Kelmes-herbas       Žemaitės premija bus skiriama kas dveji metai

 

       Jau 30 metų Kelmės rajone gyvuoja graži tradicija: didžiojo Poezijos pavasario išvakarėse prie Ventos, Dubysos ar Kražantės pasklando vietinio Poezijos pavasarėlio paukštė, kurią mėgina pasigauti tiek Kelmės, tiek kaimyninių rajonų literatai. Šios tradicijos pradininkė ir iniciatorė buvo kelmiškė bibliotekininkė, žinoma poetė, trijų poezijos rinkinių autorė Regina Biržinytė. 1996 m. jai išėjus į Amžinybės kalnelį, Kelmės rajono savivaldybė įsteigė jos vardo literatūrinę premiją, kuri skiriama rajono literatui už geriausią metų knygą. Šiemet tūkstančio litų premija atiteko pačiame rajono pakraštyje – Vašilėnuose – gyvenančiai Kaimo rašytojų sąjungos narei, kraštotyrininkei Janinai Garbenienei už knygą apie Karklėnų apylinkių istoriją „Sielos žaizdos“. Tai – jau tryliktoji šios premijos laureatė. Dukart R. Biržinytės premiją yra pelnęs Tytuvėnuose gyvenantis rašytojų sąjungos narys Vladas Kalvaitis, po kartą – rašytojų sąjungos narė Ona Jautakė, Kazimieras Alekna, Žemaitės premijos laureatas Ignas Viržintas, Stanislovas Ramanauskas, Teresė Rimulaitytė, Viktoras Gulbinas ir kiti.

 

       30-ojo Poezijos pavasarėlio proga Kelmės mažajame teatre savo kūrybą skaitė ne tik Kelmės rajono literatai, bet ir jų plunksnos broliai iš Šiaulių, Radviliškio, Kėdainių, Jonavos, Akmenės, Pakruojo. Buvo prisiminti bei tylos minute pagerbti ir ryškius pėdsakus rajono literatūriniame gyvenime palikę poetai: iš Jucių kaimo kilęs Vladas Šimkus; 1958–1961 m. rajono vyriausiuoju gydytoju dirbęs ir Kelmėje baigęs rašyti poemą „Sąžinė“, vėliau novelių poemoje „Kelias pro mirtį“ įamžinęs savo darbo Kelmėje įspūdžius Eduardas Selelionis; 1985 m. išleisto lyrikos, satyros ir kritikos rinkinio „Žvaigždynų ratas“ autorius Rimantas Kasparas iš Šaukėnų bei kiti.

 

       Šį birželį Kelmėje nebuvo teikiama Žemaitės literatūrinė premija. Mat Kelmės rajono savivaldybė ją nutarė skirti kas dveji metai ir padidino iki penkių tūkstančių litų, praplėtė premijuojamų kūrinių tematiką. Premijai gauti bus vertinama grožinė proza, literatūrinė publicistika ne tik kaimo tematika, bet ir meniškiausiai atspindinti nacionalinį savitumą, propaguojanti gimtosios kalbos grožį. Žemaitės literatūrinė premija, įsteigta 1965 m., pernai įteikta 40-ąjį kartą. Jos laureatais yra tapę 38 rašytojai, iš jų A. Zurba ir E. Ignatavičius – po du kartus.

 

       Bronislavas Klimašauskas

 

       Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 7 (liepa)