Lawrence Ferlinghetti, The Living Theatre, 1959 m.       Lawrence'as Ferlinghettis (g. 1919) – amerikiečių poetas, gyvasis bytnikų kartos klasikas. Sorbonos universitete doktoratą apsigynęs rašytojas nuo 1955 m. yra išleidęs keliolika poezijos rinkinių, tarp jų ir populiarųjį „A Coney Island of the Mind“ (1958), kurio parduota daugiau nei 1 mln. egzempliorių. Neretai pašnekesį imituojančioje, skaidrios kalbos, skaityti garsiai (taip pat ir akompanuojant džiazo ritmams) skirtoje poezijoje socialinė ir politinė kritika reiškiama ne tūžmastingai ar sarkastiškai, bet žaismingai ironiškai. L. Ferlinghettis žinomas ir kaip leidėjas – šeštajame dešimtmetyje San Franciske su draugu įkūrė knygynėlį „City Lights“, kuriame skaityti savo poezijos rinkdavosi būsimieji bytnikai, ir to paties pavadinimo leidyklą, „Kišeninės poezijos“ („Pocket Poetry“) serijoje leidusią poetų bytnikų knygas (tarp jų – ir garsioji Alleno Ginsbergo „Staugsmas ir kiti eilėraščiai“).

       Eilėraštis „Aš laukiu“ („I Am Waiting“) pirmąkart išspausdintas 1958, „Apatiniai“ („Underwear“) – 1961 metais.

 

 

 

              Aš laukiu

 

       aš laukiu kada mano byla bus išklausyta

       laukiu

       stebuklo atgimimo

       laukiu kada Ameriką

       atras iš tikrųjų

       ir užkauks

       laukiu

       kada bus nužymėtas

       naujas simbolinis Vakarų pasienis

       laukiu

       kada Amerikos Erelis

       iš tikrųjų išskleis sparnus

       pasitemps ir ims sklęsti tiesiai

       laukiu

       Nerimo amžiaus

       galo

       laukiu

       kada bus pradėtas karas

       padarysiantis pasaulį saugesnį

       anarchijai

       laukiu

       kada negrįžtamai išnyks

       visos valdžios

       laukiu nesulaukiu

       stebuklo atgimimo

 

       aš laukiu Antrojo Atėjimo

       laukiu

       religinio sąjūdžio

       nusiritant per Arizonos valstiją

       laukiu

       kada bus surinktos Rūstybės kekės*

       laukiu

       kada bus įrodyta

       kad Dievas iš tikrųjų yra amerikietis

       laukiu

       Dievo pasirodant per televiziją

       transliuojamą bažnyčių altoriais

       jei tik pavyks

       nustatyti reikiamą dažnį

       laukiu

       vėl patiekiant Paskutinę Vakarienę

       su neįprastu naujovišku aperityvu

       laukiu nesulaukiu

       stebuklo atgimimo

       aš laukiu kada būsiu pašauktas

       laukiu

       kada visur įsigalės Gelbėjimo armija**

       laukiu

       kada bus palaiminti romieji

       ir paveldės žemę

       be mokesčių

       laukiu

       kada miškai ir žvėrys

       pareikalaus grąžinti jų žemę

       laukiu

       kada bus išrastas būdas

       visiems nacionalizmams sutriuškinti

       be žudynių

       laukiu

       čivylių ir planetų lietaus

       laukiu įsimylėjėlių ir virkautojų

       vėl drauge sugulant

       stebuklui iš naujo atgimstant

       aš laukiu kada prasiskirs Uoliniai kalnai

       mirštu iš nekantrumo

       kada įmins amžino gyvenimo paslaptį

       eilinis provincijos gydytojas

       laukiu

       gyvenimo audrų

       pabaigos

       laukiu

       kada suplevėsuos džiaugsmo burės

       laukiu

       kada atstatyta „Gegužiažiedė“***

       pasieks Amerikos krantus

       su iš anksto vietiniams parduotom

       paveikslavimo ir TV transliacijų teisėm

       laukiu

       kada suskambės nebūtin nugrimzdusi muzika

       Dingusiame žemyne

       stebuklui iš naujo atgimstant

       aš laukiu dienos

       viską išrišiančios

       laukiu atpildo už tai

       ką Amerika padarė

       Tomui Sojeriui

       laukiu Alisos Stebuklų šalyje

       kad pasidalytų su manim

       savo begalinio naivumo sapnu

       laukiu

       kada jaunėlis Rolandas**** prijos

       paskutinį tamsųjį bokštą

       laukiu

       Afroditės

       atsiauginant rankas

       paskutiniojoje nusiginklavimo konferencijoje

       stebuklui iš naujo atgimstant

       aš laukiu

       ir ieškau nemirtingumo

       užuominų

       kūdikystės atsiminimuose

       laukiu

       žaliųjų rytmečių sugrįžimo

       bežadžių žaliųjų jaunystės pievų sugrįžimo

       laukiu

       kada mano rašomąją mašinėlę

       suvirpins netyčinio meno gaida

       laukiu kada ištaukšėsiu

       įstabų neišdildomą eilėraštį

       laukiu

       paskutiniosios ilgos nevalingos ekstazės

       laukiu nesulaukiu

       kada ant graikiškos urnos skuodžiantys mylimieji

       pagaliau pavys vienas kitą

       ir apsikabins

       laukiu

       per amžius ir visados

       stebuklo renesanso

 

 

 

              Apatiniai

 

       Neišsimiegojau šiąnakt

       užsigalvojęs apie apatinius

       Ar kada skyrėte laiko

       teoriniams apatinių apmąstymams

       Kai geriau į juos įsigilini

       šokiruojančių problemų kyla

       Apatiniai yra toks dalykas

       su kuriuo visi turime reikalą

       Visi nešioja

       vienokius ar kitokius apatinius

       Popiežius vilki apatinius tikiuosi

       Luizianos gubernatorius

       vilki apatinius

       mačiau per televizorių

       Turbūt ankšti jo apatiniai

       Labai jau muistėsi

       Apatiniai gali kaip reikiant nukamuoti

       Esate matę reklamų

       vyrų ir moterų apatinių

       tokių panašių ir tokių skirtingų

       Moteriški apatiniai visa ką prilaiko

       Vyriški apatiniai visa ką prispaudžia

       Apatiniai yra tai

       kas sieja vyrus ir moteris

       Tik apatiniai mus vienija

       Esate matę trispalvių paveikslėlių

       su ratuku apvestu tarpkoju

       žyminčiu nepaprastai stiprius

       trim kryptim tampomus plotus

       žadančius absoliučią veiksmų laisvę

       Neapsigaukite

       Viskas pagrįsta dvipartine sistema

       leidžiančia nedaug pasirinkimo laisvės

       taip jau surėdyta viskas

       Apatiniuota Amerika

       kepurnėjasi naktyje

       Galų gale visa valdžia apatinių

       Paimkime pamatinius apdarus pavyzdžiui

       Tai tikrų tikriausios fašistinės formos

       pogrindinės vyriausybės

       verčiančios žmones tikėti

       viskuo išskyrus tiesą

       nurodinėjančios ką gali ir ko negali daryti

       Ar kada bandėte susiveržt korsetu

       Ko gero Neprievartinis pasipriešinimas

       yra vienintelis atsakas

       Ar Gandis nešiojo korsetą?

       O ledi Makbet?

       Ar tik ne dėl jo Makbetas nužudė miegą?

       O ta dėmė kurią ji nuolat trynė

       Ji iš tiesų buvo jos apatiniuose?

       Šiuolaikinių anglosaksų ponių

       turbūt neapleidžia baisus kaltės jausmas

       jos vis skalbia ir skalbia ir skalbia

       Išnyk prakeikta dėme

       Dėmėti apatiniai be galo įtartini

       Ištampyti apatiniai kelia pasipiktinimą

       Apatiniai ant virvės didinga laisvės vėliava

       Kažkas ištrūko iš apatinių

       Galbūt šlaistosi nuogas

       Gelbėkit!

       Bet nesijaudinkit

       Visi tebekabo juose

       Nebus jokios tikros revoliucijos

       Ir poezija tebėra sielos apatiniai

       Ir apatiniai tebedengia

       daugybę nesusipratimų

       geologine prasme –

       keistos nuosėdinės uolienos, slėpiningi plyšiai!

       Jūsų vietoje niekada nesiskirčiau

       su didokais šiltais apatiniais

       Neženkite nuogi į labą naktį

       O kol kas

       jauskimės jaukiai šiltai ir patogiai

       Neverta drumsti ramybės be laiko

        „dėl Nieko“

       Oriai pirmyn

       ranką į baltinius

       Nepasiduokim jausmams

       Ir mirtis mūsų nenugalės

       Turime begales laiko brangioji

       Argi nesame mudu jauni dar ir atsipalaidavę

       Nešauk

       ________________________

       * Rūstybės kekės („The Grapes of Wrath“) – pirmąkart ši biblinė parafrazė pavartota žymioje patriotinėje amerikietės Julios Ward Howe giesmėje „The Battle Hymn of the Republic“ (1861).

       ** Gelbėjimo armija („Salvation Army“) – misionieriška labdaros organizacija, įsteigta 1865 metais.

       *** „Gegužiažiedė“ („The Mayflower“) – burlaivis, kuriuo 1620 m. į Ameriką atplaukė vadinamieji Tėvai piligrimai – būrys puritonų, palikusių Angliją, kad, įsikūrę naujosiose žemėse, galėtų nevaržomai išpažinti savo tikėjimą.

       **** Jaunėlis Rolandas (Childe Roland) – chrestomatinės anglų poeto Roberto Browningo (1812–1889) poemos „Childe Roland to the Dark Tower Came“ herojus.

 

 

       Iš anglų k. vertė Andrius Patiomkinas

 

       Versta iš:

       Lawrence Ferlinghetti. THESE ARE MY RIVERS: NEW AND SELECTED POEMS 1955–1993. New York: New Directions Publishing Corporation, 1993

 

       Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2010 Nr. 11 (lapkritis)