Eduardas Mieželaitis: post scriptum. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 336 p. Prisiminimų, straipsnių, laiškų, nuotraukų knygoje pasakojama apie žymaus poeto E. Mieželaičio (1919–1997) gyvenimą ir kūrybą. Sudarė V. Braziūnas.

 

Dantė Aligjeris. Pragaras. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 415 p. Naujas pirmos „Dieviškosios komedijos“ dalies vertimas. Iš italų k. vertė S. Geda.

 

Juozas Marcinkevičius. Ruduo. Rugsėjis. Rūdys… – Vilnius: Vaga, 2007. – 95 p. Žinomo poeto, prozininko, dramaturgo eilėraščių rinktinė, reikliai sudaryta iš trijų rinkinių bei vėlesnių metų kūrinių.

 

Arvydas Genys. Veidu į Užupį. – Vilnius: Vaga, 2007. – 128 p. Ketvirta poeto eilėraščių knyga, kurią sudaro nauji eilėraščiai ir poema „Šviesaregiai“.

 

Aidas Marčėnas. Būtieji kartiniai. – Vilnius: Apostrofa, 2008. – 416 p. Žinomo poeto, Nacionalinės premijos laureato straipsnių bei pokalbių apie literatūrą ir save knyga, kurią sudaro trys skyriai: apžvalgos, įžvalgos, peržvalgos.

 

Rimantas Skeivys. Kodėl neklausi. – Vilnius: Homo liber, 2007. – 240 p. Literatūros kritikos straipsnių, recenzijų rinkinys. Autorius siekia atskleisti kūrinių poetiškumo įtaigą, „tiesą apie žmogiškąją skirtį ir dalią“.

 

Eugenija Vaitkevičiūtė. Žinomas nežinomas Juozapas Albinas Herbačiauskas. – Kaunas: Naujasis lankas, 2007. – 304 p. Knygoje aprašomas XX a. pradžios rašytojo, kultūros veikėjo gyvenimo ir kūrybos kelias.

 

Nemunas plius. Almanachas „Kultūrinis Kaunas 2007“. – Kaunas: Nemunas, 2008. – 187 p. Savaitraščio „Nemunas“ metinis priedas. Almanache skelbiama kauniečių poezija, proza, straipsniai, meninės nuotraukos, dailės kūrinių reprodukcijos. Sudarė L. Čekauskaitė, D. Kajokas, V. Rudžianskas. 

 

Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 3 (kovas)