Robertas Keturakis. Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008. – 60 p. Žinomo poeto eilėraščių rinktinė, išleista serijoje „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“. Sudarė autorius.

 

Julius Keleras. Pažadink. – Vilnius: Naujoji Romuva, 2008. – 71 p. Eilėraščiai atrinkti iš JAV išleisto rinkinio „Baltas kalėdaitis“.

 

Benediktas Januševičius. Kiškis kiškiškai kiškena. – Kaunas: Kitos knygos, 2008. – 62 p. Naujos knygutės paantraštė: eilėraščių rinkinys su kompaktine plokštele.

 

Nijolė Daujotytė. Pro lapus. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2009. – 79 p. Antras eilėraščių rinkinys, kuriame poetė geba „stebėtis, grožėtis, patirti gyvenimo šviesą ar bent jos ilgesį“.

 

Mošė Kulbakas. Vilnius. – Vilnius: Žuvėdra, 2008. – 70 p. Žydų literatūros klasiko poema jidiš, lietuvių, anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, rusų kalbomis. Sudarė A. Bukontas.

 

Tai, kas išlieka. – Vilnius: Kronta, 2009. – 312 p. Straipsnių rinkinys skirtas žymiam religijotyrininkui, rašytojui Gintarui Beresnevičiui (1961– 2006) atminti. Sudarė E. Usačiovaitė.

 

Pasilikę tėviškėje. – Vilnius: Naujos sistemos, 2008. – 176 p. Knyga apie Rytų Lietuvos šviesuolius – rašytoją V. Brazauską, vertėją L. Brogą, mokytojus P. Kuzmicką ir I. Kazakevičių. Sudarė B. Kurgonienė.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 4 (balandis)