Bernardas Brazdžionis. Protėvių dvasia. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 292 p. Serijai „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ parinkti būdingiausi poeto kūriniai iš šešiolikos eilėraščių rinkinių. Knygos įžangą parašė J. Riškutė.

 

Petras Bražėnas. Juozo Apučio kūryba. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 430 p. Žinomo literatūros kritiko monografija apie Nacionalinės premijos laureatą J. Aputį – savitą prozos meistrą.

 

Andrius Jakučiūnas. Tėvynė. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 215 p. Trečia prozininko knyga. Autorius romane sutelkia dėmesį į šiuolaikinio jauno žmogaus vidinius išgyvenimus.

 

Regimantas Tamošaitis. Vitaminų pardavėjas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 197 p. Žinomo literatūrologo prozos knyga, kurioje vaizduojamos įvairios žmogaus būsenos kintančiame informaciniame pasaulyje.

 

Petras P. Gintalas. Einu namo. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 142 p. Jauno, tragiškai žuvusio autoriaus (1983–2002) eilėraščiai, miniatiūros, dienoraščio fragmentai. Įžanginį straipsnį parašė A. Marčėnas. Sudarė J. Riškutė.

 

Metai su Pauliumi. Atsiminimai apie Paulių Širvį. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 392 p. Rašytojų, giminaičių, jaunystės draugų atsiminimai apie poetą, to meto visuomenės nuotaikas, Vilnių. Knyga plačiai atskleidžia P. Širvio asmenybę, jo poezijos populiarumo mįslę. Sudarė A. Pakėnas.

 

Jurgis Baltrušaitis. Kalba su lemtimi. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 543 p. Pirmą kartą viena knyga išleidžiami žymaus poeto rusiškosios poezijos vertimai. Į lietuvių kalbą vertė Linas Broga. Knygos įžangą parašė V. Daujotytė.

 

Imbiero vakarai 2004–2006. – Vilnius: Eugrimas, 2007. – 207 p. Rašytojo Jurgio Kunčino atminimui skirtas almanachas, kuriame spausdinama pirmųjų dviejų Alytuje vykusių „Imbiero vakarų“ dalyvių kūryba, straipsniai, nuotraukos. Sudarė G. Bulgakovienė.

 

Baltija'2007. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. – 179 p. Kasmetiniame literatūros ir kultūros almanache spausdinami Klaipėdos krašto rašytojų kūriniai, straipsniai, vertimai. Sudarė R. Černiauskas, D. Sobeckis.

 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 1 (sausis)