Robertas Keturakis. Kas yra tyla

Antanas A. Jonynas. Eilėraščiai

Jaroslavas Melnikas. Žmonijos ašaros. Apysaka

Asta Skujytė. Eilėraščiai

Jūratė Sprindytė. Bliuzo improvizacijų tęsinys

Ričardas Gavelis. Concerto grosso. Romano fragmentas

Ineza Juzefa Janonė. Findere caelum aratro. Eilėraščiai

Čabua Amiredžibi. Data Tutašchija. Grafas Segedis. Vertė Violeta Šoblinskaitė Aleksa

Philip Larkin. Eilėraščiai. Vertė Andrius Patiomkinas

Czesławo Miłoszo metai

Miłoszas buvo ir idealistas. Su Agnieszka Kosińska, asmenine poeto sekretore, literatūros kritike kalbasi Emilia Kolinko, Tomaszas Jędrzejewskis ir Katarzyna Grabarczyk. Vertė Kazys Uscila

 

Literatūros mokslas ir kritika


Petras Bražėnas. Platus eseistikos laukas

Jonui Basanavičiui – 160

Algirdas Grigaravičius. Dvi nepasakytos Jono Basanavičiaus kalbos

Juozui Grušui – 110

Algimantas Mikuta. Grušas, kopiantis į Žaliakalnį

 

Akiratis

 

Niekas nėra iš anksto nulemta. Portugalų rašytojas José Saramagas atsako į žurnalistės Donzelinos Barroso klausimus. Vertė Violeta Tauragienė

 

Atsiminimai. Dienoraščiai. Laiškai

 

Gasparas Aleksa. Žvėrynas: ir buities, ir būties metafora (Poetui Algirdui Verbai – 70). Pabaiga

 

Recenzijos, anotacijos

 

Alfredas Guščius. Biografija, įsupta į laiko drobulę (R. Granausko „Trys vienatvės“) * Elena Gasiulytė. Laikas apeigų nepaveikia (R. Stankevičiaus „Patys paprasčiausi burtažodžiai“) * Arvydas Valionis. Vigilijos Miestui ir valstybei (A. Juozaičio „Ryga – niekieno civilizacija“) * Vitas Areška. Literatūros gyvavimo užkulisiai (M. Macijauskienės „Žingsnis po žingsnio...“)

 

Tėvynės varpai

 

Vytautas Kirkutis. Saulės blyksniai senventės šukėse...