos kūrėjus rinkinys. Knyga apibendrina pastarųjų dešimties metų tyrimus, remiasi naujausiomis šaltinių publikacijomis. Sudarė S. Narbutas.

 

*

 

Imbiero vakarai 2008–2010. – Vilnius: Eugrimas, Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, 2011. – 189 p.

Kas antrus metus Alytuje vykstančio trumposios prozos festivalio almanachas, kuriame spausdinama įvairių autorių kūryba, daug nuotraukų (G. Adomaitytės, G. Aleksos, G. Kazlauskaitės, D. Kajoko,   J. Melniko, D. Mušinsko, K. Navako, A. Jakučiūno,   J. Šikšnelio ir kt. novelės, J. Sprindytės, L. Mačianskaitės ir kt. straipsniai). Sudarė G. Bulgakovienė.

 

*

 

Aleksandras Šidlauskas. Balys Buračas Lietuvos kaimo keliais. – Radviliškis: Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2011. – 176 p.

Knyga supažindina su garsaus fotografo ir kraštotyrininko gyvenimu ir kūryba. „Knyga – langas į senąjį kaimą, kuriame B. Buračas gimė, gyveno ir dirbo.“

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2011 Nr. 12