alt       Jonas Aistis. Chimeros akys. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 270 p. Žymaus poeto geriausių eilėraščių rinktinė, išleista serijoje „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“. Sudarė J. Riškutė. Įžangos straipsnį „Kaip vienas kraujo lašas“ parašė R. Keturakis.

 

Algimantas Bučys. Barbarai vice versa klasikai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 558 p. Žinomo literatūros tyrinėtojo studijinis straipsnių rinkinys, prisodrintas netikėtų intelektualinių intrigų.

 

Evaldas Ignatavičius. Laikinųjų reikalų patikėtinis. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 56 p. Lietuvos ambasadoriaus Vokietijoje naujų eilėraščių rinkinys.


Romas Daugirdas. Suklijuotos gegutės. – Kaunas: Kitos knygos, 2008. – 111 p. Modernaus, savito poeto naujų eilėraščių ir miniatiūrų rinkinys.


Leonas Peleckis-Kaktavičius. Jurgis Jankus. – Šiauliai: Varpai, 2008. – 304 p. Monografinė studija apie išeivijoje gyvenusį prozininką, romanų „Naktis ant morų“, „Paklydę paukščiai“, „Anapus rytojaus“, „Pušis“ ir kt. autorių.


Valentinas Sventickas. Autorinių teisių bumerangai. – Vilnius: UAB „Logotipas“, 2008. – 120 p. Žinomo kritiko publicistika autorių teisių temomis: straipsniai, kalbėjimai, laiškai.

 
Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 10 (spalis)