lrs

Justinas Marcinkevičius. Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008. – 64 p. Įžymaus poeto eilėraščių rinktinė, išleista serijoje „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“. Sudarė autorius.

 

Vytautas Bubnys. Tolimi artimi. – Vilnius: Alma littera, 2008. – 288 p. Žymaus prozininko autobiografinių esė knyga, kurioje „permąstomi svarbūs XX a. Lietuvos istorijos įvykiai, piešiama plati socialinio ir literatūrinio gyvenimo panorama“.

 

Algirdas Kuklys. Kazbekija – jo kapas nežinomas. – Vilnius: Versus aureus, 2008. – 160 p. Kretingoje gyvenančio prozininko naujas romanas. Autorius svarsto, ar įmanoma išsaugoti asmenybę totalitarinėje visuomenėje.

 

Jonas Balčius. Ir kaip akmens tyla. – Vilnius: Naujoji romuva, 2008. – 74 p. Tradicinės formos eilėraščiai – „poetinis filosofo, dorovinių lietuvių tautos istorijos vingių tyrinėtojo santykis su pasauliu“.

 

Kęstutis Navakas. Stalo sidabras. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 343 p. Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato rinktiniai eilėraščiai iš 1988–2006 m. išleistų rinkinių.
 

Rimvydas Stankevičius. Diktantai sielai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 161 p. Žinomo poeto trumpi eseistiniai kūrinėliai, rašyti „Respublikos“ priedui „Julius“. Autorius tikisi, kad šios knygos tekstais naudosis mokyklos, skaitys jaunimas. 
 

Juozas Šikšnelis. Mirties varos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 319 p. Istorinis romanas, kuriame vaizduojama Napoleonas ir jo kariuomenė Vilniuje, Aleksandras I bei rezgantys intrigas jo patarėjai, mirtį nešanti Egipto faraonų laikų skulptūrėlė… Netikėti tolimų epochų ir žmonių likimai.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2009 m. Nr. 2 (vasaris)