Lietuvos rašytojų sąjungos leidyklaRomualdas Granauskas. Rūkas virš slėnių. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 277 p.
       Naujas žinomo prozos meistro romanas apie meilę ir gyvenimą nuo prieškario iki šių dienų.

       Kazys Bradūnas. Paberti grūdai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 110 p.
       Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato šimtas eilėraščių, jo paties atrinktų iš ilgametės kūrybos.

       Henrikas Radauskas. Visi eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 326 p.
       Serijos „Lietuvių literatūros lobynas. XX amžius“ septintoji knyga – vieno žymiausių lietuvių lyrikos kūrėjo eilėraščių rinktinė, kurioje sutelkti visi knygose spausdinti poeto kūriniai.

       Vitas Areška. Kumelė vardu Emilija. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 434 p.
       Žinomo literatūros tyrinėtojo prisiminimai ir apmąstymai apie gyvenimą ir karjeros peripetijas.

       Mindaugas Kvietkauskas. Vilniaus literatūrų kontrapunktai. Ankstyvasis modernizmas, 1904–1915. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2007. – 391 p.
       Literatūrologo monografija apie Vilniaus ankstyvojo modernizmo (XX a. pradžia) literatūrą. Autorius atskleidė to meto lietuvių, lenkų, žydų, baltarusių, rusų literatūrinės kūrybos pasaulius ir jų funkcionavimą Vilniuje.

       Vitas Valatka. Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga II. – Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2006. – 432 p.
       Muziejininko V. Valatkos (1927–1977) rašytinis palikimas (straipsniai, ekspedicijų ataskaitos, prisiminimai, dienoraščių fragmentai ir kt.), saugomas Žemaičių muziejuje „Alka“ (Telšiai). Sudarė D. Mukienė, L. Valatkienė.

       Aleksandras Žalys. Laiškai. – Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2006. – 97 p.
       Literatūrologo lyriniai eilėraščiai, kurių pagrindinis motyvas – „vieni kitiems mes esam kaip laiškai…“