Kiekvieną pavasarį jau daugiau negu dešimt metų molėtiškiai bei iš Molėtų rajono kilę literatai (išskyrus Lietuvos rašytojų sąjungos narius) dalyvauja K. Umbraso premijos konkurse. Neseniai rajono savivaldybės viešoji biblioteka K. Umbraso literatūrinės premijos įteikimo popietę organizavo galerijoje „Akcija M“ (Molėtų kultūros centras). Šventę pradėjusi bibliotekos direktorė V. Raišienė pakvietė dalyvius (šiemet jų buvo net 11) ir komisijos pirmininką, savivaldybės viešųjų ryšių specialistą V. Suchodumcevą atsisėsti ant simbolinių dvylikos kėdžių.

 

Komisijos pirmininkas pasidžiaugė, kad kasmet susirenkama į poetinio žodžio šventę, ir pristatė konkurso dalyvius: aštuonis poetus, du prozininkus ir publicistą. Beje, šiemet komisijai savo kūrybą pateikė trys debiutantai. Popietės dalyviams eilėraščio posmu, išminties kupina eilute ar tik vardu prisistatė patys renginio kaltininkai. Susirinkusius sveikino nuolatinis konkurso globėjas ir rėmėjas meras V. Stundys. Jis teigė: „Šiame konkurse mes, skaitantieji, matome kelis dalykus: matom kūrėjų keitimąsi, augimą, arba matom, kad sustojote, bet kūryboje visko atsitinka... Manyčiau, kad prasmingiausia šio konkurso misija – jauno kuriančio žmogaus atėjimas.“ Meras savo piniginį prizą įteikė poetei J. Rakauskaitei. Kūrėjus sveikino Molėtų krašto muziejaus direktorė V. Kazlienė ir prizus įteikė poetėms V. Žvarėlaitei, B. Šapolienei bei publicistui J. Vaiškūnui. Švietimo centro prizas atiteko poetei D. Jasinavičiūtei, rajono laikraščių „Vilnis“ ir „Molėtų žinios“ prizais pagerbti prozininkas A. Meilus ir poetas A. Čivilis.

 

Komisijos pirmininkas diplomais ir piniginėmis premijomis apdovanojo šiųmečio konkurso nugalėtojus. Trečioji vieta pripažinta Molėtų gimnazijos abiturientei A. Navikaitei už prozą ir J. Michailinaitei už poeziją. Antroji vieta atiteko dviem poetėms: V. Žvarėlaitei ir N. Navikienei. 2008-ųjų K. Umbraso literatūrinės premijos laureate už poeziją buvo tituluota Alantos vidurinės mokyklos abiturientė E. Jakučionytė. Vertinimo komisija įsteigė ir debiutanto premiją, kurią pelnė publicistas J. Vaškūnas. Bibliotekos direktorė geriausią 2007 metų knygą – S. Parulskio „Sraigė su beisbolo lazda“ – įteikė visiems vertinimo komisijos nariams.

 

Popietės dalyvių nuotaiką praskaidrino bardo V. Mineikio-Vėjo dainos.

 

Po koncerto poetinio žodžio mėgėjai rinkosi Molėtų viešosios bibliotekos informacinėje skaitykloje, čia buvo pristatyta jaunųjų kūrėjų knygelė „Kitapus liepsnos“. Joje publikuojama devintosios Molėtų jaunųjų literatų stovyklos kūryba ir dviejų Baltarusijos poečių eilės. Kartu skaitykloje buvo atidaryta ir knygelės sudarytojo bei jaunųjų literatų globėjo, buvusio molėtiškio poeto V. Kazielos fotografijų paroda „Akmeninė Žemaitija“, kviečianti pakeliauti po Orvydų ir Intos sodybas.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 5 (gegužė)