Māris Čaklais. Nuotrauka iš puslapio http://www.mariscaklais.lv/       Latvių poetas, publicistas, vertėjas Maris Čaklajis (Māris Čaklais, 1940–2003) išleido 16 eilėraščių knygų, 5 poezijos rinktines, 5 vaikų poezijos rinkinius, 4 esė ir 5 prozos knygas. Prie jų šliejasi  gausūs vertimai. Dirbo laikraštyje „Literatūra un Māksla“, paskutiniais gyvenimo metais buvo žurnalo „Karogs“ vyriausiasis redaktorius. 1987 m. „Vagos“ leidykla išleido M. Čaklajo poezijos rinkinį „Spūsties valanda“ (vertė M. Martinaitis).

 

 

              ieškant žodžio

 

       Dievas lanksto horizontą geležinį

       ir horizontas nebežino ką sakyti

       aš ieškau žodžio paskutinio

       aš noriu baigt eilėraštį rašyti

 

       kas mane dar gali nuraminti?

       te žiba žviegia perka skrodžia

       ant kaktos pajutęs ranką šiltą

       išgirstu: nėra juk tokio žodžio

 

       ir tūkstantį kartų žinodamas tai

       aš eisiu nes žodis jau sklendžia

 

       paleido Dievas laisvėn horizontą

       vėl ta žalia tamsa ir atsikvėpti lengva

 

       2001

 

 

 

       duokit man sintagmą

 

       naujo amžiaus naktį

       pabundu iš sapno:

       duokit man sintagmą!

 

       bėga stingdamas

       paprastai prijungtas

       grūdelis žydras:

       suteikit man alsos!

 

       duok Dieve sintagmą duok man pažinti ne-

       pažintą (tai nutinka kas dieną – šoka

       šėlsta ulba) leiski man sugauti ne-

       sugaunamą  kad  akimirką ant debesies krašto

       kabotų tavo teisybės žirklės (ak

       leis į kapą  taraparam ir t. t., aš šiam pasauliui

       palieku teisę sukurti visas

       tinkamas man išnašas) duoki aš prašau

       laukdamas šioj alpioj beorėj beveidėj

       maišaty duoki  kelią nesilpstančioji

       alsa mano nepaprastajai

       kulminacijai tolumoj kylančiai žūties

       nuojautai meilės žaibo blyksniui

 

       išeiti iš kur atėjau

       nereikia man nebūdingos

       gėdingos nekaltybės stigmų

 

       duoki Dieve sintagmą

       duoki Dieve Osintagmą

 

       2002

 

 

 

              elegija

 

       į šią dieną vartai užkelti

       o prasivėrė vartai jau kiti

       prausias žodžiai mūsų vandeny

       nuo šiol daug ką iškęst turi

 

       randai kuriuos diena pradrasko

       tik soduose vidurnakčio užgyja

       mūsų norai kapiliarais

       kopia į svajų žydrynę

 

       karšti likimai į pakaušį atsidūsta

       nuo jų nepabėgs nė vienas

       ir meilė ta erdvė atplūstanti

       skirta šiai permainingai dienai

 

       veriasi atsiveria pievos

       bitė klimpsta nektare

       srovė arterijomis skuba

       bet tavęs šalia nėra

 

       2001

 

 

 

              serenada iš kelionės

 

       prisimenu žodį vėjas

       prisimenu žodį auksas

       užmiršau žodį burna

       užmiršau žodį skausmas

 

       kam man šis wind

       kam man šis gold

       kam man šis mouth

       jei – skausmas

 

       gražu prisiminti

       dar gražiau užmiršti

       žodį tikrajam laike

 

       2000

 

 

 

              bėgantis laikas

 

       iš kokių čionykščių arklidžių

       šie kaukšintys prošal?

 

       iš kokio anapusinio dangaus

       ši troški šiluma?

 

       lekia vasaros gatve

       pūkinė tuopų ugnis

 

       plazda vasaros suknelė

       dvelksmas jau  audra artėja

 

       figūra ant laiptų kurie

       akimirksniu

       linija nutįs

 

       2000

 

 

 

              pamaldos

 

       nesurūšiuosim kritusiųjų

       vieni už kitus geresni

 

       blogieji

       laiku

       nepateikė paraiškų

 

       2001

 

 

 

       citatų vasara

 

       autobusas danguje

       siela kišenėj

       kaip paprasta!

 

       Čakas

       ir Vikas su Imantu

       Manto Kristiano balse

 

       turim sekti kartu

       čia daug kas

       chronologiškai neteisinga

 

       bet:

       kitaip negali

 

       viskas paprasta

       viskas viena

 

       pagaliau dangus

       kone kišenėj

 

       2001

 

       Iš latvių k. vertė Arvydas Valionis

 

              Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2010 Nr.8–9 (rugpjūtis–rugsėjis)