Marcelijus Martinaitis. Atmintys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 128 p. Meilės lyrikos albumas – šimtas skaitytojų pamėgtų aštuoneilių. Trečias leidimas. Dailininkė J. Stauskaitė.

 

Jaroslavas Melnikas. Labai keistas namas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 108 p. Žinomo prozininko miniatiūros žanro kūriniai, kuriuose savitai susipina filosofija ir buitinis pasakojimas, lyrizmas ir ironija.

 

Vladimir Nabokov. Tikrasis Sebastiano Naito gyvenimas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 194 p. Garsaus rusų ir amerikiečių rašytojo V. Nabokovo (1899–1977) daugiasluoksnis romanas – subtilus, intriguojantis tikrovės ir fantazijos pasaulių sąlytis. Iš anglų k. vertė L. Jonušys. 

 

Vacys Bagdonavičius. Spindulys esmi begalinės šviesos. – Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. – 264 p. Knygoje spausdinami straipsniai apie filosofą, rašytoją ir kultūros veikėją Vydūną (1868–1953).

 

Romas Sadauskas. Ta žmogmedžių gentis. – Vilnius: VšĮ „Žaliosios girios“, 2008. – 88 p. Žinomo rašytojo, publicisto naujas eilėraščių rinkinys. Miškas, medžiai, žmogus – pagrindiniai lyrikos motyvai.

 

Colloquia'18. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. – 191 p. Leidinyje spausdinami B. Speičytės, A. Birgerės, E. Dobrenko, N. Brazausko, S. Notrimaitės, I. Vedrickaitės literatūrologiniai straipsniai, plačiai aptariamas vadovėlis „XX amžiaus literatūros teorijos“, recenzuojamos M. Kvietkausko, V. Daujotytės, J. Sprindytės knygos.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 4 (balandis)