Accessibility Tools

Petras Dirgėla. Jauno faraono vynuogynuose. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 160 p.

Žinomo prozininko naujų novelių rinkinys. Novelės narplioja vyrų ir moterų santykius, iššūkius žmogaus prigimčiai ir išlikimui.


Grigorijus Kanovičius. Šėtono apžavai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008. – 238 p.

Naujas romanas, kurio įvykiai remiasi tragiška žydų – Lietuvos piliečių – patirtimi Antrojo pasaulinio karo metais. Iš rusų k. vertė A. Paulauskienė.


Violeta Šoblinskaitė Aleksa. Skyrybų kambariai. – Vilnius: UAB „Petro ofsetas“, 2008. – 216 p.

Antras poetės ir prozininkės romanas apie tėvus ir vaikus, apie dorovę bei tuštumą širdyje.


Marija Macijauskienė. Liepų šešėliuos. – Kaunas: „Naujasis lankas“, 2008. – 96 p.

Septintas poetės eilėraščių rinkinys, kurio leitmotyvas – „žmogaus trapumo ir gyvenimo tikslo vingiorykštė“.


Romas Sadauskas. Gyventi. – Vilnius: Žuvėdra, 2008. – 384 p.

Žinomo prozininko, publicisto eseistinių miniatiūrų bei trumpų novelių rinktinė. Rašytojas sukuria įsimintinus žmonių portretus, įprasmina žmogaus santykį su gamta.


Vytenis Rožukas. Daiktas: Džageris, Mikas. – Vilnius: Homo liber, 2008. – 112 p.

Kino romanas, kurio veiksmo vieta – „Literatūros ekspresas Europa 2000“. Įvairių šalių rašytojai kartu rašo romaną…

Vygantas Šiukščius. Likę tekstai. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. – 304 p.

Anksti mirusio literatūrologo Vyganto Šiukščiaus (1963–2006) straipsnių, recenzijų, esė rinktinė. Parengė, įžanginį straipsnį parašė D. Striogaitė.


Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 7 (liepa)