Accessibility Tools

       Valentinas Sventickas. Taškai. Klaustukai?

       Liūnė Sutema. Eilėraščiai

       Laura Sintija Černiauskaitė. Pražuvęs kūdikis. Nekaltutis. Novelės

       Donatas Petrošius. Eilėraščiai

       Herkus Kunčius. Kaukazo belaisvis. Gruzijos dienoraštis (Pradžia)

       Valdas Gedgaudas. Eilėraščiai

       Stanislava Nikolova Čiurinskienė. Second life. Vertė Laima Masytė

       Zita Mažeikaitė. Būties runos Tomo Transtromerio poezijoje

       Tomas Tranströmer. Eilėraščiai. Vertė Zita Mažeikaitė

 

Svarstymai

 

       Lietuvių kalbos ir literatūros likimas mokykloje. Diskusijoje dalyvavo Kęstutis BREDELIS, Jurga DZIKAITĖ, Irena GASPERAVIČIŪTĖ, Jurgita GIRČIENĖ, Vanda JUKNAITĖ, Darius KUOLYS, Nida PODERIENĖ, Antanas SMETONA, Irena SMETONIENĖ, Regimantas TAMOŠAITIS

 

Literatūros mokslas ir kritika

 

       Alma Lapinskienė. Primiršta apysaka apie knygnešius (Rapolo Mackonio „Pilkieji didvyriai“)

 

Pažintis

 

       Vytautas Almanis. Ne mūsų dienų didvyris

 

Mūsų publikacija

 

       Marina Cvetajeva. Poetas ir laikas. Vertė Darius Kauzanas

 

Atsiminimai. Dienoraščiai. Laiškai

 

       Margarita Dvarionaitė. Iš „Jaunystės dienoraščio“

 

Recenzijos, anotacijos

 

       Rimantas Kmita. Eilėraščiai kaip užgyjanti žaizda (M. Buroko „Išmokau ne­būti") * Donata Mitaitė. Avangardistas sulyriškėjo (A. Šimkaus „Sezonas baig­tas") * Ramutė Dragenytė. Lapės poezija (I. Valantinaitės „Pasakos apie meilę ir kitus žvėris") * Jurga Bartkevičienė. Istorinės lietuviškos dramos kovos su priklausomybe (R. Pabarčienės „Kurianti priklausomybė“)

 

Tėvynės varpai

 

       In memoriam Juozui MACEVIČIUI. Algimantas Baltakis. „Pirmųjų šalnų palytėtas“

 

       2011 m. „Metų“ turinys