Valentinas Sventickas. Šitas Aidas, šitas Marčėnas. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 195 p.

Monografinė studija apie žinomą vidurinės kartos poetą. Knyga parašyta „gyvosios kritikos kalba“, gausiai iliustruota nuotraukomis.

 


       Marguerite Youcenar. Rytietiškos novelės. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 99 p.

Įžymios prancūzų rašytojos knygą sudaro dešimt apsakymų, kuriuose savitai interpretuojamos Rytų kultūros apraiškų turinčios legendos. Iš prancūzų k. vertė L. Rybelis.       Viktorija Daujotytė. Šokėja virš liepto per prarają. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2008. – 261 p.

Monografija apie poetės, eseistės Onės Baliukonės (Onos Baliukonytės, 1948–2007) kūrybą. Poetė pristatoma kaip romantizmo tradicijos, simbolistinio tipo kūrėja, atskleidžiamas dramatiškas jos gyvenimas ir likimas.       Rimgaudas Valentinas Graibus. Žiūrėjimas į ugnį. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2008. – 144 p.

Nauja poeto lyrinių eilėraščių knyga, vyrauja meilės, gamtos motyvai.       Tadas Žvirinskis. Jalmos serbentai. – Vilnius: Versus aureus, 2008. – 96 p.

Smulkiosios prozos rinkinys, kuriame „grynojo realizmo detalės pinasi su asociatyvaus plano elementais“.


      

       Colloquia'20. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. – 199 p.

Leidinyje spausdinami D. Satkauskytės, R. Kmitos, D. Mitaitės, L. Jakonytės, I. Kukulino literatūrologiniai straipsniai, recenzuojamos E. N. Bukelienės, P. Bražėno, S. Valento ir kt. knygos.       Laikas ir Žodis (1). – Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2008. – 176 p.

Tęstinis VDU studentų humanitarų mokslo darbų leidinys. Pirmame tome skelbiami filosofijos, etnologijos, istorijos, kalbotyros, literatūrologijos straipsniai. Vyriausiasis redaktorius L. Gudaitis.

 

       Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 8-9 (rugpjūtis-rugsėjis)