Liūnė Sutema. Sugrįžau. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 267 p. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės kūrybos rinktinė, sudaryta iš septynių eilėraščių rinkinių ir naujausių eilėraščių.

 

       ***

       Jonas Strielkūnas. Lyrika, I ir II tomai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 448 p. ir 432 p. Įžymaus poeto dvitomė lyrikos rinktinė aprėpia geriausius jo eilėraščius, spausdintus visuose lig šiol išėjusiuose rinkiniuose. Pirmame tome publikuojama 1956–1989 m., o antrame – 1990–2003 m. kūryba.

 

       ***

       Dovilė Zelčiūtė. Klaidinantys judesiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 104 p. Aštunta poetės eilėraščių knyga, kuri išsiskiria išgyvenimų autentika ir formų įvairove.

 

       ***

       Stepas Eitminavičius. Kaip apgauti rudenį? – Utena: UAB „Utenos Indra“, 2009. – 288 p. Pedagogo, prozininko eseistinis dienoraštis, kuriame „dabartis, praeities laikas ir įvykiai, mintys – viskas kartu“.

 

       ***

       Algis Kuklys. Peizažas su Motiejum. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009. – 119 p. Naujas Kretingoje gyvenančio prozininko novelių rinkinys. Novelėse vaizduojami „originalūs, komiški bei tragiški provincijos žmonės“.

 

       ***

       Jurgis Buitkus, Ineza Juzefa Janonė. Buvo nebūtinai. – Vilnius: Versus aureus, 2009. – 304 p. Esė, pašnekesių, recenzijų rinkinys, kuriame „siekiama atskleisti XX amžiaus pabaigoje gyvenusių ir dabar gyvenančių asmenybių, dažniausiai menininkų, visuomenės veikėjų savivoką, jų santykį su prieštaringa tikrove“.

 

 

 

       Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 7 (liepa)