Janina Degutytė. Purpuro valanda. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 383 p. Žymios poetės geriausių eilėraščių rinktinė, išleista serijoje „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Sudarė A. Birgerė. Įžangos straipsnį „Artumo poezija“ parašė V. Daujotytė.

*

Jonas Kalinauskas. Miego meistras. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 87 p. Žinomo poeto vienuoliktas eilėraščių rinkinys, kuriame į šios dienos nuotaikas natūraliai įpinama vaikystė, gimtosios vietos.

*

Audronė Girdzijauskaitė. Atminties salos. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 152 p. Žinomos teatrologės prisiminimai, „perteikiama nepakartojama senosios kartos inteligentų gyvenimo ir buities atmosfera, tradicijos, kultūros paveldas“.

*

Algimantas Mikuta. Eilėraščiai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2008. – 71 p. Žinomo poeto penkiasdešimties eilėraščių rinktinė, išleista serijoje „Poezijos pavasario laureatų bibliotekėlė“.

*

Gintaras Bleizgys. Giedanti tuštumon kariuomenė. – Vilnius: Homo liber, 2008. – 84 p. Ketvirtas poeto eilėraščių rinkinys. Knygos redaktorius, įžangos autorius – D. Kajokas.

*

Colloquia'19. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. – 175 p. Leidinyje spausdinami A. Jurgutienės, E. Žmuidos, I. Vedrickaitės, E. Baliutytės, J. Sprindytės, D. Jakaitės literatūrologiniai straipsniai, recenzuojamos V. Daujotytės, V. Kelertienės, R. Pociūtės knygos.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 5 (gegužė)