Gruodžio 10 d. Kultūros ministerijoje posėdžiavusi Lietuvos nacionalinių kultūros ir meno premijų komisija paskelbė šešis 2007 m. laureatus. Jais tapo:

 

dailėtyrininkas Alfonsas Andriuškevičius – už įtaigią meno kritiką, kūrybingą lietuvių dailėtyros diskurso formavimą („Rašymas dūmais“, 2004; „Lietuvių dailė 1996– 2005“, 2006);

 

dainų autorius ir atlikėjas Vytautas Kernagis – už populiariosios kūrybos profesionalumą ir artistiškumą;

 

poetė Zinaida Nagytė-Katiliškienė (literatūrinis slapyvardis – Liūnė Sutema) – už dvasinės saugos poeziją (rinkinys „Tebūnie“, 2006);

 

kompozitorius Šarūnas Nakas – už savitą, Lietuvos muzikos raidą veikiančią kūrybą;

 

aktorius Vytautas Paukštė – už vaidybą spektakliuose „Frank Kruk“, 2003; „Šaltas vaikas“, 2004; „Karalius Lyras“, 2006, „Kelias į Damaską“, 2007;

 

medijų menininkai Nomeda Urbonienė ir Gediminas Urbonas – už reikšmingą indėlį į medijų meną („Pro-testo laboratorija“, 2005–2007; „Villa Lituania“, 2007).

 

Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos kasmet teikiamos už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų Lietuvos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės menininkų sukurtus kūrinius. Šiemet Kultūros ministerijos iniciatyva skiriamų premijų skaičius nuo 9 sumažėjo iki 6, tačiau, atsižvelgiant į jų išskirtinumą ir reikšmę Lietuvos kultūroje, premijos dydis nuo 340 MGL išaugo iki 800 MGL (104 tūkst. Lt).

 

Premijos laureatams bus iškilmingai įteiktos Vasario 16-osios išvakarėse. Be piniginės premijos, laureatams įteikiamas Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato diplomas ir ženklas.

 

 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 1 (sausis)