Birutė Jonuškaitė. Kai nėra „padalijimo į yra, bus ir buvo“

       Stasys Stacevičius. Eilėraščiai

       Herkus Kunčius. Pradėta, nepabaigta istorija. Apsakymas

       Jonas Jakštas. Eilėraščiai

       Virgilijus Veršulis. Bjauri istorija. Apsakymas

       Diana Šarakauskaitė. Eilėraščiai

       Alis Balbierius. Dabar, kai esu amžinas. Neandertalietis ir vaivorykštė. Iš praradimų meno

       Jerzy Ficowski. Pelenų skaitymas. Eilėraščiai. Vertė Vytas Dekšnys

       Nora Īkstena. Besa (Pradžia). Vertė Edmundas Mažonas

 

Literatūros mokslas ir kritika

 

       Viktorija Daujotytė. Broniaus Radzevičiaus gervės

 

Kūryba ir likimai

 

       Henrikas Gudavičius. Tikra novelė atsiranda iš ilgesio (Pokalbiai su Juozu Apučiu)

 

Svarstymai

 

       Tomas Kavaliauskas. 1989-ųjų prošvaistė kaip paslėptos Vidurio Europos tiesos priminimas

 

Apie kūrybą ir save

 

       Antikos šviesoje. Vertėją Dalią DILYTĘ kalbina Diana BUČIŪTĖ

 

Akiratis

 

       Arūnas Mickevičius. F. Nietzsche: pasaulis – tai mįslė be įminimo

 

Pažintis

 

       Jurij Andruchovyč. Širdžialapė taukė. Vertė Vytas Dekšnys

 

Filosofo dienoraštis

 

       Arvydas Šliogeris. Bulvės metafizika (Pradžia)

 

Mūsų publikacija

 

       Senovės kinų traktatai. Vertė Kristina Karvelytė, Ieva Rutė, Vytis Silius, Indrė Varnelytė

 

Recenzijos, anotacijos

 

       Jūratė Sprindytė. Eiti ar bėgti (V. Papievio „Eiti“) * Virginija Cibarauskė. Nėra to blogo... (G. Bleizgio „Jonas Krikštytojas“) * Ramūnas Čičelis. Teatro ir gyvenimo tikrovė (D. Zelčiūtės „Gastrolės“) * Elena Skaudvilaitė. Ne tik paukščių regėtoja (J. D. Žilaitytės „Paukščiai viršum vaivorykštės“)

 

Tėvynės varpai

 

       In memoriam. Vanda Zaborskaitė

       Viktorija Daujotytė. Kalbėti iš mirties, bet apie gyvenimą