LIDIJA ŠIMKUTĖ

 
Rugiagėlių dangus
 

                                                                 Dangaus šventyklos vidury žydi gėlė
                                                                                                              Kabir
PAUKŠČIO ŠAUKSMAS

perduria pirmajį
šviesos blykstelėjimą

saulės žvilgesys
brėkšta
medžiuose

***

ĮVYKIŲ PRADŽIA

būna
tokia graži

stebiu
išblyškusį mėnulį
dangaus aušroje

neklausdama kodėl


***

LAIKAS DELSIA
nuplauti žodžius

lapui sapnuojant
kitame lape

gėlė pakelia galvą
iš kvepiančio miego
ir susitinka saulę

***

MOTERYS SU SKAROMIS

priglaudžia naujai pagimdytus
kepalus prie krūtų

audžia
plačius sijonus
tarp bulvių
ir svogūnų maišų

salotų galvomis
merginos skirsto
naujai nuskintas gėles

saulėtu siūlų klegesiu
siuvinėja sapnus

***

ANT SLIBINO LAIVO

ji sukasi
pritraukdama
rugiagėlių dangų
su saulės spiralėmis
plaukuose

žvelgdama į miegą
pro langų griuvėsius

***

VARPAS

užsisvajojęs
paliko savo bažnyčią
ieškodamas dingusių
            valandų

***

KIEKVIENĄ RYTĄ

vos brėkštant
surištom šluotom
vyrai ir moterys
šluoja senas
miesto gatves

protarpiais vyrai prisėda
prie pastatų tvorų
                   parūkyti

moterų raukšlių ir vargų
išvagoti veidai
renka dulkes
į savo gyvenimo rūpesčius

***

VĖJO DEJONĖ

pripildo dangų
varnų sparnais

kraujuotas klevas
uždengia
blunkančią saulę

paukščių koliažas
atsiveria chorui

***
 
ILGA BALTA NAKTIS

vaikšto lubomis

duryse aidi
visa kas girdėta

langai spokso
į tuščią gatvę

persiška katė
šmėklauja šaligatvyje

Scelsio Anahit
užburia kambarį

įsilieja sienose