Accessibility Tools

 

                                                                                                               Nr.               p.    

 

Daujotytė Viktorija. Apie mitą, arba apie Tadą Blindą                                 7                   3

Daujotytė Viktorija. Lectio ultima: įkvėpti ir iškvėpti                                   10                  3

Jakimavičius Liudvikas. Išparduotuvė „Lietuva“                                        8–9                 3

Jonuškaitė Birutė. Kai nėra „padalijimo į yra, bus ir buvo“                          2–3                 3

Juozaitis Arvydas. Dangaus lašas                                                            1                   3

Keturakis Robertas. Kas yra tyla                                                              11                 3

Marcinkevičius Justinas. Labą vakarą visiems                                           4                   3

Paliulytė Sonata. Keletas pavasario refleksijų                                            6                   3

Stulpinas Vytautas. Būtinas laikas                                                         5                     3

Sventickas Valentinas. Taškai. Klaustukai?                                             12                   3

 

 

Originalioji proza


Balbierius Alis. Trys esė                                                                       2–3                  57

Bončkutė Genovaitė. Apsakymas                                                             1                 40

Černiauskaitė Laura Sintija. Dvi novelės                                                 12                 10

Gavelis Ričardas. Concerto grosso. Romano fragmentas (Įžangos žodis: Jūratė Sprindytė. Bliuzo improvizacijų tęsinys)                                                                                                          11                  28

Gudaitis Romas. Taikos balandėlis viršum Propojsko. Romano fragmentas  8–9                 16

Gudmonaitė Ieva. Trys novelės                                                                  1                 48

Gutauskas Leonardas. Keltas. Apysaka                                                     6                 13

Kasparavičius Ramūnas. Dies Fati Innumerabilis                                         4                 57

Kasparavičius Ramūnas. Trys novelės                                                      10                 32

Kepenienė Nijolė. Trys novelės                                                                  1                 13

Kunčius Herkus. Pradėta nepabaigta istorija. Apsakymas                          2–3                 11

Kunčius Herkus. Kaukazo belaisvis. Gruzijos dienoraštis                               12               24

Liegutė Emilija. Trys novelės                                                                      6                 40

Martinkus Vytautas. Rizikos meistras. Kalendorinė novelė                           10                 13

Melnikas Jaroslavas. Žmonijos ašaros. Apysaka                                        11                 14

Mikailionis Vaclovas. Grūdzielius. Romano fragmentas                                 5                 37

Opolskaitė Daina. Tai, kas tikra. Novelė                                                       1                 23

Raižytė Nijolė. Kareivio duktė                                                                   8–9                 62

Sadauskas Romas. Demeniškių paveikslėliai                                                5                 13

Saja Kazys. Kebabas. Karalių apvogė. Apsakymai                                         4                 10

Sakalauskaitė Eglė. Knygų krautuvėlės pasakos. Novelė                               5                 59

Vanagas Rimantas. Dvi sakmės                                                                   4                 24

Vaseris Algirdas. Salvadoro Dali bankas. Apsakymas                                 8–9                 52

Venclovas Petras. Gentainiai. Apsakymas                                                    7                 12

Veršulis Virgilijus. Bjauri istorija. Apsakymas                                            2–3                 30

Veršulis Virgilijus. MTI. Apsakymas                                                           10                 44

 

 

Originalioji poezija


Ališanka Eugenijus. Pačiam sau. Eilėraščiai                                                1                 8

Andriekus Leonardas. Eilėraščiai                                                                7                 8

Baubinas Haroldas. Eilėraščiai                                                               8–9                 58

Bleizgys Gintaras. Eilėraščiai                                                                      6                 9

Cibulskas Nerijus. Eilėraščiai                                                                      6                 47

Daugirdas Romas. Eilėraščiai                                                                     7                 55

Gedgaudas Valdas. Eilėraščiai                                                                  12                 46

Jakštas Jonas. Eilėraščiai                                                                         2–3                 26

Janonė Ineza Juzefa. Findere caelum aratro. Eilėraščiai                             11                 55

Jonynas Antanas A. Eilėraščiai                                                                 11                  8

Juškaitis Jonas. Nusigandusi širdis. Eilėraščiai                                          8–9                 7

Keleras Julius. Eilėraščiai                                                                        8–9                 47

Kulvinskaitė Virginija. Eilėraščiai                                                               6                 36

Kuzminskaitė Dovilė. Eilėraščiai                                                                1                 36

Lygutaitė-Bucevičienė Stasė. Eilėraščiai                                                    5                 8

Macijauskienė Marija. Eilėraščiai                                                              10                 44

Martinaitis Marcelijus. Eilėraščiai                                                               4                 5

Milerytė Rasa. Eilėraščiai                                                                           1                 56

Norvila Paulius. Eilėraščiai                                                                       10                 28

Petrošius Donatas. Eilėraščiai                                                                   12                 20

Rasimaitė Rasa. Eilėraščiai                                                                        1                 58

Reimeris Vacys. Epifanijos. Sonetų vainikas                                                 7                   32

Rudokas Tomas Arūnas. Veidrodiniai kariai. Eilėraščiai                                5                 32

Ružaitė Vaiva. Eilėraščiai                                                                          5                 56

Skujytė Asta. Eilėraščiai                                                                            11                 24

Stacevičius Stasys. Eilėraščiai                                                                  2–3                 8

Sutema Liūnė. Eilėraščiai                                                                         12                 7

Šarakauskaitė Diana. Eilėraščiai                                                              2–3                 53

Valionis Artūras. Eilėraščiai                                                                        4                 19

Venclova Tomas. Eilėraščiai                                                                      10                 8

 

 

Originalioji drama


Iešmantas Gintautas. Mirties vienuolyne. Drama                                         4                 48

Juozaitis Arvydas. Širdis Vilniuje. Istorinis tragifarsas                                  7                 39

 

 

Verstinė proza


Amiredžibi Čabua. Data Tutašchija. Vertė V. Šoblinskaitė Aleksa                 11                 59

Ikstena Nora. Besa. Dvidešimto amžiaus meilės istorija. Vertė E. Mažonas   2–3                 69

Jerofejev Viktor. Du apsakymai. Vertė B. Januševičius                                10                 61

Kerouac Jack. Big Suras. Vertė S. Repečka                                                 7                 59

Mitana Dušan. Mano gimtosios kapinės. Vertė V. Dekšnys                            5                 69

Nikolova Čiurinskienė Stanislava. Second life. Vertė L. Masytė                  12                 51

Ramuz Charles Ferdinand. Rasių atskyrimas. Vertė D. Bučiūtė                  8–9                 74

Unamuno Miguel. Gerasis šventas Manuelis, kankinys. Vertė A. Šimėnienė   6                 51

 

 

Verstinė poezija


Ficowski Jerzy. Pelenų skaitymas. Eilėraščiai. Vertė V. Dekšnys 2–3                 65

Hix Harvey L. Eilėraščiai. Vertė T. Marcinkevičiūtė                      8–9                 70

Larkin Philip. Eilėraščiai. Vertė A. Patiomkinas                               11                   71

Mayröcker Friederike. Eilėraščiai. Vertė G. Norvilas                       6                     75

Nowlan Alden. Eilėraščiai. Vertė M. Burokas                                   5                 64

Podracká Dana. Eilėraščiai. Vertė V. Braziūnas                                   4                 64

Razanau Ales. Devyni versetai. Vertė A. Lapinskienė                      10                 56

Rilke Reiner Maria. Eilėraščiai. Vertė A. Ambrazas-Dubindris         1                 71

Tranströmer Tomas. Eilėraščiai. Vertė Z. Mažeikaitė                     12                 68

Zajc Dane. Eilėraščiai. Vertė K. Tamulevičiūtė                                   7                 75

 

 

Verstinė drama


Pinter Harold. Aliaska. Pjesė. Vertė A. Patiomkinas                 1                 60      

           

 

Jonui Basanavičiui – 160


Grigaravičius Algirdas. Dvi nepasakytos Jono Basanavičiaus kalbos   11                 96

Juozui Grušui – 110

Mikuta Algimantas. Grušas, kopiantis į Žaliakalnį                       11                 102

 

 

Czesławo Miłoszo metai


Miłoszas buvo ir idealistas. Su Agnieszka Kosińska kalbasi E. Kolinko, T. Jędrzejewskis ir K. Grabarczyk. Vertė K. Uscila                               11                 76

 

 

Literatūros mokslas ir kritika


Bražėnas Petras. Platus eseistikos laukas                                       11                 88

Daujotytė Viktorija. Broniaus Radzevičiaus gervės                     2–3                 90

Daujotytė Viktorija. Aiškinanti Aisčio estetika                           8–9                 88

Lapinskienė Alma. Pamiršta knyga apie knygnešius                     12                85

Levanavičiūtė Vilmantė. Žmogaus imtynės su gamta: Vaižganto „Pragiedrulių“ kultūra                 7                 99

Vanagaitė Gitana. Pasakojimas apie negirdimą gyvybės širdį     10                 72

 

 

Akcentai


Tamošaitis Regimantas. Poezijos pseudomorfozė                           7                 89

 

 

Kūryba ir likimai


Andrijauskas Antanas. Sigitas Geda: talentas ant skustuvo ašmenų   5                 79

Gudavičius Henrikas. Tikra novelė atsiranda iš ilgesio (Pokalbiai su Juozu Apučiu)                 2–3                 101

Palilionis Petras. Tautos šauklio aidai (Bernardas Brazdžionis)     6                 79

 

 

Svarstymai


Apie knygų puotą ir dvasios nuovargį. 2010-ųjų knygos. Jūratė Sprindytė, Valdemaras Kukulas, Ramūnas Čičelis, Laimantas Jonušys, Elena Baliutytė, Donata Mitaitė                 4                 87

Kavaliauskas Tomas. 1989-ųjų prošvaistė kaip paslėptos Vidurio Europos tiesos priminimas                 2–3                  114

Lietuvių kalbos ir literatūros likimas mokykloje. Diskusijoje dalyvavo Kęstutis Bredelis,

Jurga Dzikaitė, Irena Gasperavičiūtė, Jurgita Girčienė, Vanda Juknaitė, Darius Kuolys, Nida Poderienė, Antanas Smetona, Irena Smetonienė, Regimantas Tamošaitis                 12                74

„Metai“ laiko tėkmėje. Pokalbyje dalyvavo Algimantas Baltakis, Viktorija Daujotytė, Rimantas Kmita, Danielius Mušinskas, Vytautas Rubavičius, Jūratė Sprindytė, Regimantas Tamošaitis                                                                        1                   77

Patackas Algirdas. Išeiti yra sugrįžti                                               7                   109

Rubavičius Vytautas. Kolektyvinė atmintis laisvinantis iš sovietinės okupacijos                   10                  79

Laisvės gynėjų dienai

Apie Sausio 13-ąją. Po dvidešimties metų. Donaldas Kajokas, Vytautas Martinkus,

Valentinas Sventickas, Romas Gudaitis, Liudvikas Jakimavičius, Kornelijus Platelis, Marytė Kontrimaitė                                                                              1                   90

 

 

Apie kūrybą ir save


Antikos šviesoje. Vertėją Dalią Dilytę kalbina Diana Bučiūtė     2–3                   121

Bažnytkaimio vaiko sindromas. Poetą Algimantą Mikutą kalbina Danielius Mušinskas                   7                   94

Gyvenu su savo muzika vienuose marškiniuose. Kompozitorių Algirdą Martinaitį kalbina Romas Daugirdas                                                                     5                   96

Kaip poetas prozininku tapo... Rašytojas Ramūnas Kasparavičius atsako į Romo Daugirdo klausimus                                                                               1                   104

Neišsipildžiusios Būties balsas. Rašytojas Jurgis Gimberis atsako į Romo Daugirdo klausimus                                                                                                 4                   113

Pasaulis, kurį susikuriu, saugo mane. Dailininkę Dalią Kasčiūnaitę kalbina Romas Daugirdas                                                                                              8–9                   108

Viskas galima, kas į gera. Prozininką ir vertėją Teodorą Četrauską kalbina Romas Daugirdas                                                                                                10                   94

„Metų“ anketa

Požiūriai. Donatas Petrošius, Laura Sintija Černiauskaitė, Rimantas Kmita, Gytis Norvilas                                                                                                 4                  106

Požiūriai. Marius Burokas, Antanas Šimkus, Ieva Toleikytė, Vytas Dekšnys   5                   90

Požiūriai. Nerijus Cibulskas, Giedrė Kazlauskaitė, Mindaugas Nastaravičius                   6                   92

Požiūriai. Vainius Bakas, Eglė Sakalauskaitė, Artūras Valionis   7                   102

Požiūriai. Tomas Taškauskas, Mindaugas Valiukas, Agnė Biliūnaitė, Žilvinas Andriušis                   8–9                   99

 

 

Polemika


Bučys Algimantas. Savižudybės ženklas Pilėnų istorijoje, arba Kaip mokslininkas virsta pamokslininku                   6                   100

 

 

Tautosaka. Mitologija


Beresnevičius Gintaras. Identiteto paradoksai. Legendos ir mitologija lietuvių savimonės formavimesi                   8–9                  114

 

 

Filosofo dienoraštis


Šliogeris Arvydas. Bulvės metafizika                                             2–3                   148                                     4                   127

 

 

Pažintis


Almanis Vytautas. Užmirštoji ekologija                                      5                   104

Almanis Vytautas. Ne mūsų dienų didvyris                               12                   93

Andruchovyč Jurij. Širdžialapė taukė. Vertė V. Dekšnys         2–3                   138

Gamziukaitė-Mažiulienė Raminta. Tapytojas Noltenas ir trys ne jo moterys 8–9                   135

Šimėnienė Akvilė. Miguelio de Unamuno romanai ir rimonai     6                   122

 

 

Patirtys


Rekys Tomas. Trys esė                     10                  100

 

 

Mūsų publikacija


Adler Alfred. Apie nervingą charakterį. Vertė A. Merkevičiūtė                         7                   127

Cvetajeva Marina. Poetas ir laikas. Vertė D. Kauzanas               12                 105

Kertész Imre. Ištremta kalba. Vertė R. Viljamaa                           5                   130

Nietzsche Friedrich. Apie tiesą ir melą ne moralės požiūriu. Vertė A. Tekorius                   1                   128

Senovės kinų traktatai. Vertė K. Karvelytė, I. Rutė, V. Silius, I. Varnelytė   2–3                   158

Akiratis

Juknevičius Stanislovas. Fašizmas – baltosios rasės agonija         6                   128

Koršunovas Ervinas. Francio Bacono stabų teorija ir Hamleto eksperimentas   8–9                   146

Mes gyvename klastočių pasaulyje. Rašytojas Harukis Murakamis atsako į Johno Wrayʻaus klausimus. Vertė V. Tauragienė                                             10                   121

Mickevičius Arūnas. F. Nietzsche: pasaulis – tai mįslė be įminimo 2–3               129

Niekas nėra iš anksto nulemta. Rašytojas José Saramagas atsako į Donzelinos Barroso klausimus. Vertė V. Tauragienė                   11                   110

 

 

Atsiminimai. Dienoraščiai. Laiškai


Aleksa Gasparas. Žvėrynas: ir buities, ir būties metafora (Poetui Algirdui Verbai – 70)                   10                  111                  

11                   120

Dvarionaitė Margarita. Iš „Jaunystės dienoraščio“                   12                   118

Dumšienė Perpetua. Kelionė į Abchaziją                                     1                   119

 

 

Iš praeities


Andriekus Leonardas. Prakalbos (Įžangos žodis: Dainius Sobeckis. Leonardo Andriekaus prakalbos)                                                                           7                   117

Berenis Vytautas. Mesianizmas Lietuvos kultūros istorijoje          5                   121

Griškaitė Reda. Kodėl jurginai?                                                     8–9                   122

Krasinskis Adomas Stanislovas. Iš „Atsiminimų“                   4                   121

Prašmantaitė Aldona. Vilniaus vyskupas Adomas Stanislovas Krasinskis     4                   117

 

 

Istorijos pažintis


Patackas Algirdas. El Sidas ir Galindas Garsija, jo šaunus bendražygis,

companero bueno, aisčių kilmės karžygys                                     1                  111

 

 

Vasaros skaitymai


Banytė Elžbieta. Barboros Radvilaitės portretas literatūroje ir istorijoje                    8–9                   156

 

 

Recenzijos, anotacijos


Areška Vitas. Juodų vabalų semantika (J. Kalinausko „Plunksnų plėšytojos“)                   4                   138

Areška Vitas. Literatūros gyvavimo užkulisiai (M. Macijauskienės „Žingsnis po žingsnio…“)                   11                   144

Bartkevičienė Jurga. Istorinės lietuviškos dramos kovos su priklausomybe (R. Pabarčienės „Kurianti priklausomybė“)                   12                                  147

Brundzaitė Ramunė. Supantis tarp pradžios ir pabaigos (M. Nastaravičiaus „Dėmėtų akių“)                   6                   142

Cibarauskė Virginija. Nėra to blogo… (G. Bleizgio „Jonas Krikštytojas“)                   2–3                   171

Cibarauskė Virginija. Tamsus autsaiderio braižas (V. Gedgaudo „Olando kepurė“)                   10                   143

Čičelis Ramūnas. Teatro ir gyvenimo tikrovė (D. Zelčiūtės „Gastrolės“)                   2–3                   174

Čičelis Ramūnas. Gyvenimo vertė (A. Mikutos „Kompostas“)                   10                   140

Čičinskaitė Regina. Neįmanomas intymumas (J. Kelero „Tai tu“)                   7                   138

Daujotytė Viktorija. Tarp poetinės paslapties ir logikos (K. Nastopkos „Literatūros semiotika“)                   5                   144

Daujotytė Viktorija. „…štai ir visas gyvenimo menas“ (D. Kajoko „Kurčiam asiliukui“)                   10                  137

Dragenytė Ramutė. Lapės poezija (I. Valantinaitės „Pasakos apie meilę ir kitus žvėris“)                   12                   145

Gasiulytė Elena. Laikas apeigų nepaveikia (R. Stankevičiaus „Patys paprasčiausi burtažodžiai“)                  11                   138

Griškaitė Reda. „Manėme, kad turime grąžinti Liubavui angelą…“ (G. Karoso „Liubavas“)                   7                   144

Guščius Alfredas. Tema – sena, sprendimas – naujas (A. Zurbos „Krisius“)                   4                  144

Guščius Alfredas. Leviatanas turi nurungti… blusą (L. Gadeikio „Juodojo kelio istorijos“)                   7                   134

Guščius Alfredas. Biografija, įsupta į laiko drobulę (R. Granausko „Trys vienatvės“)                   11                  135

Jasevičienė Angelė. Įvadas į pasaulio pabaigą (A. Kuklio „Apokalipsė“)                   1                   143

Jasevičienė Angelė. Gyvenimo arenoje užmerktos akys (A. Valentos „Pradžios užkalbėjimai“)                   6                  147

Jonušys Laimantas. Lietuvio nuotykiai Vilniuje (H. Kunčiaus „Lietuvis Vilniuje“)                   5                   141

Kazlauskaitė Giedrė. Nimforomanas (G. Grušaitės „Neišsipildymas“)                   4                   136

Kmita Rimantas. Stiprus Sigito Gedos laukas (V. Daujotytės „Tragiškasis meilės laukas“)                   1                   137

Kmita Rimantas. Eilėraščiai kaip užgyjanti žaizda (M. Buroko „Išmokau nebūti“)                   12                   140

Malažinskaitė Erika. Svarus poezijos liudijimas (Cz. Miłoszo „Poezijos liudijimas“)                   7                   141

Mitaitė Donata. Avangardistas sulyriškėjo (A. Šimkaus „Sezonas baigtas“)                   12                   143

Palionis Jonas. Naujo didelio lituanistikos veikalo pradžia („Lietuvos vietovardžių žodynas. I tomas A–B“)                   1                   139

Prašmantaitė Aldona. Knygius iš pašaukimo, mecenatas iš apsisprendimo („Knygius Petras Jaunius“)                   8–9                   178

Rupšytė Sigrida. False alarm, arba Netikras gaisras (S. Bernotaitės „Gaisras“)                   4                   141

Skaudvilaitė Elena. Ne tik paukščių regėtoja (J. D. Žilaitytės „Paukščiai viršum vaivorykštės“)                   2–3                   176

Skujytė Asta. Trumpas pasivaikščiojimas ant ilgo molo (G. Radvilavičiūtės „Šiąnakt aš miegosiu prie sienos“)                   6                   139

Skujytė Asta. Pasisvečiavus Frankburge (U. Radzevičiūtės „Frankburgas“)                   8–9                  172

Skunčikaitė Justina. Tai, kas lieka pažeidžiama (G. Grajausko „Mažumynai“)                   6                   145

Sodeika Tomas. Czesławo Miłoszo filosofija: kalba ir/ar tikrovė? (L. Vidauskytės „Tikrovė ir literatūra“)                      10                  146

Sprindytė Jūratė. Eiti ar bėgti (V. Papievio „Eiti“)                    2–3                168

Šerelytė Renata. Pažeidžiama poeto teritorija (J. Melniko „Kelias į rojų“)                   5                   138

Šerelytė Renata. Herojaus vienaskaita (S. Parulskio „Prieš mirtį norisi švelnaus“)                  8–9                   169

Šlekys Jonas. Gražiai išleista knyga, tačiau… („Neužmirštamas Vaižgantas“)                   1                   146

Valionis Arvydas. Vigilijos Miestui ir valstybei (A. Juozaičio „Ryga – niekieno civilizacija“)                  11                   140

Žičkytė Augustė. Žmogiškoji drama prie publicistikos slenksčio (V. Juknaitės „Ponios Alisos gimtadienis“)                   8–9                   175

 

 

Tėvynės varpai


Černiauskas Rimantas. Viena, Vilnius ir Švėkšna                  1                   148

Daujotytė Viktorija. In memoriam. Kalbėti iš mirties, bet apie gyvenimą (Vanda Zaborskaitė)                   2–3                   180

In memoriam Justinui Marcinkevičiui. Viktorija Daujotytė. Koks ilgas amžinatilsis tie“Metai“!

Gabrielius Žemkalnis. Neatsisveikinant. Jonas Liniauskas. Žodis                   4                   149

In memoriam Valdemarui Kukului. Algimantas Baltakis. „Niekas mūsų nebeprikels.“ Arvydas Juozaitis. Ak, Valduk: „Aš noriu gyventi“                  10                   152

In memoriam Juozui Macevičiui. Algimantas Baltakis „Pirmųjų šalnų palytėtas“                   12                   151

Kirkutis Vytautas. Saulės blyksniai senventės šukėse…                   11                   150

Norkevičienė Regina. Lituanistinis ugdymas: strategijos, koncepcijos, programos                   5                   151

Petrošius Donatas. Kas nepatinka                                     7                   150

Stacevičius Stasys. Skersvėjai Merkinėje                  6                   150

Venclova Tomas. Žodis priimant kinų literatūrinę premiją                   8–9                   182

Adomaitytė G. Antradienį. Antrą valandą. Antrame aukšte                   6                   154

Antanaitienė R. Maironio lietuvių literatūros muziejaus šventė     8–9                   184

Bleizgienė R. Literatūros kritikos būklė iš Adomo Jakšto perspektyvos 1                   153

Čerškutė J. Kokia literatūra XXI amžiuje?                                     4                  156

Čėsnaitė J. Imbieru dvelkiantys trumposios prozos gardėsiai         1                   153

Daugirdas R. Poeto jubiliejus (Gintarui Patackui – 60)                   11                   157

Guščius A. Pirmoji laureatė – nestandartinė…                                  6                   157

Januševičius B. Ir premijos, ir jubiliejus                                         2–3               185

Januševičius B. „Poetai gali viską ir nieko nekainuoja!“                   4                  154

Januševičius B. Poezijos pavasario užrašai                                     7                   152

Jonuškaitė B. 2010-ųjų Kazimiero Barėno premija                   5                   156

Juzefovič A. Apie lietuviškas galvas                   8–9                   185

Juzefovič A. Semiotiniai ir filosofiniai diskursai                   11                   153

Kelertienė V. Man patinka būti lietuve                                     1                   155

Kiliesienė D. Sykį per mėnesį…                                                    4                   158

Laurušaitė L. Akis į akį su skaitytoju                                             1                   151

Malažinskaitė E. Apie Czesławo Miłoszo laikus ir vietas           8–9                  188

Mažeikaitė Z. Ar dar skaitysime knygas                                         5                   157

„Metų“ inf. Rašytojų sąjungos pirmininkas – Antanas A. Jonynas 5                   155

Mikša P. A. Lituanika Čekijoje: „Lauk, okupantai!“                       7                   158

Mitaitė D. Įteikta ketvirtoji Liudo Dovydėno premija                     6                   155

Račickas V. In memoriam. Sugrįžęs į Švėkšną (Rimantas Černiauskas)   7                   154

Ruseckienė R. Lietuviškos eilės per Škotijos poezijos pavasarį  7                    155

Skardžius V. Kodėl pasikeitė scenarijus                                     6                   156

Stepanauskas L. Amžinai gyvas dienoraščio žanras                   1                   157

Šlapikaitė D. Antano Škėmos kūrybos diagnostika                   2–3                   186

Valionis A. Atodangos                                                               2–3                   190

Valionis A. Atodangos                                                        5                   158

Valionis A. Atodangos                                                         6                   158

Valionis A. Atodangos                                                         7                   157

Valionis A. Atodangos                                                         8–9                   190

Valionis A. Atodangos                                                         11                   158

Valionis A. Premijos vertėjams                                                        11                   158

Žmuida E. Vilniaus kultūrinis gyvenimas 1900–1945 metais           2–3                   187

 

 

Reprodukcijos


Antanavičius Valentinas                                    10

Armonas Svajūnas                                                       7

Bičiūnas Rimas Zigmas                                      2–3

Džiaukštas Silvestras                                      5

Griškevičius Algirdas                                    4

Griušys Pranas                                                       11

Gutauskas Leonardas                                                        6

Janonis Gintaras Palemonas                                    2–3

Juška Paulius                                                         11

Katinas Linas                                                        6

Lipskis Antanas                                                        8–9

Mackevičius Vladas                                                        1

Maslauskaitė Sigita                                                       5

Norbutaitė Meda                                                        12

Palubinskas Renata                                                        8–9

Radzevičius Romualdas                                   12

Ramonas Kęstutis Petras                                      10

Skačkauskas Algis                                      1

Šiekštelė Algirdas                                    7

Žukas Vaidotas                                    4

 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2011 Nr. 12