Karališkoji biblioteka Stokholme nuo 1661 m. renka viską, kas išleidžiama Švedijoje arba švedų kalba – knygas, laikraščius, žurnalus, afišas, teatro programas, katalogus, kalendorius ir kt. Taigi joje yra po vieną egzempliorių visų šalyje išėjusių knygų ir kitokių leidinių, vertingų senų rankraščių, viduramžių raštų. Tai – nacionalinė Švedijos biblioteka. Jos fondai sudaro 15 mln. spaudinių arba 13 km lentynų. Kasmet šią biblioteką papildo nauji leidiniai, kuriems prireikia apie tūkstančio metrų lentynų. Negalima užsisakyti požeminėj saugykloj laikomų knygų – jos tokios vertingos, kad net personalui leidžiama prie jų prisiliesti tik išimtiniais atvejais. Kai kuriose skaityklose įrengtos vaizdo stebėjimo kameros.

 

Pernai pusamžis vyras sumaitojo šios bibliotekos laikraščių skyrių: peiliu supjaustė ar suplėšė nemažai XX a. vidurio laikraščių. Jį galiausiai sulaikė bibliotekos apsauga.

 

Panašūs bibliotekų užpuolimai švedams kelia vis didesnį nerimą. Įsiveržusios paauglių gaujos, ypač žiemą, niokoja knygas, patalpas, siautėja, kartais net sužaloja darbuotojus, tenka kviesti policiją, uždaryti biblioteką. Jaunimas tai daro neturėdamas jokio užsiėmimo, nerasdamas vietų, kur galėtų susiburti. Kai kuriuose miesteliuose biblioteka yra vienintelė vieša vieta.

 

Švedai nedraudžia bibliotekose lankytis „pavojingo“ sluoksnio žmonėms. Jie mato kitą šios problemos sprendimo būdą – digitalinį. Pastarasis apsaugotų bibliotekas ne tik nuo barbariškų išpuolių, bet ir nuo naikinančio laiko. Kai kurie leidiniai, rankraščiai tokie seni, sudūlėję, jie tiesiog subyrėtų nuo vartymo.

 

Modernus sprendimas realią biblioteką sujungtų su virtualia. Bibliotekininkas taptų skaitytojui beveik nematomas. Danijoje jau dabar galima kompiuteriu užsisakyti norimą knygą, vėliau pasiimti ją iš bibliotekos. Ateities bibliotekininkai bus vis mažiau susiję su knygomis. Internetinėje Stokholmo miesto bibliotekos svetainėje pernai apsilankė dvigubai daugiau žmonių negu šios bibliotekos rūmuose. Internetinė svetainė pateikia daugiau ir greitesnės informacijos ne vien apie leidinį, bet ir visa, kas su juo susiję: recenzijas, anotacijas, nuorodas, medžiagą apie autorius ir kt.

 

Universitetinė Karolinskos instituto (Stokholmas) biblioteka nuo pernai nusprendė nebepirkti knygų, apsirūpinti tik skaitmeninėm jų versijom.

 

Taigi Švedijos bibliotekos planuoja ne naujas lentynas ir saugyklas, bet rūpinasi naujom komunikacijom, erdvesnėm susitikimų salėm.

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 4 (balandis)